De opleiding

De Master Expertleerkracht Primair Onderwijs (MEPO) biedt brede verdieping van kennis en vaardigheden voor een groepsleerkracht in deze tijd. De nadruk ligt tijdens deze masteropleiding op goed en effectief onderwijs, doordacht omgaan met nieuwe ontwikkelingen en persoonlijke groei.

Schoolvakken (met name lezen en stellen, rekenen/ wiskunde en zaakvakken) en nieuwe leerdomeinen zoals wetenschap & technologie, digitale geletterdheid, burgerschap en 21e-eeuwse vaardigheden staan binnen de opleiding centraal.

Juf met drie leerlingen op een basisschool

Inhoud van de opleiding Master Expertleerkracht Primair Onderwijs (MEPO)

De Master Expertleerkracht Primair Onderwijs (MEPO) bestaat uit vier semesters van 20 weken. Elk semester biedt verdieping van bepaalde professionele kennis en vaardigheden en bekwaamheden in communicatie en samenwerking.

Goed, activerend en effectief onderwijs in taal (lezen en stellen) en rekenen/wiskunde staat centraal. We gaan in op de leerlijnen, instructie, motivatie en leerprocessen, vakdidactiek, differentiatie en gebruik van methoden en materialen en ICT.

Volgen en analyseren van leerresultaten, beslissen over gewenst vervolgonderwijs voor verschillende groepen leerlingen, evalueren en verbeteren van het onderwijs inclusief het eigen handelen als leerkracht, en overleggen over e.e.a. met collega's en ouders.

Het leerdomein Oriëntatie op jezelf en de wereld: de zaakvakken, wetenschap & technologie, onderzoekend en ontwerpend leren, 21e-eeuwse vaardigheden, burgerschap. Kritisch en doordacht omgaan met nieuwe ontwikkelingen. Leren ontwerpen van effectieve lessen, leerlijnen en leeromgevingen.

In semester 4 werk je aan een eigen thema voor persoonlijke verdieping, je voert een praktijkgericht onderzoek uit, en je schrijft een masterthesis. De masterthesis betreft een uitgewerkte visie of ontwerp of advies, mede o.b.v. het onderzoek. Onderwerp en vraagstelling kies je in overleg met jouw schoolleider. Je werkt zelfstandig maar wordt daarbij goed begeleid.

Docenten

Het docententeam bestaat uit enthousiaste (hoofd)docenten met ervaring in het basisonderwijs. Zij zijn goed op de hoogte van nieuwe inzichten en laatste ontwikkelingen en kunnen deze goed verbinden met de onderwijspraktijk.

Yvette Sol, opleiding Master Expertleerkracht Primair Onderwijs (MEPO), Hogeschool Utrecht

Dr. Yvette Sol

Programmaleider, hoofddocent en senior onderzoeker

Binnen de MEPO is Yvette als docent Onderzoek betrokken bij de cursussen A tot en met D en de masterthesis.

Tevens is zij als inhoudelijk expert betrokken bij de cursussen Ontwerpen en uitvoeren van Wetenschap en technologie (5 en 6). Daarnaast verzorgt Yvette de inhoudelijke bijeenkomsten in de cursussen 3, 4, 5 en 6 waar het gaat om onderwijskundige verdieping.

Gerard Dummer, opleiding Master Expertleerkracht Primair Onderwijs (MEPO), Hogeschool Utrecht

Drs. Gerard Dummer

Docent ICT en Onderwijs en promovendus lectoraat Didactiek van het bèta- en technologieonderwijs

Binnen de MEPO verzorgt Gerard de modulen die zich bezig houden met digitale geletterdheid: informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking. 

Daarnaast ontwikkelt Gerard als promovendus een lessenserie over het programmeren van apparaten in de bovenbouw van het basisonderwijs. In zijn promotie onderzoekt hij hoe hij inzicht van leerlingen kan vergroten. Inzichten uit dit traject verwerkt hij in zijn lessen voor de MEPO.

Helma de Rooij, opleiding Master Expertleerkracht Primair Onderwijs (MEPO), Hogeschool Utrecht

Helma de Rooij, MSc

Senior docent hbo, SLB Master Expert Docent, Seniordocent Expertise centrum hbo onderwijsontwikkeling

De expertise van Helma ligt bij onderwijs ontwerpen en onderwijs ontwikkelen en coaching en begeleiding van studenten en docenten in het hbo.

Het vrijmaken van inspiratie en creativiteit is Helma’s specialiteit. Zij wordt ingezet als studieloopbaanbegeleider.

Albert van Zanten, opleiding Master Expertleerkracht Primair Onderwijs (MEPO), Hogeschool Utrecht

Drs. Albert van Zanten

Docent Taal

Binnen de MEPO is Albert als docent taal betrokken bij de cursussen over lees- en stelonderwijs. Binnen deze cursussen verzorgt hij de lessen over stelonderwijs.

Mirjam Snel, opleiding Master Expertleerkracht Primair Onderwijs (MEPO), Hogeschool Utrecht

Dr. Mirjam Snel

Hoofddocent Taal

Binnen de MEPO is Mirjam als docent taal betrokken bij de modules over lezen en stellen. Binnen deze modules verzorgt zij de leeslessen.

Marjolein Kool, opleiding Master Expertleerkracht Primair Onderwijs (MEPO), Hogeschool Utrecht

Dr. Marjolein Kool

Hoofddocent rekenen-wiskunde-didactiek, onderzoeker in de kenniskring ‘Didactiek van wiskunde en rekenen’

Onderzoek doen naar de didactiek van reken-wiskundeonderwijs en de opbrengsten daarvan delen in haar onderwijs; dat is na vele jaren opleidingservaring nog steeds Marjoleins passie.

Als rekendocent in het eerste jaar van de MEPO streeft zij ernaar samen met de cursisten veel te leren van en met elkaar, en voortdurend de koppeling te leggen tussen theorie en praktijk.

Henk Roelfsema, opleiding Master Expertleerkracht Primair Onderwijs (MEPO), Hogeschool Utrecht

Drs. Henk Roelfsema

Docent bij de MEPO en Instituut Ecologische Pedagogiek, onderzoeker bij drie lectoraten: Jeugd; Participatie en Stedelijke Ontwikkeling; Participatie, Zorg en Ondersteuning

Binnen de MEPO verzorgt Henk het onderdeel sociaal-emotionele ontwikkeling binnen verschillende modules.

Edwin van der Zande, opleiding Master Expertleerkracht Primair Onderwijs (MEPO), Hogeschool Utrecht

Dr. Edwin van der Zande

Docent en post-doc bij kenniscentrum Leren en Innoveren

Vanuit zijn expertise ‘levensoriëntatie voor professionals’ verzorgt Edwin de doorlopende leerlijn normatieve professionalisering en kritische reflectie.

Het doel is persoonlijk welzijn, inhoud van het werk en de maatschappelijke context van het onderwijs telkens op elkaar te betrekken. Edwin daagt de cursisten uit met andere ogen naar de eigen praktijk te kijken om nieuwe perspectieven te bieden.

Overige informatie

Je moet rekenen op een studiebelasting van in totaal ongeveer twee dagen per week. Daarvan zijn gemiddeld 4 uur per week bestemd voor bijeenkomsten in Utrecht. De overige uren worden besteed aan zelfstudie, activiteiten op de werkplek (in jouw groep en de school), discussiëren en samenwerken met medestudenten, individueel contact met een docent (ook via internet) en werken aan opdrachten.

Je brengt ervaringen, ideeën en vragen vanuit de praktijk mee de opleiding in en je neemt nieuwe kennis, ideeën en inzichten mee terug naar school. Je probeert dingen uit in je klas, betrekt jouw leerlingen erbij, verkent mogelijkheden en kansen, overlegt met collega’s, verzamelt gegevens en deelt resultaten in het team.

Tijdens het tweede jaar is een tweedaagse studiereis voorzien naar een stad in een van de ons omringende landen. We ontmoeten een ander onderwijssysteem, bezoeken enkele instellingen en scholen, en verkennen de verschillen in curriculum, schoolcultuur, opleiding, beroep en praktijk.

Tijdens de gehele opleiding zijn er voorzieningen voor persoonlijke studiebegeleiding. Voor zowel het leerproces als de te maken keuzen tijdens de opleiding en ook persoonlijke zaken in relatie tot studie en praktijk.

De MEPO is geaccrediteerd. Daardoor kun je voor deze master subsidie aanvragen. Je kunt voor de studiekosten jaarlijks een lerarenbeurs aanvragen en je werkgever jaarlijks een vergoeding voor 320 uur studieverlof (vervanging).

De Master Expertleerkracht Primair Onderwijs (MEPO) kost € 6900 per jaar. Werk je in het onderwijs? Dan kun je de lerarenbeurs of de tegemoetkoming leraren aanvragen.

Informatie over de betalingsmogelijkheden vind je op de pagina Aanmelden, onder ‘Meld je aan voor cursussen, modules en leergangen’ (overige informatie).

Pascale Lucassen, Bovenschools Opleidingscoördinator bij Trinamiek

"Hogeschool Utrecht heeft deze master samen met ons, de basisscholen, ontwikkeld."

Pascale Lucassen Bovenschools Opleidingscoördinator bij Trinamiek, een stichting van 24 basisscholen in het midden van Nederland
Els Withagen, Student MEPO en groepsleerkracht basisonderwijs

"De lessen worden zo gegeven dat je de volgende werkdag meteen je nieuwe kennis in de praktijk wilt brengen"

Els Withagen Student en groepsleerkracht basisonderwijs

Interesse in de Master Expertleerkracht Primair Onderwijs (MEPO)?

Vragen over de opleiding?