Carrièreperspectief

Je ontvangt het diploma Master of Education na de Master Expertleerkracht Primair Onderwijs (MEPO).

Bij je diploma hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Het IDS is gratis en je ontvangt het automatisch. Hierin staan jouw studieresultaten in het Engels, voor werkkansen in het buitenland.

Juf met leerlingen op een basisschool

Arbeidsmarkt

De vernieuwingen en veranderingen in het basisonderwijs vragen om toekomstbestendige groepsleerkrachten. Er is veel vraag naar groepsleerkrachten met een masterdiploma en met de Master Expertleerkracht Primair Onderwijs (MEPO) zit je dan goed.

Je kunt aan de slag als:

  • Groepsleerkracht basisonderwijs

Na deze opleiding kun je:

  • Met actuele kennis alle leerlingen leren lezen en stellen, met een leerlijn door alle groepen.
  • Met een eigen visie motiverend en leerzaam rekenonderwijs verzorgen.
  • De kwaliteit beoordelen en verbeteren van toetsen en andere instrumenten.
  • Het gegeven onderwijs evalueren, inclusief het eigen didactisch handelen, en doelgericht verbeteringen doorvoeren.
  • Slagvaardig overleggen met ouders en collega’s, over problemen, voorstellen en veranderingen.
  • Met kennis en visie nieuw onderwijs ontwerpen en dit afstemmen binnen de school, o.a. voor wetenschap & technologie, onderzoekend en ontdekkend leren, digitale geletterdheid, 21e-eeuwse vaardigheden en burgerschap.
  • Doelgericht opzetten en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek in de eigen werksituatie en de resultaten delen, bespreken en benutten.

Interesse in de Master Expertleerkracht Primair Onderwijs (MEPO)?

Vragen over de opleiding?