Lesson Study

Ben jij docent? Wil je alles uit je lessen halen en meer inzicht krijgen in het leerproces van je leerlingen? Dan is de praktijkgerichte cursus Lesson Study wat voor jou. Tijdens deze incompany-opleiding leer jij hoe je je lessen versterkt.

Cursus Lesson Study: studenten in gesprek aan tafel

'Lesson Study’ is een krachtige professionaliseringsbenadering die docenten helpt focussen op het leren van hun studenten. Volg je een Lesson Study, dan krijg je inzicht in het leerproces van je leerlingen, neemt de opbrengst van je lessen toe en neem je weer de regie over je professionele ruimte en ontwikkeling. Versterk je lessen door met je collega's een Lesson Study te doen. Jaarlijks verzorgt Hogeschool Utrecht tientallen Lesson Study trajecten op verschillende scholen en in verschillende vakken

Handig om te weten

Start In overleg (incompany)
Lesdata In overleg (incompany)
Studie-investering 2,5 uur per week (inclusief zeven bijeenkomsten van 1,5 uur)
Kosten € 595 (vrij van btw)
Deelnemers 3 - 6
Locatie Incompany
Diploma Certificaat met de studie-investering (15-30 uur)

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Opleidingsinhoud

In een Lesson Study werken docenten aan het gezamenlijk verbeteren van het onderwijs. Samen met collega's ontwerp je een les. Deze les wordt uitgevoerd, systematisch geëvalueerd, bijgesteld en in de reguliere en de bovenschoolse variant nog een keer uitgevoerd. De groep wordt hierin begeleid door een procesbegeleider.

De post-bachelorcursus bieden we aan in drie varianten:

 • Regulier traject: zeven bijeenkomsten van 1,5 uur (€ 595,85 per deelnemer)
 • Oriëntatietraject: vier bijeenkomsten van 1,5 uur (€ 363,35 per deelnemer)
 • Bovenschools: twee bijeenkomsten van 3 uur, vier Google Hangout-sessies van 1,5 uur, twee lesobservaties van een uur en vijftien uur zelfstudie (totaal: 29 uur, € 550 per deelnemer)
 • Kortom: we passen het traject aan aan jouw wensen en type school.

Het oriëntatietraject is een kennismaking met de principes van Lesson Study. Binnen de andere twee trajecten ga je volwaardig met Lesson Study aan de slag:

 • Intensieve samenwerking en praktische uitwisseling tussen teamleden
 • Verdieping en reflectie op de pedagogische én (vak-) didactische kennis
 • Vernieuwde kijk op de leerling
 • Ontwikkeling van een onderzoekende houding

Lesson Study is in feite een professionele leergemeenschap die door een cyclisch proces van ontwerpen en onderzoeken haar expertise vergroot (Goei, Verhoef, Coenders, Vries, & Vugt, 2015, p.83).

Lesson Study komt tegemoet aan veel elementen van effectieve professionele ontwikkeling, namelijk samen met collega’s, actief en onderzoekend leren, op basis van eigen praktijkvragen over de eigen lessen en het leren van leerlingen (Van Veen, Zwart, Meirink, & Verloop, 2010). Recent onderzoek De Vries, Roorda en Van Veen wijst uit dat LS ook in de Nederlandse context een effectief en bruikbaar instrument is om “leerprocessen van leraren te ondersteunen en te stimuleren op allerlei gebieden: vakinhoudelijk, (vak)didactisch, pedagogisch, het geeft en bevordert inzicht in het leren van leerlingen, het bevordert een leerlinggerichte houding en opvatting, leraren krijgen meer zelfvertrouwen, het bevordert onderlinge verbondenheid en solidariteit en daarmee ook het werkplezier” (De Vries, Roorda en Van Veen, 2017, p.73).

 • Intensieve samenwerking en praktische uitwisseling tussen teamleden. Daarmee wordt een Lesson Study een professionele leergemeenschap.
 • Er ontstaat verdieping en reflectie op de pedagogische én (vak)didactische kennis door uitwisseling met collega's en experts in de nabesprekingen van de les.
 • Door Lesson Study ontstaat een vernieuwde kijk op de leerling. Je leert om te anticiperen op het leergedrag van leerlingen.
 • Tenslotte ontwikkelt men als team een onderzoekende houding. Je werkt systematisch, stelt doelen (bij), reflecteert samen op de lessen en de leerprocessen van de leerlingen en stelt de opbrengst met het team vast.

Doel van de methode is je met je sectie eigenaar wordt van je leerproces en de methode duurzaam kan inzetten in je professionalisering (leven lang leren).

Lesson Study doen is tijdsintensief, maar het is tijd goed besteed. Doordat Lesson Study vertrekt vanuit je eigen praktijk en het leren plaatsvindt in je eigen praktijk, is er geen vertaling nodig van de leersituatie naar de praktijk. Je bent namelijk doelgericht nieuw gedrag aan het oefenen, daarbij geholpen door rijke feedback van je collega’s over het leren van je leerlingen. In je normjaartaak zit tijd voor professionele ontwikkeling die je voor Lesson Study kunt gebruiken.

Interesse om een bovenschoolse variant te doen met collega's van andere scholen? Neem dan contact op met Heleen Hanssens via 088 481 2471, 06 426 437 84 of heleen.hanssens@hu.nl.

Toelating

Iedere docent (post-bachelor en post-master) kan deelnemen, aangezien in Lesson Study de docenten zelf de focus van het traject bepalen. Alle deelnemers zijn ten aanzien van dit aspect lerend. Het is dus zowel interessant voor starters als voor ervaren docenten.

Lesson Study is:

 • Samen met andere collega’s lessen ontwerpen.
 • Gericht je lespraktijk verbeteren.
 • Meer oog krijgen voor wat je leerlingen nodig hebben.
 • Je verder ontwikkelen als docent.


Docenten

De Lesson Study-begeleiders zijn docenten van de lerarenopleiding met veel ervaring en onderwijskundige kennis. Hun focus is verbinding met de groep en ze beschikken over voldoende vakdidactische kennis.

Theo van den Bogaart

Docent en Lesson Study-begeleider

Lesson study sluit naadloos aan bij je eigen lespraktijk. Je praat intensief met collega's én je richt je direct op de student en zijn of haar leerbehoefte. Maar Lesson Study biedt ook de onderzoeksmatige aanpak die je van een hbo-docent mag verwachten. Mijn ervaring is dat Lesson Study veel werkplezier oplevert – en het allerbelangrijkste: je leert je studenten beter begrijpen.

Petra van Beusekom

Lesson Study-begeleider

Ik begeleid nu al een aantal jaren Lesson Study. Dat is om allerlei redenen heel leuk om te doen; ik kom weer regelmatig op dezelfde school, ik zie een aantal oud-studenten als docent terug, we ontwikkelen samen iets moois en nemen echt de tijd om te kijken naar het effect op een aantal individuele leerlingen. Vaak met mooie verrassingen.

Heleen Hanssens

Lesson Study-begeleider

Lesson Study kan een aanvulling zijn op lopende professionaliseringsactiviteiten, maar kan ook op zichzelf staan. Lesson Study is een systematisch en adaptief proces waarvan de invulling altijd anders is. De omvang en diepte worden bepaald door de deelnemers. Daarnaast is Lesson Study een kortlopend traject waarin je te maken krijgt met vele leermechanismen, waardoor veel nieuwe inzichten worden opgedaan.


Na deze opleiding

Na het Lesson Study-traject ben jij in staat om je lessen naar het volgende niveau te tillen. Niet alleen omdat je verschillende methoden hebt geleerd die je daarbij helpen, maar ook omdat je jezelf ontwikkeld hebt en je leerlingen beter begrijpt. Daar heeft iedereen baat bij.

Wat je precies leert, hangt af van de focus die je zelf aanbrengt in het Lesson Study-traject. Maar je hebt in elk geval meer inzicht in het leerproces van je leerlingen en kunt beter de regie pakken over je professionele ruimte en ontwikkeling. De opbrengst van je lessen neemt zo toe.

De maatschappij vraagt om professionals die zich blijven(d) scholen. Voor sommige beroepen is certificering of het regelmatig actualiseren van vakkennis verplicht. Dit uitgangspunt vormt de basis voor de keuzes die de HU maakt bij het samenstellen van inspirerend en innovatief onderwijs. Het onderwijs wordt in nauwe samenwerking met de beroepspraktijk ontwikkeld en is gebaseerd op actuele, internationale inzichten in het vakgebied. Praktijkgericht onderzoek speelt hierbij ook een grote rol.

Lesson Study is een model voor levenslang leren. Na een Lesson Study-traject kan een nieuw traject worden gestart met een nieuwe focus en eventueel een nieuwe teamsamenstelling. Ook is het mogelijk om een opleiding te doen tot Lesson Study-procesbegeleider. Neem voor meer informatie contact op hierover.


Overige informatie

Hieronder vind je de kostenindicaties van de Lesson Study. De daadwerkelijke kosten kunnen hoger of lager uitvallen. Neem voor informatie contact op met Heleen Hanssens.

Regulier traject: € 3.575
(bij zes deelnemers € 595,85 per deelnemer)

Oriëntatietraject: €2.180
(bij zes deelnemers € 363,35 per deelnemer)
Exclusief het gebruik van IRIS Connect* en reiskosten

Bovenschools: € 550 per deelnemer
Inclusief het gebruik van IRIS Connect* en digitale tools

*IRIS Connect is een systeem waarmee een kwalitatief hoogwaardige video-opname van een les kan worden gemaakt.

Je bent docent en wil je lessen naar het volgende niveau tillen. Of je starter bent of al jaren in het onderwijs werkt, maakt niet uit. Lesson Study sluit aan op jouw wensen en behoeften voor de praktijk.

Waarom Lesson Study bij de HU?

 • Volg praktijkgericht onderwijs

  Jouw ervaringen zijn input voor de lessen die je volgt. Wat je leert, pas je meteen toe in je werk.

 • Krijg begeleiding die werkt

  Jouw groei als student staat voorop, daarom steekt de HU veel tijd en energie in begeleiding en advies.

 • Combineer studie, werk en privé

  Door de innovatieve blended learning-omgeving kun je je studie goed inpassen in je drukke leven.

Direct contact

Heleen Hanssens

Projectleider
Student aan het werk in de HU Bibliotheek

Interesse in de opleiding Lesson Study?