Kenniswerker: Taalgericht onderwijs

In de mastermodule Kenniswerker: Taalgericht Onderwijs staan visies op taalonderwijs centraal met als doel het taalbeleid op school te kunnen analyseren en te komen tot onderbouwde voorstellen ter verandering.

Studenten en docent in de klas

Verschillende taaldomeinen komen in onderlinge relatie aan bod: taalverwerving, taalontwikkeling en meertaligheid; lezen: leesontwikkeling, vloeiend lezen, luisteren en begrijpend lezen; schrijven en spellen. De taaldomeinen worden belicht op basis van wetenschappelijk kennis over didactiek, professioneel handelen, instructie (scaffolding), differentiatie en bevorderen van leerlingbetrokkenheid.

Handig om te weten

Start Variabel (afhankelijk van lesplaats)
Lesdata

- Online: maandagavond 07-11, 14-11, 28-11, 12-12 (2022), 09-01 (2023) van 19.30u tot 20.30u of donderdagavond 10-11, 17-11, 01-12, 15-12 (2022), 12-01 (2023) van 19.30u tot 20.30u

- Utrecht (avond): 08-11, 15-11, 22-11, 29-11, 13-12 (2022) en 10-01, 17-01, 24-01 (2023) van 17.30u tot 21.00u

- Amsterdam (avond): 10-11, 17-11, 24-11, 01-12, 15-12 (2022) en 12-01, 19-01, 26-01 (2023) van 17.30u tot 21.00u

- Rotterdam (avond): 09-11, 16-11, 23-11, 30-11, 14-12 (2022) en 11-01, 18-01, 25-01 (2023) van 17.30u tot 21.00u

- Den Haag (avond): 09-11, 16-11, 23-11, 30-11, 14-12 (2022) en 11-01, 18-01, 25-01 (2023) van 17.30u tot 21.00u

- Utrecht (dag): 10-11, 17-11, 01-12, 15-12 (2022) en 19-01 (2023) van 09.00u tot 16.00u

Studie-investering De totale studiebelasting is 280 uur
Kosten € 1380 (vrij van btw)
Locatie Jan Tooropstraat 136 Amsterdam , Posthumalaan 90 Rotterdam , Padualaan 97 Utrecht , Johanna Westerdijkplein 75 Den Haag , Online
Diploma Certificaat met de studie-investering (280 uur)

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Opleidingsinhoud

Bij het thema Taalgericht onderwijs gaat het om de integrale taalontwikkeling waarbij lezen, schrijven, spreken en luisteren met elkaar samenhangen. Binnen deze samenhang zijn verschillende lijnen te onderscheiden. Die van literacy, waaronder het lezen en schrijven vallen en de taalontwikkelingslijn, waaronder onderwerpen als onder meer de woordenschat- en spraaktaalontwikkeling geschaard kunnen worden. In de eerste twee onderwerpen wordt onderzocht hoe de taalverwerving woordenschat- en begripsontwikkeling en de spraaktaalontwikkeling verlopen en wat de relatie met functionele geletterdheid is.

 • Welke vormen van instructie, wijze van differentiatie en ondersteuning  en het bevorderen van leerlingbetrokkenheid maken de leerkracht tot een effectieve leerkracht
 • De leesontwikkeling en het verzorgen van goed leesonderwijs volgens de nieuwste ‘evidence based’ inzichten
 • Schrijven en spellen en de samenhang tussen beide taaldomeinen

Deze cursus bevat een afwisseling van onderwijsvormen. Je kunt hierbij denken aan klassikale informatieoverdracht, werken in een blended leeromgeving en werkgroepen. Blended learning is een didactisch concept dat leren in de klas, op de werkplek, in leerteams, individueel en digitaal combineert. Zo kun jij onderwijs veel flexibeler volgen.

Data: week 46, 47, 48, 50, 2, 3 en 4

Locatie Lesdag Tijden
Utrecht maandag 17.30-21.00 uur
Amsterdam dinsdag 17.00-20.30 uur
Rotterdam maandag  18.00-21.30 uur
Den Haag dinsdag  18.00-21.30 uur

* bij voldoende aanmeldingen.

Informeer altijd eerst even op de lesplaats: utrecht.seminarium@hu.nl, amsterdam.seminarium@hu.nl, rotterdam.seminarium@hu.nl, denhaag.seminarium@hu.nl.

 • Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken met en voor leerlingen, met aandacht voor leer- en leefomgeving, begeleiding van leerlingen, de leraar als persoon.
 • Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken in en voor de organisatie, met aandacht voor schoolontwikkeling, begeleiding van collega's, kenniscirculatie, de leraar als participant in de verandering.
 • Eindkwalificaties die betrekking hebben op het professioneel handelen en beroepsontwikkeling, met aandacht voor een onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling.

Deze mastermodule kun je niet alleen volgen op een van onze locaties, we bieden ook een incompany-variant van deze cursus aan. Dat betekent dat we bij jouw op school de cursus komen geven of op een andere locatie bij jou in de buurt.

Toelating

De mastermodule Kenniswerker: Taalgericht Onderwijs is bedoeld voor leraren in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Je kunt deze opleiding volgen als je een bachelordiploma hebt.

Docenten

De docenten hebben hun sporen verdiend in de onderwijspraktijk én een specialistische opleiding gevolgd op academisch niveau. Deze combinatie zorgt ervoor dat onze mastermodule optimaal aansluit op de praktijk van vandaag de dag.

Na deze opleiding

Na de mastermodule Kenniswerker: Taalgericht Onderwijs krijg je een certificaat van Hogeschool Utrecht.

 • Je kunt werken met en voor leerlingen, met aandacht voor leer- en leefomgeving en begeleiding.
 • Je kunt werken met aandacht voor schoolontwikkeling, begeleiding van collega's, kenniscirculatie, en je ziet jezelf als participant in de verandering.
 • Je hebt je een onderzoekende houding eigen gemaakt en je maatschappelijk besef en reflectie vergroot.

Heb je na deze module de smaak te pakken? Studeer dan verder voor je mastertitel, bijvoorbeeld met de Master Educational Needs in deeltijd. Deze opleiding is in nauwe samenwerking met de praktijk ontwikkeld.

Overige informatie

Je kunt de cursus afronden met een toets. Als je voor deze toets een voldoende beoordeling ontvangt van een examinator van de opleiding, ontvang je een certificaat met de studie-investering (280 uur). Als je de cursus volgt, zonder dat je deze met een (voldoende) toets afrondt, kun je een bewijs van deelname (120 uur) ontvangen.

De mastermodule Kenniswerker: Taalgericht Onderwijs kost € 1390, vrij van btw.

Jouw praktijk staat centraal in deze module. Je kunt eigen cases inbrengen en wat je leert meteen inzetten op je werk.

Deze module maakt deel uit van een volledige masteropleiding. Bachelor- en mastermodules kun je los volgen of zelf stapelen tot een degree-opleiding. In het laatste geval tellen de studiepunten van deze module mee voor het behalen van een officieel diploma.

Waarom Kenniswerker: Taalgericht onderwijs bij de HU?

 • Krijg les van onderwijsexperts

  We hebben jarenlang kennis en ervaring opgedaan met vraagstukken op het gebied van leren, gedrag en begeleiden in het onderwijs.

 • Volg een praktijkgerichte cursus

  Wij geven je handvatten en nieuwe ideeën die je de volgende dag meteen al in praktijk kan brengen.

 • Bij jou op locatie

  Onze incompany-opleidingen geven we bij jou op locatie of bij jou in de buurt. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Deze opleiding is gecertificeerd door:

De mastermodule Kenniswerker: Taalgericht Onderwijs is onderdeel van de door het NVAO geaccrediteerde Master Educational Needs.

Deze opleiding is ook onderdeel van:

Interieur HU Bibliotheek, Padualaan 99

Interesse in de opleiding Kenniswerker: Taalgericht onderwijs?