Kenniswerker: de begeleider binnen passend onderwijs

Als begeleider heb je een bijzondere positie met verschillende ondersteunende rollen en taken binnen de school van de toekomst. De invulling ervan hangt af van diverse factoren, zoals onderwijsvisie, schoolbeleid, wetgeving en de professionaliteit van collega's. In de module 'Kenniswerker: de begeleider binnen passend onderwijs' ontwikkel je hierop je eigen visie en krijg je zicht op jouw mogelijkheden.

Student in discussie met docent

Het onderwijs wordt beïnvloed door vele partijen, waaronder de overheid, gemeenten, samenwerkingsverbanden, de Inspectie van het Onderwijs en ouders. Andersom beïnvloedt het onderwijs deze partijen ook. Denk aan demonstraties tegen werkdruk, het ontstaan van nieuwe onderwijsvormen en de ontwikkeling rond BSO's.

Handig om te weten

Start Variabel (afhankelijk van lesplaats)
Lesdata - Online: maandagavond 14-11, 28-11, 12-12 (2022) en 09-01 (2023) van 19.30u tot 20.30u of donderdagavond 17-11, 01-12, 15-12 (2022) en 12-01 (2023) van 19.30u tot 20.30u

- Utrecht (dag): donderdag 10-11, 17-11, 01-12, 15-12 (2022) en 19-01 (2023) van 09.00u tot 16.00u

- Utrecht (avond): dinsdag 08-11, 15-11, 22-11, 29-11, 13-12 (2022) en 10-01, 17-01, 24-01 (2023) van 17.30u tot 21.00u

- Amsterdam (avond): donderdag 10-11, 17-11, 24-11, 01-12, 15-12 (2022) en 12-01, 19-01, 26-01 (2023) van 17.30u tot 21.00u

- Rotterdam (avond): woensdag 09-11, 16-11, 23-11, 30-11, 14-12 (2022) en 11-01, 18-01, 25-01 (2023) van 17.30u tot 21.00u

- Den Haag (avond): woensdag 09-11, 16-11, 23-11, 30-11, 14-12 (2022) en 11-01, 18-01, 25-01 (2023) van 17.30u tot 21.00u

Studie-investering De totale studiebelasting is 280 uur
Kosten € 1380 (vrij van btw)
Locatie Jan Tooropstraat 136 Amsterdam , Johanna Westerdijkplein 75 Den Haag , Posthumalaan 90 Rotterdam , Padualaan 97 Utrecht , Online
Diploma Certificaat met de studie-investering (280 uur)

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Opleidingsinhoud

In deze mastermodule de begeleider binnen passend onderwijs krijg je een goed beeld van de eisen die aan een intern begeleider in het passend onderwijs (PO) of zorgcoördinator in het voortgezet onderwijs en het mbo gesteld kunnen worden en de positie van de begeleiding in de schoolorganisatie. Daarbij zijn twee componenten van belang: druk en invloed. Hoe ga je om met druk vanuit de omgeving, op lokaal, nationaal en internationaalniveau? Wie heeft invloed op de schoolomgeving en hoe kun je zelf je invloed aanwenden?

Binnen de module 'Kenniswerker: de begeleider binnen passend onderwijs' verzamel en verwerk je relevante informatie rondom ‘Actuele nationale en internationale onderwijsontwikkelingen’. De verkregen kennis en inzichten verbind je met mogelijke implicaties en uitdagingen voor het werk van de begeleider. Begeleiders zullen zowel een rol spelen bij de kwaliteit van de basisondersteuning als het coördineren van de extra ondersteuning in de vorm van een arrangement of het toeleiden naar bovenschoolse voorzieningen en of jeugd hulpverlening op regionaal, stads- of wijkniveau.

Als zorgcoördinator, studentenbegeleider of interne begeleider, werkzaam op middenmanagementniveau, verdiep je je in de volgende programmaonderdelen:

 • Actuele nationale en internationale onderwijsontwikkelingen
 • Taak en positie van de begeleider
 • De begeleider zijn middelen en methodieken
 • Perspectief op de toekomst

Deze cursus bevat een afwisseling van onderwijsvormen. Je kunt hierbij denken aan klassikale informatieoverdracht, werken in een blended leeromgeving en werkgroepen. Blended learning is een didactisch concept dat leren in de klas, op de werkplek, in leerteams, individueel en digitaal combineert. Zo kun jij onderwijs veel flexibeler volgen.

Data: week 46, 47, 48, 50, 2, 3 en 4

Locatie Lesdag  Tijden
Utrecht maandag 17.30-21.00 uur
Amsterdam dinsdag 17.00-20.30 uur
Rotterdam woensdag 18.00-21.30 uur
Den Haag maandag 18.00-21.30 uur

* bij voldoende aanmeldingen.

Informeer altijd eerst even op de lesplaats: utrecht.seminarium@hu.nl, amsterdam.seminarium@hu.nl, rotterdam.seminarium@hu.nl, denhaag.seminarium@hu.nl.

 • Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken met en voor leerlingen, met aandacht voor leer- en leefomgeving, begeleiding van leerlingen, de leraar als persoon.
 • Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken in en voor de organisatie, met aandacht voor schoolontwikkeling, begeleiding van collega's, kenniscirculatie, de leraar als participant in de verandering.
 • Eindkwalificaties die betrekking hebben op het professioneel handelen en beroepsontwikkeling, met aandacht voor een onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling.

Deze mastermodule kun je niet alleen volgen op een van onze locaties, we bieden ook een incompany-variant van deze cursus aan. Dat betekent dat we bij jouw op school de cursus komen geven of op een andere locatie bij jou in de buurt.

Toelating

De mastermodule 'Kenniswerker: de begeleider binnen passend onderwijs' is bedoeld voor leraren in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Je kunt deze opleiding volgen als je een bachelordiploma hebt.

Docenten

De docenten hebben hun sporen verdiend in de onderwijspraktijk én een specialistische opleiding gevolgd op academisch niveau. Deze combinatie zorgt ervoor dat onze mastermodule optimaal aansluit op de praktijk van vandaag de dag.

Na deze opleiding

Na de mastermodule 'Kenniswerker: de begeleider binnen passend onderwijs' krijg je een certificaat van Hogeschool Utrecht.

 • Je kunt werken met en voor leerlingen, met aandacht voor leer- en leefomgeving en begeleiding.
 • Je kunt werken met aandacht voor schoolontwikkeling, begeleiding van collega's, kenniscirculatie, en je ziet jezelf als participant in de verandering.
 • Je hebt je een onderzoekende houding eigen gemaakt en je maatschappelijk besef en reflectie vergroot.

Heb je na deze module de smaak te pakken? Studeer dan verder voor je mastertitel, bijvoorbeeld met de Master Educational Needs in deeltijd. Deze opleiding is in nauwe samenwerking met de praktijk ontwikkeld.

Overige informatie

Je kunt de cursus afronden met een toets. Als je voor deze toets een voldoende beoordeling ontvangt van een examinator van de opleiding, ontvang je een certificaat met de studie-investering (280 uur). Als je de cursus volgt, zonder dat je deze met een (voldoende) toets afrondt, kun je een bewijs van deelname (140 uur) ontvangen.

De mastermodule 'Kenniswerker: de begeleider binnen passend onderwijs' kost € 1390, vrij van btw.

Jouw praktijk staat centraal in deze module. Je kunt eigen cases inbrengen en wat je leert meteen inzetten op je werk.

Deze module maakt deel uit van een volledige masteropleiding. Bachelor- en mastermodules kun je los volgen of zelf stapelen tot een degree-opleiding. In het laatste geval tellen de studiepunten van deze module mee voor het behalen van een officieel diploma.

Waarom Kenniswerker: de begeleider binnen passend onderwijs bij de HU?

 • Krijg les van onderwijsexperts

  We hebben jarenlang kennis en ervaring opgedaan met vraagstukken op het gebied van leren, gedrag en begeleiden in het onderwijs.

 • Volg een praktijkgerichte cursus

  Wij geven je handvatten en nieuwe ideeën die je de volgende dag meteen al in praktijk kan brengen.

 • Bij jou op locatie

  Onze incompany-opleidingen geven we bij jou op locatie of bij jou in de buurt. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Deze opleiding is gecertificeerd door:

De mastermodule 'Kenniswerker: de begeleider binnen passend onderwijs' is onderdeel van de door het NVAO geaccrediteerde Master Educational Needs.

Deze opleiding is ook onderdeel van:

Interieur HU Bibliotheek, Padualaan 99

Interesse in de opleiding Kenniswerker: de begeleider binnen passend onderwijs?