Interprofessioneel samenwerken

In deze mastermodule verdiep je je in de onderwerpen zoals interprofessioneel samenwerken, de positionering van de professional en Interprofessionele communicatie. Interprofessioneel samenwerken is een ‘waardegedreven’ werkwijze. Daarbij gaat het in essentie om de dialoog als fundament voor het ethisch handelen bij het bieden van ondersteuning, begeleiding en/of behandeling van lerenden met specifieke onderwijsbehoeften.

Handig om te weten

Start September 2022
Lesdata - Utrecht (dag): 07-09, 21-09, 28-09 (2022) van 09.00u tot 16.00u
- Utrecht (avond): 08-09, 15-09, 22-09, 29-09, 13-10 (2022) van 17.30u tot 18.00u
- Amsterdam (avond): 08-09, 15-09, 22-09, 29-09, 13-10 (2022) van 17.30u tot 18.00u
- Den Haag (avond): 06-09, 13-09, 20-09, 27-09, 11-10 (2022) van 17.30 tot 18.00u
- Online: 05-09, 12-09, 26-09, 03-10, 17-10 (2022) van 19.30u-20.30u
- Online: 08-09, 15-09, 29-09, 06-10, 20-10 (2022) van 19.30u-20.30u
- Online: 06-02, 13-02, 06-03, 13-03, 27-03 (2023) van 19.30u-20.30u
- Online: 09-02, 16-02, 09-03, 16-03, 30-03 (2023) van 19.30- 20.30u
Studie-investering De totale studiebelasting is 140 uur per week (inclusief colleges).
Kosten € 690 (vrij van btw)
Deelnemers 15-25
Locatie Jan Tooropstraat 136 Amsterdam , Johanna Westerdijkplein 75 Den Haag , Posthumalaan 90 Rotterdam , Padualaan 97 Utrecht
Diploma Certificaat met de studie-investering (140 uur)

Opleidingsinhoud

In deze mastermodule verdiept u zich in interprofessionele communicatie als basis voor interprofessioneel samenwerken. U werkt aan de kerncompetenties zoals beschreven in de vier competentiedomeinen voor interprofessioneel samenwerken: waarden en ethiek, interprofessionele communicatie, rollen en verantwoordelijkheden en teams en het werken in teams. U leert dat positionering een centrale rol speelt bij interprofessionele communicatie en samenwerking en welke invloed de context heeft op rollen, verantwoordelijkheden, communicatie en samenwerking. Deze kennis kunt u actief gebruiken om concreet, effectief, efficiënt en respectvol te communiceren met alle betrokkenen, waarbij u afstemt op de specifieke context waarin de samenwerking en communicatie tot stand komen. 

Het programma bestaat uit 3 lesdagen. Daarnaast ga je zelf aan de slag met zelfstudie en opdrachten.

De module wordt blended gegeven. Blended learning is een didactisch concept dat leren in de klas, op de werkplek, in leerteams, individueel en digitaal combineert. De digitale leeromgeving is de belangrijkste tool, waar veel cursussen juist draaien om klassikale lessen. Zo kun je veel flexibeler onderwijs volgen.

1. U toont aan dat u met collega's, professionals uit andere disciplines en organisaties, de leerlingen/studenten en hun sociale netwerk aan een interprofessioneel leer- en leefklimaat van wederzijds respect en gedeelde waarden kunt werken.
2. U demonstreert en verantwoordt dat u op een responsieve en verantwoordelijke manier communiceert met leerlingen/studenten, hun ouders/verzorgers, hun sociale netwerk, directe collega’s en, indien relevant, nodig en gewenst, met professionals uit andere disciplines of andere organisaties. Hiermee draagt u actief bij aan de effectiviteit van het team bij het stimuleren en versterken van het leren en het participeren van alle leerlingen/studenten, waardoor hun welzijn en welbevinden worden vergroot.
3. U communiceert over eigen rollen en verantwoordelijkheden op een duidelijke manier met de leerling/student, de ouders/verzorgers, hun sociale netwerk en betrokken professionals uit het eigen team of afkomstig uit andere organisaties.
4. U laat zien dat u relationele vaardigheden en de principes van positionering en teamdynamica toepast bij het werken in een team met het doel voor een leerling/student persoonsgerichte begeleiding, ondersteuning en/of behandeling te organiseren en te realiseren die veilig, tijdig, efficiënt, effectief en rechtvaardig is.
5. U weet wat de begrippen interprofessioneel samenwerken, positionering, interprofessioneel communiceren, interprofessionele competenties, de rechten van het kind, eigen regie en de stem van de leerling/student betekenen. U kunt expliciteren hoe en in welke mate zij uw denken en handelen beïnvloeden en vorm geven.

toelating

De mastermodule Interprofessioneel samenwerken is bedoeld voor onderwijsprofessionals in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Je kunt deze opleiding volgen als je een bachelordiploma hebt.

docenten

De docenten van het Seminarium voor Orthopedagogiek combineren specialistische theoretische kennis met praktische werkervaring. Hierdoor sluit de cursus goed aan op de dagelijkse praktijk van de deelnemers. De kennis die ze aanreiken is actueel, state-of-the-art en evidence-based.

Na deze opleiding

Wanneer je de mastermodule Interprofessioneel samenwerken succesvol hebt afgerond, ontvang je een certificaat van Hogeschool Utrecht. Wil je na deze module verder studeren? Kies dan voor een andere mastermodule, of ga voor de Master Educational Needs.

Door het volgen van deze module verbreed je je competenties als docent, coach, IB’er, RT’er of studie(loopbaan)begeleider, decaan of mentor.

Heb je na deze module de smaak te pakken? Studeer dan verder voor je mastertitel, bijvoorbeeld met de Master Educational Needs in deeltijd. Deze opleiding is in nauwe samenwerking met de praktijk ontwikkeld.

Overige informatie

De mastermodule Interprofessioneel samenwerken kost € 690,- vrij van btw. 

Wat je tijdens de lessen leert, kun je de volgende dag meteen toepassen in je werk.

Deze module maakt deel uit van een volledige masteropleiding. Bachelor- en mastermodules kun je los volgen of zelf stapelen tot een degree-opleiding. In het laatste geval tellen de studiepunten van deze module mee voor het behalen van een officieel diploma.

Waarom Interprofessioneel samenwerken bij de HU?

  • Hoge studenttevredenheid

    De Nationale Studenten Enquête toont aan dat studenten zeer tevreden zijn over de mastermodules van de Master Educational Needs.

  • Volg praktijkgericht onderwijs

    Jouw ervaringen zijn input voor de lessen die je volgt. En wat je leert, pas je meteen toe in je werk.

  • Vergroot je netwerk

    Je hebt veel contact met vakgenoten en docenten. Hierdoor bouw je aan een sterk netwerk.

Certificering

De mastermodule Interprofessioneel samenwerken is onderdeel van de door het NVAO geaccrediteerde Master Educational Needs.

NVAO accredited programme logo

Interesse in de opleiding Interprofessioneel samenwerken?