Groepsplan Gedrag

Het onderwijs moet (nog) planmatiger werken aan passend onderwijs, vooral als het gaat om de aandacht voor gedrag en sociaal-emotioneel leren. Dit is de focus van deze mastercursus: het groepsplan gedrag kan worden gezien als een praktische uitwerking van het schoolondersteuningsprofiel.

Juf voor de klas op een basisschool

In de mastercursus Groepsplan Gedrag werken we aan de hand van het boek van Kees van Overveld “Groepsplan gedrag. Planmatig werken aan passend onderwijs” (PO-/VO-versie) aan de concretisering van de basisondersteuning en extra ondersteuning binnen jouw school. Dat gebeurt op drie verschillende niveaus: het niveau van de gehele groep, het niveau van groepjes leerlingen en het niveau van de individuele leerlingen.

Handig om te weten

Start Cursus is nog in ontwikkeling en gaat naar verwachting van start in studiejaar 2022-2023. Zodra er meer informatie is, maken we dit kenbaar via deze website.
Lesdata Cursus is nog in ontwikkeling en gaat naar verwachting van start in studiejaar 2022-2023. Zodra er meer informatie is, maken we dit kenbaar via deze website.
Studie-investering Gemiddeld 56 uur
Deelnemers Flexibel
Locatie Incompany
Diploma Certificaat met de studie-investering (minimaal 56 uur)
Prijsinformatie Kosten op maat

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Opleidingsinhoud

De cursus Groepsplan Gedrag volgt de opzet van het boek “Groepsplan gedrag. Planmatig werken aan passend onderwijs” (PO- of VO-versie). In overleg met jou stellen we een aanbod vast dat bestaat uit onderdelen van de drie verschillende preventieniveaus. De ondersteuningsbehoefte die jij hebt is de belangrijkste leidraad.

Primaire preventie (universal prevention)

Primaire preventie bestaat uit een algemene, universele aanpak die bestemd is voor alle kinderen uit een groep of school en die de individuele leerlingen niet stigmatiseert. De maatregelen op dit niveau kunnen bestaan uit een effectief georganiseerd klassenmanagement, een regelsysteem ten behoeve van een rustig en ordelijk werkklimaat en/of het gebruik van een programma voor sociale en emotionele competenties. Voor 85-90% van de leerlingen zal deze aanpak meer dan voldoende zijn.

Secundaire preventie (selective prevention)

Voor 7-10% van de leerlingen is een aanpak op schoolniveau alleen onvoldoende. Het gaat hier om leerlingen die meer dan anderen het risico lopen zich problematisch te ontwikkelen (children at risk). De interventies op dit niveau richten zich specifiek op het aanpakken van invloedrijke risicofactoren in het kind en/of de omgeving. Meestal is er een specifiek aanbod van programma’s voor leren en gedrag.

Tertiaire preventie (indicated prevention)

Zo’n 3-5% van de leerlingen profiteert in onvoldoende mate van preventiemaatregelen op primair en secundair niveau. Zij zijn gebaat bij een gedragsfunctieanalyse en ondersteuning die zeer nauw aansluit bij de ontwikkelingsbehoefte. Bij de aanpak kunnen meerdere partijen betrokken zijn: leraren, ouders, klasgenoten en uiteraard de leerling zelf. Vaak bestaat er een geïntensiveerd contact met gespecialiseerde begeleiders, gedragsspecialisten of orthopedagogen.

Tijdens de werkbijeenkomsten is er veel ruimte voor de specifieke ondersteuningsbehoeften die jij hebt. Zo zorgen we ervoor dat de cursusinhoud optimaal aansluit bij de praktijk.

Er is een afwisseling van onderwijsvormen. Je kunt hierbij denken aan klassikale informatieoverdracht, werken in een blended leeromgeving en werkgroepen. Blended learning is een didactisch concept dat leren in de klas, op de werkplek, in leerteams, individueel en digitaal combineert. Zo kunnen studenten onderwijs veel flexibeler volgen.

Deze cursus kent de volgende doelen:

 • Actuele kennis bijbrengen over het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen en deelnemers leren hoe je deze toepast in de dagelijkse praktijk.
 • Deelnemers in staat stellen om te werken met het planningsformulier groepsplan gedrag.

Aan de cursus is geen toets verbonden; er vindt geen beoordeling plaats.

Toelating

De mastercursus Groepsplan Gedrag is bedoeld voor leraren die werkzaam zijn in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs of die werken bij scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs.

Docenten

Deze post-mastercursus wordt gegeven door ervaren docenten die hun sporen hebben verdiend in de praktijk én een specialistische opleiding hebben gevolgd op academisch niveau. Dankzij deze combinatie kunnen zij ervoor zorgen dat de cursus optimaal aansluit op de hedendaagse praktijk.

Na deze opleiding

Deelnemers krijgen na deze opleiding een certificaat van Hogeschool Utrecht. Hun vaardigheden op het gebied van planmatig werken en passend onderwijs zijn uitgebreid.

Deze cursus kent de volgende doelen:

 • Actuele kennis bijbrengen over het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen en deelnemers leren hoe je deze toepast in de dagelijkse praktijk.
 • Deelnemers in staat stellen om te werken met het planningsformulier groepsplan gedrag.

Na de cursus hebben de deelnemers deze kennis en vaardigheden in hun eigen pakket.

Met deze opleiding breiden deelnemers hun competenties uit als docent, coach, intern begeleider of studie(loopbaan)begeleider, decaan of mentor.

Overige informatie

Denk jij dat de mastercursus Groepsplan Gedrag van meerwaarde kan zijn voor jouw school? We stellen graag een offerte voor je op.

In de cursus wordt gebruikgemaakt van het boek “Groepsplan Gedrag. Planmatig handelen binnen passend onderwijs”. In overleg met de cursusleider kan dit het gewenste aantal boeken tegen een gereduceerde prijs worden aangeschaft.

Tijdens de werkbijeenkomsten is het mogelijk en zelfs aan te raden om eigen casuïstiek in te brengen.

Waarom Groepsplan Gedrag bij de HU?

 • Krijg les van onderwijsexperts

  We hebben jarenlang kennis en ervaring opgedaan met vraagstukken op het gebied van leren, gedrag en begeleiden in het onderwijs.

 • Volg een praktijkgerichte cursus

  Wij geven je handvatten en nieuwe ideeën die je de volgende dag meteen al in praktijk kan brengen.

 • Bij jou op locatie

  Onze incompany-cursussen geven we waar jij dat wilt. Bij jou in de school, ergens in de buurt of bij ons.

Direct Contact

Ria Goedhart

Contactpersoon