Certificeringstraject MVI en ITgt

Heb jij ervaring met lesgeven in MVI of ITgt? Ben je minimaal in het bezit van een tweedegraads bevoegdheid? En wil je nu ontheffing van de benoembaarheidsvereisten aanvragen bij DUO? Kies dan voor dit certificeringstraject.

Cursus Certificeringstraject MVI en ITgt: lessituatie

Via de post-bachelorcursus Certificeringstraject MVI en ITgt zorg jij ervoor dat je binnen een half jaar je certificaat "bekwaamheid lesgeven in MVI en ITgt" haalt. Dit certificaat maakt onderdeel uit van een dossier waarmee je de ontheffing aanvraagt.

Handig om te weten

Start De opstartbijeenkomst is gepland op 23 september 2020 om 16.00 uur. Deze bijeenkomst vindt online plaats.
Lesdata Er zijn drie bijeenkomsten in het traject, verdeeld over de totale looptijd van ongeveer vijf maanden. De bijeenkomsten worden online georganiseerd.
Studie-investering In totaal circa 80 uur zelfstudie.
Kosten € 1700 (vrij van btw)
Deelnemers 15 - 30
Locatie Padualaan 97 Utrecht
Diploma Certificaat - bekwaamheid lesgeven in de vier profielmodules MVI

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Opleidingsinhoud

Het doel van Certificeringstraject MVI en ITgt is ervoor zorgen dat jij in korte tijd je certificaat "bekwaamheid lesgeven in MVI en ITgt" haalt. Dit certificaat maakt onderdeel uit van een dossier waarmee je ontheffing van de benoembaarheids-vereisten aanvragen bij DUO en daarna onbeperkt lesgeven in het profiel MVI en ITgt. Controleer altijd zelf de voorwaarden bij DUO en deze beleidsregel van OCW externe link  voor een bevoegdheid Informatietechnologie en voor een bevoegdheid MVI deze beleidsregel van OCW externe link .

Het certificeringstraject bestaat uit verschillende onderdelen.

 • Opstartbijeenkomst: hierin hoor je meer over de eisen die gesteld worden en welke begeleiding je krijgt in aanloop naar het assessment.
 • Feedbackmomenten: je krijgt gedurende het traject zowel schriftelijke als mondelinge feedback op je werk. Deze feedback krijg je van een begeleider die verbonden is aan dit traject. Soms zijn er feedbacksessies in groepsverband.
 • Assessment: tijdens het assessment leg je een portfolio voor en geef je een presentatie aan twee assessoren. Ook word je geïnterviewd over het werk dat je hebt verricht.

Het gehele traject heeft een doorlooptijd van ongeveer vijf maanden.

Het traject is individueel. De studiebelasting is ongeveer 80 uur, al kan dit individueel sterk verschillen, bijvoorbeeld als je al veel ervaring hebt met het schrijven van portfolio's. Gedurende het traject krijg je ondersteuning in bijeenkomsten en feedbacksessies. Je sluit het traject af met een assessment. Inhoudelijke scholing is geen onderdeel van dit traject.

Het leerdoel van deze post-bachelorcursus is simpel: ervoor zorgen dat jij een portfolio opbouwt waarmee jij je certificaat kan halen.

Toelatingseisen

Je komt in aanmerking voor dit traject als je voldoet aan de criteria voor de bevoegdheid Informatietechnologie zoals omschreven in de beleidsregel van OCW of als je voldoet aan de criteria voor de bevoegdheid MVI zoals omschreven in de beleidsregel van OCW. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met de coördinator (Rob Hoevenaars) van het traject of met DUO (ks.dw@duo.nl of 050-5998036). Het is zinvol om dit certificeringstraject te starten wanneer je (ruime) ervaring hebt met het lesgeven in het profiel MVI en ITgt (of voorlopers) en als je minimaal in het bezit bent van een tweedegraads bevoegdheid. Verder zijn er geen toelatingseisen. Neem in ieder geval voordat je je aanmeldt éérst contact op met de coördinator van dit traject.


Docenten

Tijdens het traject word je gekoppeld aan twee vaste begeleiders. Zij voorzien je van feedback op voorgelegd werk en helpen je je voor te bereiden op het assessment.


Na deze opleiding

Je ontvangt het certificaat ‘bekwaamheid lesgeven in MVI en ITgt’ wanneer je tijdens een assessment aantoont dat je vakinhoudelijk en vakdidactisch bekwaam bent om onderwijs te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren voor de inhouden van MVI of ITgt. Dit certificaat maakt onderdeel uit van een dossier waarmee je ‘ontheffing van de benoembaarheidsvereisten’ aanvragen bij DUO. Dit geeft je de mogelijkheid onbeperkt les te geven in MVI of ITgt. 

Erkenning aanvragen
Je kunt met dit certificaat bij DUO een erkenning aanvragen van bevoegdheid ITgt wanneer je voldoet aan de criteria zoals omschreven in de beleidsregel van OCW. Of een erkenning van bevoegdheid MVI als je voldoet aan de criteria zoals omschreven in de beleidsregel van OCW.

Je stelt min of meer zelfstandig een portfolio en een presentatie samen. Die twee producten geven een weerspiegeling van het professioneel handelen van jou als MVI- of ITgt-docent.

Het Ministerie van OC&W biedt deelnemers de mogelijkheid tot ontheffing van bevoegdheid. Daarvoor worden eisen gesteld. Zie voor meer informatie deze overheidsregeling.


Overige informatie

De post-bachelorcursus Certificeringstraject MVI en ITgt kost € 1700, vrij van btw. Deelname aan de opstartbijeenkomst, viermaal een feedbacksessie, een assessment met twee assessoren en het certificaat "bekwaamheid lesgeven in de vier profielmodules MVI" zijn hierbij inbegrepen. Voor dit traject kun je tot 1 oktober 2020 subsidie aanvragen. Meer informatie daarover via VOION en DUO.

De kosten voor een herkansing bedragen 290 euro. Onder een herkansing wordt verstaan ‘het opnieuw doen afnemen van het assessment’. Daarbij is niet voorzien in begeleiding.

Scholen die het profiel MVI aanbieden zijn verenigd in het platform VMBOMVI. Op dat platform kun je terecht met vragen rondom implementatie van het profiel MVI.

Voor ITgt zijn scholen verenigd in het platform ITTL.

In het profiel MVI is een bekwaamheid verplicht gesteld door OCW. Dit traject geeft een mogelijkheid voor zittende docenten om die bekwaamheid te verkrijgen. Bekijk meer informatie op overheid.nl. Hogeschool Utrecht biedt dit traject aan zolang er voldoende deelnemers zijn en OCW deze variant toestaat.

Waarom Certificeringstraject MVI en ITgt bij de HU?

 • Studeer bij een erkend instituut

  De HU is aangewezen door OCW als het instituut dat assessments voor MVI-certificering mag afnemen.

 • Midden in het land

  Utrecht is centraal gelegen. Je kunt de locaties van de HU goed bereiken per openbaar vervoer en de auto.

 • Uniek aanbod

  Hogeschool Utrecht heeft toestemming van het OCW om deze variant aan te bieden.

Direct contact

Rob Hoevenaars

Coördinator

Deze opleiding is gecertificeerd door:

OCW

Interieur gebouw Hogeschool Utrecht Padualaan 99

Interesse in de opleiding Certificeringstraject MVI en ITgt?