Casemanagement Dementie

Op dit moment maakt slechts 30% van de thuiswonende mensen met dementie gebruik van casemanagement dementie. Dementie heeft een enorme impact op het leven van mensen en hun naasten. Wil jij het verschil maken en een gids voor hen zijn?

In de nieuwe opleiding Casemanagement dementie leer je aan de hand van actuele praktijkvraagstukken en beroepsgerichte opdrachten. Leren in de praktijk, op de opleiding en in de digitale leeromgeving zijn nauw met elkaar verbonden. Gastdocenten komen uit de praktijk.

De expertiseprofielen Casemanager dementie en Dementieverpleegkundige van de beroepsverenigingen vormen het uitgangspunt voor deze nieuwe opleiding.

Handig om te weten

Start 28 oktober 2020
Lesdata 28 oktober, 11 en 25 november, 16 december, 6 en 20 januari, 10 februari, 3 maart en 24 maart, 7 april en 21 april, 12 mei en 2 juni. De lesdagen vinden plaats op woensdag.
Studie-investering 8 uur per week naast leren in de praktijk
Kosten € 3450 (vrij van btw)
Deelnemers 16-20
Locatie Koningsbergerstraat 9 Utrecht
Diploma Certificaat met de studie-investering
Prijsinformatie

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Opleidingsinhoud

In Nederland zijn nu ruim 270.000 mensen met dementie en door de vergrijzing stijgt dit aantal sterk. In de aanpak van dementie is het belangrijk dat de nadruk niet alleen ligt op de aandoening, maar ook op de leefwereld van degene met dementie en die van de naasten. Dit vraagt inzet van verschillende professionals zorg en welzijn. Als casemanager dementie vervul je de rol van gids en regisseur. Daarmee maak je het verschil voor mensen met dementie en hun naasten van (net voor) de diagnose tot aan de laatste fase van de dementie.

De opleiding bestaat uit drie modules:

1. Ondersteunen en begeleiden van mensen met dementie en hun netwerk

 • basismethodiek casemanagement dementie
 • benaderingen en methodieken waaronder motiverende gespreksvoering en systeemgericht werken
 • kennis over diagnostiek van en interventies bij diverse typen dementie
 • benadering vanuit de unieke levensloop waarbij kwaliteit van leven centraal staat (levenslooppsychologie, sociale benadering dementie)
 • bijkomende problematiek vanuit biopsychosociale benadering (veranderend gedrag, psychiatrische aandoeningen, geriatrische principes)
 • thema’s: rouw en verlies, ouderenmishandeling

2. Regisseren en organiseren van samenwerken

 • samenwerking informele en formele zorg
 • interprofessioneel samenwerken
 • wet- en regelgeving en financiële kaders

3. Bevorderen van de professionalisering van het beroep en dementiezorg

 • palliatieve zorg
 • ethische aspecten en moreel beraad
 • zorgtechnologie dementievriendelijke samenleving

De onderwijsvormen op school zijn divers; je krijgt colleges, er zijn werkgroepen en je hebt een leerteam (een kleine groep binnen de lesgroep). Daarnaast werk je in de digitale leeromgeving. Het leren in de praktijk is een belangrijk onderdeel van de opleiding.

 • Op basis van je persoonlijk leerplan werk je uit hoe je aan de verschillende leeruitkomsten van de opleiding gaat werken.
 • Het werken aan je portfolio doe je voor een groot deel in de praktijk. Voor deze opleiding dien je minimaal 16 uur per week werkzaam te zijn als casemanager dementie.
 • Je doet zelfstandige leeractiviteiten die je ondersteunen bij de toetsopdrachten: leesopdrachten, digitale opdrachten. Je werkt hiervoor binnen de digitale leeromgeving waarbinnen je ook online kunt uitwisselen met medecursisten en docenten.
 • In de contactbijeenkomsten op de opleiding staat kennisoverdracht, inhoudelijke uitwisseling en werken aan de opdrachten centraal. Elke contactbijeenkomst vereist voorbereiding en verwerking door middel van zelfstandige leeractiviteiten.

Toelating

De opleiding is toegankelijk voor cursisten met een bachelordiploma Social Work (of oude stijl HBO Maatschappelijk Werk) of Bachelor Verpleegkunde (of oude stijl HBO-V). Daarnaast ben je werkzaam als casemanager dementie voor minimaal 16 uur per week.


Docenten

De contactbijeenkomsten worden verzorgd door (gast-)docenten met verschillende expertises. Ze zijn werkzaam (geweest) in het werkveld. De opleiding is nauw verbonden met de lectoraten Participatie, Zorg en Ondersteuning en Proactieve Ouderenzorg.


Na deze opleiding

Wanneer je de opleiding Casemanagement dementie succesvol hebt afgerond, ontvang je een certificaat van Hogeschool Utrecht.

Je kunt:

 • mensen met dementie en hun netwerk professioneel ondersteunen en begeleiden.
 • samenwerking tussen verschillende professionals en partijen organiseren en regisseren.
 • jezelf als professional en de beroepsgroep profileren en positioneren.

Wil je je na de opleiding verder ontwikkelen? Dan is een master een logische vervolgstap. Bijvoorbeeld de Master Innovatie in Zorg en Welzijn of de Master Community Development.

Overige informatie

De post-hbo-opleiding Casemanagement Dementie kost € 3450, vrij van btw en exclusief studiematerialen.

In de opleiding werk je aan beroepsproducten. Je dient daarom een relevante werkplek te hebben als casemanager dementie van minimaal 16 uur per week.

De opleiding wordt ter accreditatie aangeboden aan de beroepsvereniging V&VN en in een later stadium ook aan BPSW.

Waarom Casemanagement dementie bij de HU?

 • Persoonsgerichte en integrale aanpak

  Bij de HU ligt de focus op een persoonsgerichte en integrale zorg voor mensen met dementie én hun naasten. 

 • Praktijkvraagstukken

  De beroepsproducten waar je aan werkt geven ruimte aan jouw eigen praktijkvraagstukken. Zo werk je aan je persoonlijk leerproces.

 • Actuele inzichten

  De opleiding is nieuw en biedt de meest actuele kennis over het werken met mensen met dementie en hun naasten. De samenwerking met lectoraten verbindt kennis met praktijkgericht onderzoek over het onderwerp.

Persoonlijk advies

Vragen over de opleiding?