Bouwen aan een Adaptieve School (BAS+)

In het project Bouwen aan een Adaptieve School (BAS+) worden scholen planmatig begeleid bij het formuleren van een antwoord op de vragen die het onderwijs anno 2019 bezig houden, zoals het geven van instructie op verschillende niveaus, aansluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen, opbrengst gericht werken en werken aan een veilig pedagogisch klimaat en het eigenaarschap van leerlingen.

Cursus Bouwen aan een adaptieve school (BAS+): student met schrift

Het project anticipeert op de ontwikkelingen waar een school in de praktijk tegenaan loopt. De nadruk ligt hierbij op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen, de school als lerende organisatie en competentiemanagement. BAS+ bestaat uit verschillende bouwstenen voor adaptief onderwijs.

Handig om te weten

Start In overleg na een zorgvuldige intakeprocedure.
Lesdata Er zijn 4 tot 6 teamgerichte bijeenkomsten per jaar.
Studie-investering Variabel
Deelnemers Variabel
Locatie Incompany
Diploma BAS+-certificaat
Prijsinformatie Kosten op maat

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Opleidingsinhoud

BAS+ is een project dat per school op maat wordt gemaakt, afhankelijk van de gewenste en uitvoerbare leerkrachtvaardigheden. Met BAS+ werk je als adaptieve school planmatig aan het onderwijs vanuit concrete succesindicatoren. Uiteindelijk kan de school als lerende organisatie zelfstandig innoveren vanuit én op grond van een eigen kwaliteitssysteem.

Met BAS+ bouw je met je team aan zeven ontwikkelingslijnen:

 • Structuur
  Structuur is een belangrijke basis voor onderwijsleeractiviteiten. In BAS+ wordt structuur vanuit twee perspectieven bekeken:
  de inrichting en aankleding van de school, de klas en het schoolplein;
  het voorspelbaar handelen van de leraar.

 • Interactie
  In deze uitgebreide ontwikkelingslijn brengen we de verschillen in interactieprocessen in kaart. We kijken naar de interactie van de leerkracht met de individuele leerling, de klas en de ouders.

 • Zelfstandige leerhouding
  Binnen adaptief onderwijs staat een zelfstandige leerhouding centraal. Wanneer leerlingen zich actief bezighouden met hun eigen leerproces heeft dit een positieve invloed op de leerhouding.

 • Instructie
  De instructies van de leraren zijn belangrijk voor de motivatie en de succeservaring van de leerling. Voor adaptief onderwijs is de inhoud en organisatie van het instructieproces op uw school van belang.

 • Samenwerkend leren
  Samenwerken is een belangrijke vaardigheid in de huidige samenleving. Binnen de visie van adaptief onderwijs is het een voorwaarde om van en met elkaar te leren in verschillende situaties.

 • Planningssysteem
  Het planningssysteem beïnvloedt de zorgstructuur van de school. De school kan zo maatregelen nemen om de leerlingenzorg af te stemmen op hun groei- en ontwikkelingsmogelijkheden.

 • Teamleren
  Het teamleren is de basis van BAS+ en een absolute voorwaarde als je kiest voor een adaptieve school. Teamleren gaat uit van de school als lerende organisatie die openstaat voor het vermogen van het schoolteam om kennis en ervaring met elkaar te delen en daarvan te leren.

Het BAS+-project duurt een aantal jaren. Per jaar worden er 4 tot 6 teamgerichte bijeenkomsten gepland. Daarnaast neemt het schoolteam in de vorm van een stuurgroep verder zelf het heft in handen. De stuurgroep zorgt ervoor dat de gemaakte afspraken onder de aandacht blijven en zij bepalen, samen met de projectleider, de inhoud en het tempo van het ontwikkelingsproces.

Het schoolontwikkelingstraject Bouwen aan een Adaptieve School (BAS+) wordt blended gegeven. Blended learning is een didactisch concept dat leren in de klas, op de werkplek, in leerteams, individueel en digitaal combineert. De digitale leeromgeving is daarbij de organisator van het leerproces, waar het traditioneel gezien om de klassikale lessen zou draaien. Deelnemers kunnen zo veel flexibeler onderwijs volgen.

Toelating

Het project Bouwen aan een Adaptieve School (BAS+) is bedoeld voor schoolteams in het primair en voortgezet onderwijs. Voorafgaand aan de start vindt er een zorgvuldige intakeprocedure plaats.

Docenten

De docenten van het Seminarium voor Orthopedagogiek combineren specialistische theoretische kennis met praktische werkervaring. Hierdoor sluit de cursus goed aan op de dagelijkse praktijk van de deelnemers. De kennis die ze aanreiken is actueel, state-of-the-art en evidence-based.

Na deze opleiding

Deelnemers aan dit schoolontwikkelingstraject breiden hun competenties uit als docent, coach, IB’er, RT’er of studie(loopbaan)begeleider, decaan of mentor.

Het BAS+ project duurt een aantal jaren en per jaar worden er vier tot zes teamgerichte bijeenkomsten gepland. Daarnaast neemt het schoolteam in de vorm van een stuurgroep verder het heft in handen. De stuurgroep zorgt ervoor dat de gemaakte afspraken onder de aandacht blijven en zij bepalen, samen met de projectleider, de inhoud en het tempo van het ontwikkelingsproces.

Overige informatie

De kosten voor het BAS+-project zijn afhankelijk van verschillende factoren. Nadat je school is aangemeld, ontvang je een offerte met een specificatie van de beoogde kosten. Het project start wanneer de getekende offerte is ontvangen.

Waarom Bouwen aan een Adaptieve School (BAS+) bij de HU?

 • Les van onderwijsexperts

  We hebben jarenlang kennis en ervaring opgedaan met vraagstukken op het gebied van leren, gedrag en begeleiden in het onderwijs.

 • Op maat gesneden

  Het incompany-traject wordt op maat gemaakt. Hierbij anticiperen we op de ontwikkelingen waar de school in de praktijk tegenaan loopt.

 • Krijg begeleiding die werkt

  De ontwikkeling van de school tot adaptieve school staat voorop, daarom steekt de HU veel tijd en energie in begeleiding en advies.

Interieur gebouw Hogeschool Utrecht Padualaan 99

Interesse in de opleiding Bouwen aan een Adaptieve School (BAS+)?