Bekwaamheid Docent Dienstverlening en Producten

Ben jij een ervaren docent in het vmbo, en wil je je bijscholen in het profiel Dienstverlening en Producten? Dan is deze post-bachelorcursus (minor) iets voor jou. Ga aan de slag met de onderwerpen organiseren, presenteren en (multi)mediale producten, en kies aanvullende modules in bijvoorbeeld de robotica en digispel. Je kan je ook opgeven voor 1 of 2 losse modules.

Cursus Bekwaamheid docent Dienstverlening en Producten: studenten in overleg

'Dienstverlening en producten’ is één van de nieuwe profielen in het vmbo. Het is een breed profiel waarmee leerlingen zich kunnen oriënteren op een vervolg in het middelbaar beroepsonderwijs. Hogeschool Utrecht heeft in samenwerking met andere hogescholen, pilotscholen en Platform Dienstverlening en Producten het bijscholingstraject ‘Bekwaamheid docent Dienstverlening en Producten’ ontwikkeld.

Handig om te weten

Start September 2020
Lesdata De lesdagen zijn op woensdag van 9.30 uur tot 16.00 uur.
Studie-investering 12-16 uur per week (inclusief colleges), per module
Kosten € 4250 (vrij van btw)
Deelnemers Minimaal 7 deelnemers. Wij behouden ons het recht voor bij minder dan 7 deelnemers de bijscholing te annuleren of te verplaatsen naar een later tijdstip.
Locatie Padualaan 97 Utrecht
Diploma Certificaat met de studie-investering (840 uur)
Prijsinformatie De kosten zijn inclusief koffie/thee en een lunch. Uiteraard is er ook een feestelijke uitreiking van het certificaat inclusief borrel.

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Opleidingsinhoud

De post-bachelorcursus (minor) Bekwaamheid Docent Dienstverlening en Producten bestaat uit vier verplichte kernmodules (20 ECTS) en twee keuzemodules (10 ECTS). Tijdens de bijeenkomsten werken we zoveel mogelijk met ‘flipping the class’ en in projectgroepen waarmee je vanuit je eigen behoefte onderwijs ontwikkelt. In de kernmodules werk je volgens het Eduscrum-model.

Profielmodule 1: Organiseren van een activiteit

In deze module ga je aan de slag met het organiseren van een event waarin deze fasen te onderscheiden zijn:

 • idee formuleren
 • haalbaarheid onderzoeken
 • team organiseren
 • event promoten
 • voorbereiden
 • draaiboek opstellen
 • uitvoeren
 • evalueren/afhandelen

Profielmodule 2: Presenteren, promoten en verkopen

In deze module ga je aan de slag met de organisatie en marketing van bedrijven:

 • de missie en visie van een bedrijf en de daarbij behorende hiërarchie van doelstellingen binnen een bedrijf
 • het organiseren van activiteiten of het ontwikkelen van een product financieel, juridisch en logistiek in goede banen leiden
  een marketingplan opstellen en uitvoeren.

Profielmodule 3: Product maken en verbeteren

In deze module ontwerp je een technisch onderdeel of een consumentenproduct en breng je aan de hand van een gebruikersevaluatie verbeteringen aan, aan dit product.

Profielmodule 4: Multimediale producten maken

In deze module leer je met de benodigde software een multimediaal product te ontwerpen en maken, bijvoorbeeld een film, een website of een applicatie.

Keuzemodules

In overleg met de groep worden twee keuze modules bepaalt.

 • Keuzemodule 1: Robotica
 • Keuzemodule 2: Werken aan natuur en milieu
 • Keuzemodule 3: Digispel
 • Keuzemodule 4: Voeding en beweging

Je hebt een dag college per week (klassikaal en werken in groepen), daarnaast werk je twaalf tot zestien uur per week zelfstandig en in groepen aan opdrachten.

Hou er rekening mee dat deze cursus een intensieve investering is in tijd en energie met een stevige studielast.

De concrete leerdoelen staan beschreven in de informatiebrochure van de bijscholing 'Dienstverlening en Producten'. deze brochure kan aangevraagd worden bij sacha.tippel@hu.nl.

Het product dat je maakt tijdens de module, wordt beoordeeld als toetsproduct.

Toelating

 • Je hebt kennis van onderwijs en onderwijsprocessen in het vmbo.
 • Je bent vaardig met de vmbo-doelgroep basis, kader en gemengd.
 • Je hebt een bredere interesse dan je eigen vakgebied.
 • Je bent ontwikkelingsgericht.

Dit bijscholingstraject wordt gevolgd door mensen die ondernemend, innovatief, ruimdenkend en progressief zijn.


Docenten

De lessen worden gegevens door inspirerende en ervaren docenten van de lerarenopleidingen Techniek, Gezondheidszorg en Welzijn en Biologie van Hogeschool Utrecht.


Na deze opleiding

Als je deze opleiding met succes afrondt, ben je een gecertificeerd specialist op het gebied van onderwijs aan leerlingen in het profiel Dienstverlening en Producten in het vmbo.

Als je dit traject succesvol hebt afgerond, kun je bij DUO de bekwaamheidserkenning Dienstverlening en Producten aanvragen. Hiervoor moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je hebt minimaal een tweedegraads lerarenopleiding voor een niet-beroepsgericht vak afgerond.
 • Je hebt voldaan aan de eisen van deze minor Dienstverlening en Producten.
 • Je hebt en ten minste twee jaar werkervaring in de afdelingsvakken, intra- of intersectorale programma’s en/of in het profielvak D&P in de periode tot 1 augustus 2018.
 • Je hebt een een individuele (gesloten) aanvraag voor een bekwaamheidserkenning gedaan bij DUO (zie: https://www.duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/personeel/aanvragen-ontheffing-eisen-benoembaarheid.jsp).
 • De bevoegdheid is er vanuit rechtswege als de docent die de minor heeft afgerond, beschikt over één van de getuigschriften die voor D&P zijn opgenomen in de conversietabel. N.B. D&P staat nu nog niet vermeld in de conversietabel, maar wordt binnenkort opgenomen bij de actualisatie ervan.
 • In deze informatiebrief met stroomschema, opgesteld door Platform D&P, worden de door DUO gestelde eisen verduidelijkt.
 • Controleer te allen tijden zelf de voorwaarden m.b.t. de bekwaamheidserkenning bij DUO omdat deze kunnen wijzigen.
   

Als je deze cursus succesvol afrondt, kunt u als leraar Vmbo Dienstverlening en Producten aan de slag bij vmbo-scholen, evenementenbedrijven, promotiebedrijven, technologische bedrijven en facilitybedrijven. De baankans na deze opleiding is groot.


Overige informatie

De kosten voor het volgen van deze bijscholing (4 profiel- en 2 keuzemodules) bedragen €4250. Dit is inclusief koffie/thee en een lunch. Uiteraard is er ook een feestelijke uitreiking van het certificaat inclusief borrel.

Je kan je ook inschrijven voor een of meerdere losse module zoals bijvoorbeeld Robotica of Digispel. Het volgen van losse modules leidt niet tot het certificaat waarmee ontheffing aangevraagd kan worden. De kosten per module zijn € 710.

De kosten voor het intake-assessment bedragen € 1000. Voor informatie over een ‘Incompany’-traject kunt u contact opnemen met Lisette Hensen, lisette.hensen@hu.nl.

Na de zomervakantie 2016 zijn de meeste vmbo-scholen gestart met de nieuwe beroepsgerichte profielen. Daarmee verandert ook de inhoud van de bevoegdheidseisen. Alle leraren in beroepsgerichte vakken in de bovenbouw zullen de overstap maken van hun huidige vak naar een nieuw profiel dat een breder vakgebied omvat.

Voor het profiel Dienstverlening en Producten (D&P) heeft het Platform vmbo D&P in 2015 de basis gelegd voor een minor Dienstverlening en Producten voor studenten in lerarenopleidingen. Het platform D&P en de Hogeschool Utrecht hebben de handen ineengeslagen om deze minor in te ontwikkelen. De minor is tevens de basis voor een bij- en nascholingstraject voor het behalen van bevoegdheidseisen voor ‘zittende’ docenten.

Waarom Bekwaamheid Docent Dienstverlening en Producten bij de HU?

 • Kennis nieuwe profiel vmbo

  Het platform D&P en de Hogeschool Utrecht hebben de handen ineengeslagen om deze minor te ontwikkelen voor het nieuwe vmbo-profiel.

 • Ervaren docenten van lerarenopleidingen

  Je krijgt les van inspirerende en ervaren docenten van de verschillende lerarenopleidingen van Hogeschool Utrecht, vanuit Techniek, Gezondheidszorg en Welzijn en Biologie.

 • Flipping the classroom

  Tijdens de bijeenkomsten werken we zoveel mogelijk met ‘flipping the class’ en projectgroepen die vanuit hun eigen onderwijsbehoefte onderwijs ontwikkelen. We werken in de kernmodules volgens het Eduscrum model. Een verfrissende, actuele en inspirerende didactische werkvorm ter bevordering van het samenwerken in (leer)teams.

Direct contact

Interieur gebouw Hogeschool Utrecht Padualaan 99

Interesse in de opleiding Bekwaamheid Docent Dienstverlening en Producten?