Certificeringstraject Media, Vormgeving & ICT

Heb jij ervaring hebt met lesgeven in het profiel Media, Vormgeving en ICT? Ben je in het bezit van een tweedegraads bevoegdheid? En wil je nu ontheffing van de benoembaarheidsvereisten aanvragen bij DUO? Kies dan voor dit certificeringstraject.

Cursus Certificeringstraject Media, Vormgeving en ICT (MVI): lessituatie

Via de post-bachelorcursus Certificeringstraject Media Vormgeving & ICT zorg jij ervoor dat je binnen een half jaar je certificaat "bekwaamheid lesgeven in de vier profielmodules MVI" haalt. Daarmee kun je de ontheffing aanvragen. Het traject begint met een opstartbijeenkomst. Aan het eind van het traject krijg je een individueel assessment. In de tussentijd krijg je expertfeedback. 

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Handig om te weten

Start Startmomenten in september en februari
Lesdata Er zijn drie bijeenkomsten in het traject, verdeeld over de totale looptijd van ongeveer zes maanden.
Studie-investering In totaal circa 80 uur zelfstudie.
Kosten € 1700 (vrij van btw)
Deelnemers 15 - 30
Locatie Padualaan 97 Utrecht
Diploma Associate degree-certificaat

Opleidingsinhoud

Het doel van Certificeringstraject Media Vormgeving & ICT is ervoor zorgen dat jij in korte tijd je certificaat "bekwaamheid lesgeven in de vier profielmodules MVI" haalt. Met dat certificaat kun je ontheffing van de benoembaarheidsvereisten aanvragen bij DUO en daarna onbeperkt lesgeven in het profiel Media, Vormgeving en ICT.

Het certificeringstraject bestaat uit verschillende onderdelen.

 • Opstartbijeenkomst: hierin hoor je meer over de eisen die gesteld worden en welke begeleiding je krijgt in aanloop naar het assessment.
 • Feedbackmomenten: je krijgt gedurende het traject zowel schriftelijke als mondelinge feedback op je werk. Deze feedback krijg je van een begeleider die verbonden is aan dit traject. Soms zijn er feedbacksessies in groepsverband.
 • Assessment: tijdens het assessment leg je een portfolio voor en geef je een presentatie aan twee assessoren. Ook word je geïnterviewd over het werk dat je hebt verricht.

Het gehele traject heeft een doorlooptijd van ongeveer vijf maanden.

Het traject is individueel. De studiebelasting is ongeveer 80 uur, al kan dit individueel sterk verschillen, bijvoorbeeld als je al veel ervaring hebt met het schrijven van portfolio's. Gedurende het traject krijg je ondersteuning in bijeenkomsten en feedbacksessies. Je sluit het traject af met een assessment. Inhoudelijke scholing is geen onderdeel van dit traject.

Het leerdoel van deze post-bachelorcursus is simpel: ervoor zorgen dat jij een portfolio opbouwt waarmee jij je certificaat kan halen.

Toelatingseisen

Je komt in aanmerking voor dit traject als je voldoet aan de criteria zoals omschreven in de beleidsregel van OCW. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met de coördinator (Rob Hoevenaars) van het traject of met DUO (ks.dw@duo.nl of 050-5998036). Het is zinvol om dit certificeringstraject te starten wanneer je (ruime) ervaring hebt met lesgeven in het profiel Media, Vormgeving en ICT (of voorlopers) en als je in het bezit bent van een tweedegraads bevoegdheid. Verder zijn er geen toelatingseisen. Neem in ieder geval voordat je je aanmeldt éérst contact op met de coördinator.


Tijdens het traject word je gekoppeld aan twee vaste begeleiders. Zij voorzien je van feedback op voorgelegd werk en helpen je je voor te bereiden op het assessment.


Na deze opleiding

Je ontvangt het certificaat ‘bekwaamheid lesgeven in de vier profielmodules MVI’ wanneer je tijdens een assessment aantoont dat je vakinhoudelijk en vakdidactisch bekwaam bent om onderwijs te ontwerpen en te geven in de vier profielmodules. Met dat certificaat kun je ‘ontheffing van de benoembaarheidsvereisten’ aanvragen bij DUO. Dit geeft je de mogelijkheid onbeperkt les te geven in het profiel Media, Vormgeving en ICT. Zie ook deze site.

Je stelt min of meer zelfstandig een portfolio en een presentatie samen. Die twee producten geven een weerspiegeling van het professioneel handelen van jou als mvi-docent.

Het Ministerie van OC&W biedt deelnemers de mogelijkheid tot ontheffing van bevoegdheid. Daarvoor worden eisen gesteld. Zie voor meer informatie deze overheidsregeling.


Overige informatie

De post-bachelorcursus Certificeringstraject Media Vormgeving & ICT kost € 1700, vrij van btw. Deelname aan de opstartbijeenkomst, viermaal een feedbacksessie, een assessment met twee assessoren en het certificaat "bekwaamheid lesgeven in de vier profielmodules MVI" zijn hierbij inbegrepen. Voor dit traject kun je subsidie aanvragen. Meer informatie daarover via VOION en DUO.

De kosten voor een herkansing bedragen 290 euro. Onder een herkansing wordt verstaan ‘het opnieuw doen afnemen van het assessment’. Daarbij is niet voorzien in begeleiding.

Scholen die het profiel MVI aanbieden zijn verenigd in het platform VMBOMVI. Op dat platform kun je terecht met vragen rondom implementatie van het profiel MVI.

In het profiel MVI is een bekwaamheid verplicht gesteld door OCW. Dit traject geeft een mogelijkheid voor zittende docenten om die bekwaamheid te verkrijgen. Bekijk meer informatie op overheid.nl. Hogeschool Utrecht biedt dit traject aan zolang er voldoende deelnemers zijn en OCW deze variant toestaat.

Waarom Certificeringstraject Media, Vormgeving & ICT bij de HU?

 • Studeer bij een erkend instituut

  De HU is aangewezen door OCW als het instituut dat assessments voor MVI-certificering mag afnemen.

 • Midden in het land

  Utrecht is centraal gelegen. Je kunt de locaties van de HU goed bereiken per openbaar vervoer en de auto.

 • Uniek aanbod

  Hogeschool Utrecht heeft toestemming van het OCW om deze variant aan te bieden.

Direct contact

Rob Hoevenaars

Coördinator

Deze opleiding is gecertificeerd door:

OCW

Interieur gebouw Hogeschool Utrecht Padualaan 99

Interesse in de opleiding Certificeringstraject Media, Vormgeving en ICT?