De Master Spreekt over... Informatiehuishouding

Sfeerfoto De Master Spreekt
Tijdens het kennis- en netwerkevent 'De Master Spreekt...' op vrijdag 3 februari 2023 nemen Natascha Gadellaa (De Nederlandsche Bank) en Kees Verhoeven (KNVI) en Sander Verhoeckx (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), onder leiding van Marc Jan Kraaijenzank (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), je mee in de ontwikkelingen rondom informatiehuishouding (IHH) bij de overheid.

Voor het goed functioneren van onze democratische rechtsstaat is het essentieel dat de Rijksoverheid zijn informatiehuishouding op orde heeft. De volledigheid en betrouwbaarheid van overheidsinformatie dient de democratische verantwoording, maar ook de individuele belangen van rechthebbende en rechtzoekende burgers.

Het meerjarenplan ‘Open op orde’ richt zich op de structurele verbetering van de informatiehuishouding binnen de gehele Rijksoverheid.

Sander Verhoeckx licht het actieplan toe, Kees Verhoeven deelt zijn visie vanuit zijn ervaringen ten tijde van de toeslagenaffaire en die vanuit de beroepsvereniging en Natascha Gadellaa legt aan de hand van praktijkvoorbeelden uit hoe informatiehuishouding bij DNB wordt georganiseerd.

Verwacht een inspiratiesessie waarin je vanuit verschillende invalshoeken nieuwe kennis en ideeën opdoet. Er is uiteraard ruimte voor discussie en interactie met de aanwezigen tijdens deze kennis- en netwerkbijeenkomst en in kleiner comité bij de borrel.

Programma

14.30-15.00 uur Binnenlopen en ontvangst met koffie en thee
15.00-15.05 uur Opening door Marc-Jan Kraaijenzank
leidt het 5-jarige programma I-Partnerschap
15.05-15.30 uur  De Master Spreekt Interactief met Kees Verhoeven
tweede kamerlid ten tijde van de  van de toeslagenaffaire (aanleiding voor IHH) en betrokken bij KNVI
15.30-15.55 uur De Master Spreekt Interactief met Natascha Gadellaa
vanuit DNB druk bezig om invulling te geven aan het actieplan
15.55-16.20 uur
De Master Spreekt Interactief met Sander Verhoeckx
portefeuillehouder Informatiehuishouding vanuit I-Partnerschap
16.20-16.45 uur
Paneldiscussie
16.45-18.00 uur  Borrel

Praktische informatie

Datum Vrijdag 3 februari 2023
Locatie Koningsbergerstraat 9, Utrecht
Kosten Gratis

Over de sprekers

Foto spreker Natascha Gadellaa

Natascha Gadellaa

Natascha Gadellaa werkte bij Pwc en het Openbaar Ministerie, voordat ze bij De Nederlandsche Bank startte in de rol van Sectiehoofd Informatiediensten. Natascha heeft een achtergrond in archiefwetenschap.

Foto spreker Kees Verhoeven

Kees Verhoeven

Na zijn studie economische geografie zette Kees zich namens MKB-Nederland jarenlang in voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. In 2010 kwam Kees in de Tweede Kamer en zag de grote invloed van digitale technologie op onze samenleving. In 2021 nam Kees afscheid van de politiek en sindsdien adviseert hij bedrijven en overheden over digitale vraagstukken en is hij voorzitter Raad van Advies bij KNVI (Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals).

Foto spreker Marc-Jan Kraaijenzank

Marc-Jan Kraaijenzank

Marc-Jan leidt als Programmamanager i-partnerschap het 5-jarige transitieprogramma ‘I-Partnerschap, Rijk - Hoger Onderwijs’. Dit programma richt zich op het realiseren van duurzame samenwerking tussen de Rijksoverheid en het hoger onderwijs (WO en HBO) om de HR-ICT capaciteit en kennispositie van het Rijk te versterken. Er wordt gewerkt aan maatschappelijke en digitaliseringsvraagstukken zoals data, Artificial Intelligence, cybersecurity en informatiehuishouding.

Marc-Jan studeerde civieltechnische bestuurskunde aan  TU Twente, startte zijn carrière bij de Koniklijke Landmacht en traint mensen op het gebied van verandermanagement, teamontwikkeling en persoonlijke communicatie.

Foto spreker Sander Verhoeckx

Sander Verhoeckx

Sander volgde zijn masteropleiding aan de Erasmus Universiteit en werkt nu als Project Manager Information Management for i-Partnerschap bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het zwaartepunt in zijn werk ligt op het snijvlak van ICT en bedrijfsvoering waar hij in een complexe politieke omgeving schakelt tussen (en op) verschillende niveaus met bijbehorende belangen.

Samenwerking

Deze ‘De Master Spreekt’ is een samenwerking van KNVI, I-Partnerschap en de opleidingen Master of Informatics - Applied data Science (MSc) en Master of Informatics - Business & IT (MSc).

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van het ICT Deeltijd Onderwijs van Hogeschool Utrecht en wat daarmee samenhangt. Volg ons op LinkedIn. Hier kondigen wij ook onze “De Master Spreekt Events” aan.

Gerelateerde opleidingen

Het bedrijfsleven zit te springen om goed opgeleide ICT’ers die technologische kennis combineren met een stevige visie en strategische kennis.

Om aan deze vraag te voldoen, biedt Hogeschool Utrecht op dit gebied een brede selectie aan opleidingen, leergangen en mastermodules, zoals:

Deel dit evenement