Innoveren en borgen: Op het juiste spoor?

Na eerdere succesvolle studiedagen voor de examencommissies, organiseert Hogeschool Utrecht (HU) dit studiejaar wederom een bijeenkomst in het Spoorwegmuseum voor al haar examen-commissieleden en betrokkenen binnen en buiten de HU. Het thema van deze conferentie is 'Innoveren en borgen: Op het juiste spoor?' Dit jaar gaat het over de positie en de taak van de examencommissies in het veranderende toetslandschap. De toetstransitie wordt zowel vanuit de juridische als de onderwijs-kundige kant belicht. 

Programma

Jan Bogerd (College van Bestuur), Frank Buskermolen (Directeur Instituut voor Communicatie) en Maaike Angevaren (voorzitter College van Examencommissies) verzorgen de opening met een drieluikgesprek over de toetstransitiereis. Vervolgens gaat Philip Coté als onze eerste keynotespreker in op de rol van de examen- commissie in het veranderende toetslandschap en belicht hij dit vanuit juridisch perspectief. Liesbeth Baartman en Karin Vogelaar lichten de ontwikkelingen in de wetenschap en de richting waarin de HU zich beweegt rondom de toetstransitie toe.

Het inhoudelijke programma gaat verder met vier (dezelfde) workshops. Hierin zoeken we de verdieping met Hanneke Fens en Bart Faber over de kansen en bedreigingen en de zorgende en borgende rol in de toetstransitie van opleidingen en examencommissies. Wat heb jij vanuit jouw perspectief daarbij nodig? Tussendoor zijn er pauzes en we sluiten af met een gezellige borrel.

13.00-13.30 Inloop en ontvangst
13.30-13.50 Opening en drieluikgesprek Jan Bogerd, Frank Buskermolen en Maaike Angevaren 
13.50-14.30 Keynote Philip Coté 
14.30-14.50 Pauze 
14.50-15.30 Keynote Liesbeth Baartman en Karin Vogelaar 
15.30-15.40 Inleiding workshops 
15.40-16.00
Pauze 
16.00-16.30 Decentrale workshops onder leiding van Hanneke Fens en Bart Faber 
16.30-16.50 Centrale terugkoppeling workshops 
16.50-17.00 Eindfilm en aanvang borrel 
18.00 Einde 

Dagvoorzitter: Marianne van der Zande.

Aanmelden

Meld je aan voor de Dag van de examencommissies 2022 via het aanmeld- formulier. Inschrijven voor een workshop is niet nodig.

Keynote sprekers en workshopleiders

Hieronder vind je een korte biografie van de keynote sprekers en de workshopleiders.

Foto van Philip Coté

Keynote - Philip Coté

Functionaris gegevensbescherming van MYOBI en First Lawyers

Philip Coté zal ingaan op de rol van de examencommissie in het veranderende toetslandschap en leeruitkomsten en dit belichten vanuit juridisch perspectief. Philip is als senior adviseur werkzaam bij Duthler Associates en is gespecialiseerd in hoger onderwijsrecht en privacyrecht. Eerder heeft hij zo’n tien jaar als jurist in het hoger onderwijs gewerkt. Voor de Vereniging Hogescholen verzorgt hij het juridische deel van de training voor examencommissies. Hij is de auteur van de Handreiking voor Examencommissies van de VH. 

Foto van Liesbeth Baartman

Keynote - Liesbeth Baartman

Bijzonder lector Toetsing & Beoordeling beroepsonderwijs Hogeschool Utrecht

Foto van Karin Vogelaar

Keynote - Karin Vogelaar

Toetsexpert Hogeschool Utrecht

Karin Vogelaar werkt als toetsexpert voor zowel de dienst OO&S als TLN. Ze ondersteunt opleidingen bij ontwikkelingen op het onderwijskundig gebied en toetsing zoals gepersonaliseerd onderwijs, flexibel onderwijs, leerwegonafhankelijk toetsen en programmatisch toetsen. Daarnaast is ze actief binnen het thema Studentjourney waarbij studentsucces en leven lang ontwikkelen centraal staan en wat dat betekent voor de ondersteunende systemen van de HU.

Foto van Hanneke Fens

Workshopbegeleider - Hanneke Fens

Voorzitter examencommissie Instituut voor Communicatie Hogeschool Utrecht

Hanneke Fens werkt bij de opleiding Communicatie van het Instituut voor Communicatie. Deze opleiding was zoekende naar nieuwe toetsvormen die meer recht doen aan de ontwikkeling van studenten dan de tot dan toe gebruikelijke tentamens en opdrachten voor telkens maximaal 5 EC. Het jaar dat de longitudinale toets werd ingevoerd, zoals programmatisch toetsen toen nog heette, was het eerste jaar dat ze lid was van de examencommissie. Inmiddels is Hanneke 4 jaar voorzitter van die commissie en heeft zij het ontwikkeltraject op de voet gevolgd. Later kwam daar lidmaatschap van de examencommissie van het Instituut voor Associate degrees bij waar het gehele toetsbeleid vanaf de oprichting is gebaseerd op programmatisch toetsen.

Foto van Bart Faber

Workshopbegeleider - Bart Faber

Voorzitter examencommissie Instituut voor Associate Degrees Hogeschool Utrecht

Bart Faber is een jaar of tien actief geweest in verschillende examencommissies: van het Instituut voor Communicatie, het Instituut voor Media en op dit moment voor het Instituut voor Associate degrees. Daarnaast werkt Bart bij de dienst Bedrijfsvoering, waar diverse vormen van kwaliteitszorg (procesbeschrijving en bewaking, datagedreven werken) tot zijn aandachtsgebieden horen of behoorden. Bij het Instituut voor Associate degrees is een didactische visie gekozen waar programmatisch toetsen een centrale plaats inneemt. Vanuit al deze invloeden is - opnieuw - kijken naar de (verbetering van de) borging van toetsing logisch. Niet alleen logisch, maar ook heel leuk: vernieuwing verfrist!

Praktische informatie

Datum:  6 oktober 2022 
Tijd:  13.00 tot 18.00 uur 
Locatie:  Het Spoorwegmuseum, Maliebaanstation 16, 3581 XW Utrecht, 
www.spoorwegmuseum.nl

Met de auto
Vul in: ‘Johan van Oldenbarneveltlaan 1, Utrecht’. Let op: vanaf A2 uit de richting Amsterdam niet Centrum/Jaarbeurs volgen maar via stadion Galgenwaard.

Reis per trein
Vanaf Utrecht CS rijdt elk uur de trein naar ons eigen station Utrecht Maliebaan. Stap uit midden in het museum. Voor reizen met de trein is een geldig NS vervoersbewijs nodig. Je kunt in de pendeltrein gebruik maken van de OV Chipkaart. Bij het Spoorwegmuseum kun je in- en uitchecken.

Parkeren
Een parkeerkaart voor de parkeerplaats van het Spoorwegmuseum kost € 9,50 per museumbezoek. De parkeerplaats van het Spoorwegmuseum is alleen toegankelijk voor bezoekers van het museum. Tijdens drukke dagen (bijv. tijdens evenementen) is het parkeerterrein snel vol. Het is wel mogelijk in de omgeving te parkeren. Voor parkeertarieven op straat, in een garage of bij P+R, zie parkeerkosten in Utrecht

Prelude 2021

Bekijk de video Dag van de Examencommissies oktober 2021. 

Deel dit evenement