Hieronder vind je de HU-gerelateerde vragen en antwoorden over de uitbraak van het coronavirus. Wij actualiseren deze informatie regelmatig op basis van de kabinetsmaatregelen, het beleid van het ministerie van OCW, richtlijnen van het RIVM en de ministeries van Binnenlandse en/of Buitenlandse Zaken.

Update 31 maart: Het kabinet heeft vanavond bekend gemaakt dat de huidige maatregelen worden verlengd tot en met 28 april 2020. Deze verlenging van de kabinetsmaatregelen betekent ook dat ook de HU langer gesloten blijft en dat we afstandsonderwijs zullen aanbieden tot 1 juni, zoals wij reeds hebben gecommuniceerd. Lees het volledige bericht.

Een overzicht van eerdere updates vind je onderaan deze pagina.

Ben je student of medewerker van Hogeschool Utrecht?

Dan houden we je per e-mail op de hoogte van de laatste informatie. Je vindt deze informatie ook op HU Ontwikkelt.

Veelgestelde vragen

 Wij updaten de veelgestelde vragen regelmatig volgens de nieuwste ontwikkelingen. Dus houd deze pagina in de gaten!

Alle georganiseerde activiteiten waarbij sprake is vaneen fysieke ontmoeting tussen docent(en) en student(en) op locaties van hogescholen, universiteiten en UMC’s. We vatten hieronder alle activiteiten van instroom (studiekeuze) tot en met alumni-activiteiten. *

 • Diploma’s uitreiken of ophalen bij het Studenten Informatie Punt (STIP)
 • Evenementen in HU-gebouwen, ook van of met derden
 • Matchingsactiviteiten
 • Meeloopdagen
 • al het onderwijs (voltijd, deeltijd, duaal, masters en cursussen) dat normaal gesproken op een locatie van Hogeschool Utrecht plaats zou vinden. Het onderwijs wordt zo veel mogelijk digitaal aangeboden.
 • Stagebezoeken door docenten
 • Activiteiten van studieverenigingen bij de HU
 • Activiteiten van studentenverenigingen bij de HU
 • Voorgenomen studiereizen en exchange naar het buitenland
* Mochten de coronamaatregelen van de overheid tussentijds versoepeld worden dan zullen de hogescholen en universiteiten bekijken welke vormen van onderwijs en toetsing binnen de dan geldende richtlijnen weer op de locaties van de instellingen kunnen gaan plaatsvinden

 • Online dienstverlening, inclusief de online diensten van de HU Bibliotheek.
 • Het afstandsonderwijs en alternatieve werkvormen.
 • Thuisstudie kan altijd doorgaan.
 • Leerteams kunnen eventueel met gebruik van MS Teams online samenwerken.
 • Stagelopen: studenten volgen daarbij de richtlijnen van kabinet/sector/stage-organisatie

 • HU-gebouwen op Utrecht Science Park
 • HU Amersfoort  
 • Domstad aan de Koningsbergerstraat
 • De HU Bibliotheek op Utrecht Science Park
 • De HU Bibliotheek in Amersfoort
 • De Science Cafés
 • De HU Klinieken
 • Catering op Utrecht Science Park

*= alleen medewerkers in zgn. vitale functies hebben toegang tot de locaties

De gevolgen voor het studieverloop van onze studenten, zoals studievertraging, aanmelding en inschrijving, toelatingsvoorwaarden Buitenlandse studenten en kwaliteitsafspraken heeft onze volle aandacht. Onze doelstelling voor de komende tijd is om studenten de mogelijkheid te geven om zonder studievertraging het studiejaar 2020-2021 te beginnen of de afstudeerfase goed te laten afronden.

Op dit moment zijn dit nog onderwerpen van overleg tussen Vereniging Hogescholen, Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) en het ministerie van OCW. Wij wachten het overleg met het ministerie af voordat we besluiten hierover nemen. Zodra hier een besluit over is genomen zullen wij onze studenten en medewerkers hiervan op de hoogte stellen.

Hogeschool Utrecht volgt het verzoek van het ministerie van OCW en stelt het uitbrengen van een afwijzend bindend studieadvies (BSA) uit naar het tweede studiejaar. Studenten hebben hier per e-mail bericht over ontvangen.

We gaan er van uit dat we tot en met 1 juni 2020 het onderwijs op afstand aanbieden. Zowel het onderwijs als de toetsen van periode D (13 april – 19 juni) worden zoveel mogelijk in alternatieve vorm online georganiseerd. Je opleiding zal je hierover informeren.

Bij een eventuele besmetting volgen wij de adviezen en richtlijnen van de GGD. De GGD zal in dat geval adviseren over de medische behandeling van de betreffende persoon en onderzoek doen naar wie met hem of haar in contact is geweest.

Het Studenten Informatie Punt (STIP) is voor onderwijsgerelateerde vragen van zittende studenten bereikbaar via stip@hu.nl en 088-481 99 99.

Vanwege de corona-maatregelen zijn de balies van het STIP op Padualaan 101 Utrecht en HU Amersfoort gesloten.

Voor vragen over onderwijs, toetsen, stages, afstudeertrajecten of hulp bij studeren kun je terecht bij je docenten, studieloopbaanbegeleider of decaan. Zij zijn online bereikbaar en beschikbaar.

Voor overige vragen en vragen over het coronavirus heeft de HU het volgende e-mail adres ingesteld: info@hu.nl.

Reizen en verblijf buitenland

Het International Office (IO) van de HU onderhoudt contact met HU-studenten die voor studie of stage in het buitenland zijn of daar naartoe willen. Hier vind je meer informatie over het International Office (login nodig).

Hieronder vind je antwoord op de meest gestelde vragen over reizen naar en verblijf in het buitenland.

 • Ten aanzien van reizen en verblijf in het buitenland volgt de HU de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse zaken. In het geval een student in een land of gebied verblijft waar code rood of oranje van kracht is, geldt dat teruggekeerd moet worden naar Nederland.
 • Ten aanzien van infectiepreventie in het buitenland volgen wij de adviezen en richtlijnen van de Rijksoverheid.

Het is momenteel niet toegestaan voor studenten en medewerkers om naar het buitenland af te reizen voor studie of werk. Deze maatregel zal van kracht blijven tot minimaal 1 juni. De HU volgt hierin het advies vanuit het kabinet en RIVM.

Het RIVM heeft actuele informatie over de risico’s voor mensen in het buitenland en biedt praktische en betrouwbare informatie. Als je in het buitenland in een risicogebied bent: neem zowel contact op met je study abroad coördinator of stagecoördinator, als met de lokale Nederlandse Ambassade. Indien je in een land of gebied verblijft waar code rood of oranje van kracht is dien je terug te keren naar Nederland. Zie hiervoor de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse zaken

Kom je terug uit de betreffende gebieden? Meld je uitsluitend telefonisch bij de huisarts als je koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid). Met deze symptomen kun je overigens ook ‘gewoon’ griep hebben. Betrouwbare informatie over het virus kun je vinden op de website van het RIVM.

Op de website van Buitenlandse Zaken zijn altijd de actuele reisadviezen te vinden. Conform HU beleid mag echter tot minimaal 1 juni niemand naar het buitenland afreizen. Dit geldt zowel voor studenten als medewerkers.

Vermijd conform advies van het kabinet zoveel mogelijk direct sociaal contact. Het is belangrijk dat zij die ziek zijn wél weten dat zij zich moeten melden én dat ze weten waar en hoe, dus houdt wel telefonisch- of mailcontact indien van toepassing. Er is geen reden om mensen zomaar in quarantaine te plaatsen.

Nee, er is geen sprake van preventieve testen en er is geen meldplicht voor reizigers uit andere landen. Als iemand zich na terugkomst in Nederland ziek en/of koortsig voelt, raden wij die persoon aan een huisartsenpost te bellen.

Conform HU beleid mag tot minimaal 1 juni niemand naar het buitenland afreizen. Dit geldt zowel voor studenten als medewerkers.

Het International Office van de HU adviseert opleidingsinstituten en studenten om in nauw contact met elkaar te blijven. Studenten wordt geadviseerd om hun instituut goed op de hoogte te houden van hun verblijfsplaats. De HU-studenten die in China verbleven, zijn gelukkig gezond teruggekeerd in Nederland. De HU heeft contact gehad met studenten in Zuid-Korea, Hong Kong en Noord-Italië. Ze maken het goed.

Studenten houden in eerste instantie contact met hun eigen opleidingscoördinatoren. Indien nodig volgt ondersteuning van het International Office van de HU. Dit International Office is tijdens kantooruren bereikbaar op 088-481 8181 of via exchange@hu.nl.

Bij aanpassing (verzwaring) van een reisadvies door Buitenlandse Zaken kijken we hoe studenten zo snel en veilig mogelijk terug kunnen komen naar Nederland. De HU probeert hen daarbij zo goed mogelijk bij te staan. Wel adviseert de HU de studenten om zich te melden bij de lokale Nederlandse Ambassade.

Dit doen wij door de berichtgeving te volgen op de websites van het RIVM en Buitenlandse Zaken. We onderhouden verder contact met de Universiteit Utrecht, de gemeente Utrecht en de regionale GGD.

Conform HU beleid mag tot minimaal 1 juni niemand naar het buitenland afreizen. Dit geldt zowel voor studenten als medewerkers. De HU adviseert studenten en docenten die momenteel in het buitenland verblijven altijd aan om zich te registreren bij de Nederlandse ambassade. Voor reizende medewerkers en studenten is het bovendien van belang dat ze een HU-reisverzekering hebben afgesloten (login nodig). Ook als ze al in het buitenland zijn, is dat nog mogelijk.

Overzicht eerdere berichtgeving

Update 27 maart: Een videoboodschap van Jan Bogerd namens het CvB en informatie over financiële effecten voor studenten. Lees het volledige bericht.

Hogeschool Utrecht heeft vandaag besloten om ook na 6 april door te gaan met het geven van online onderwijs. Deze termijn wordt verlengd tot 1 juni.

Mochten de coronamaatregelen van de overheid tussentijds versoepeld worden dan zullen de hogescholen en universiteiten bekijken welke vormen van onderwijs en toetsing binnen de dan geldende richtlijnen weer op de locaties van de instellingen kunnen gaan plaatsvinden. Lees het volledige bericht over de nieuwste ontwikkelingen over onder andere het bindend studieadvies (BSA) en toetsen.

Lees het volledige bericht over de nieuwste ontwikkelingen over onder andere het bindend studieadvies (BSA), stages en financiële ondersteuning voor studenten.

Fysiek onderwijs en toetsen (op locatie) gaan t/m 6 april niet door. We willen het afstandsonderwijs en alternatieve werkvormen zo snel mogelijk starten. Uiterlijk woensdag 18 maart ontvangen studenten hierover bericht van de opleiding. Lees het volledige bericht.

Hogeschool Utrecht geeft gehoor aan de oproep van het kabinet om het onderwijs op afstand te organiseren. We laten onze medewerkers thuis werken. Wij hebben onze studenten geïnformeerd dat zij uiterlijk woensdag 18 maart van de opleiding zullen vernemen hoe het onderwijs op afstand er voor hen uit gaat zien. Totdat nader bericht de opleiding is al het onderwijs voor hen afgelast. Lees hier het volledige bericht.

Ben je HU-medewerker of HU-student? Lees dan de laatste informatie op HU Ontwikkelt.

Het Crisis Management Team (CMT) Coronavirus van de HU heeft besloten dat onderwijs en tentamens aan Hogeschool Utrecht vrijdag 13 maart niet doorgaan. Deze dag wordt bekeken welk onderwijs vanaf maandag digitaal aangeboden kan worden.

 • Fysiek onderwijs (op locatie) gaat t/m 31 maart niet door.
 • Evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 mensen worden afgelast. De open dag van de HU op zaterdag 14 maart, is uiteraard ook afgelast.

De HU geeft hiermee gehoor aan de oproep van het kabinet aan het hoger onderwijs om verspreiding van het coronavirus in te dammen. Lees hier het volledige bericht.

De HU blijft de richtlijnen van het RIVM volgen. Wij raden dus aan te stoppen met handen schudden ter begroeting of afscheid. Ook ander fysiek contact (kussen, huggen) raden we af.