Conferentie studentsucces van de havist in het hbo - afgelast

De organisatie heeft besloten om de conferentie ‘Studentsucces van de havist in het hbo’ van maandag 16 maart 2020 af te gelasten in verband met de maatregelen ter bestrijding van de uitbraak van het coronavirus. Alle evenementen bij de HU met meer dan 100 personen worden tot en met 31 maart 2020 afgelast. In een later stadium zullen we u informeren over het verplaatsen van de conferentie naar een andere datum.

Conferentie Studentsucces van de havist in het hbo

Hieronder de tekst zoals die op deze pagina te vinden was voordat het evenement werd afgelast.

Wat heeft de havist nodig om goed voorbereid en succesvol de overstap naar een hbo-opleiding te kunnen maken en welke rol spelen wij daarin? Op maandagmiddag 16 maart 2020 organiseren het Havoplatform en Hogeschool Utrecht een conferentie over het studentsucces van de havist, bedoeld voor schoolbestuurders en managementleden van vo-scholen uit de regio Utrecht en voor directeuren, opleidingsmanagers en teamleiders van de HU.

Op de conferentie wisselen we kennis uit over bestaande ontwikkelingen en initiatieven die bijdragen aan dit studentsucces. Ook staan we stil bij de vraag wat er aanvullend nodig is, hoe we als havo-scholen en hogeschool effectiever kunnen samenwerken, waar we elkaar kunnen versterken en wat dat organisatorisch en bestuurlijk vraagt.

Er is ruimte voor kennismaking, netwerken en leren van elkaars ervaringen. Aan het eind van de middag formuleren we een aantal afspraken om onze gezamenlijke ambitie ten aanzien van studentsucces te concretiseren en verder te brengen.

Praktische informatie

Voor wie?

Voor schoolbestuurders en managementleden van vo-scholen uit de regio Utrecht en voor directeuren, opleidingsmanagers en teamleiders van de HU

Wanneer?

Maandag 16 maart 2020 van 12.00 tot 17.15 uur (inclusief optionele lunch)

Locatie en routebeschrijving

Padualaan 101, Utrecht

Contact

Vragen? Stuur een e-mail naar cvb@hu.nl.

Aanmelden voor deze conferentie is niet meer mogelijk.

Programma

12.00 – 13.00 uur

Inloop en lunch (optioneel) 

13.00 – 13.30 uur  

Plenaire Aftrap
In gesprek: een havist, een HU-student, Henk van Ommen (rector-bestuurder Baarnsch Lyceum, voorzitter Havoplatform) en Eva Reuling (directeur Instituut voor Arbeid en Organisatie en Institute for Business Administration, HU) gaan met elkaar in gesprek over hun ervaringen. 

13.30 – 15.00 uur  

Studentjourney carrousel
In de reis die leerlingen/studenten afleggen van 3 havo naar het tweede jaar in het hbo, onderscheiden we tijdens de conferentie drie fases:
1. De havist die zich oriënteert op zijn toekomstige vervolgopleiding 
2. De overstap naar het hbo 
3. Het eerste jaar van de student in het hbo
We inventariseren per fase wat we al doen om deze succesvol te maken, waar we tegenaan lopen en waar we op willen inzetten.

15.00 - 15.15 uur

Pauze

15.15 – 15.35 uur

Opbrengsten van de carrousel

15.35 - 16.10 uur 

In gesprek met Jan Bogerd
Het studentsucces van de havist en het ambitieplan van de HU. 

16.10 – 16.15 uur

Vervolgafspraken maken

16.15 – 17.15 uur 

Netwerkborrel 


Wat is de aanleiding voor deze conferentie?

Voor veel jongeren is de overgang van de havo naar het hbo groot. Het aantal switchers en uitvallers in het eerste jaar van het hbo is hoog. Hetzelfde geldt voor het aantal leerlingen dat doubleert in havo 4. 

Het Havoplatform, de VO-raad en de Vereniging Hogescholen hebben deze thematiek hoog op de landelijke agenda gezet. Maar het echte werk moet in de regio gebeuren, waar havo en hbo elkaar beter moeten leren kennen en intensiever gaan samenwerken om het studentsucces van leerlingen/studenten te bevorderen.
Sinds 2014 werken de HU en een aantal scholen in de regio Amersfoort samen aan een soepele overstap voor havisten naar het hbo. De laatste tijd vooral rondom het project Lob-cv . Vanuit deze samenwerking is de behoefte ontstaan om ook andere vo-scholen in de regio Utrecht te betrekken en zo vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid het studentsucces van de havist in de HU te bevorderen. Tijdens deze conferentie stellen we onszelf de vraag: wat heeft de student nodig om succesvol zijn hbo-opleiding te doorlopen en welke rol spelen wij (vo en hbo) daarin?

 

In samenwerking met:

Deel dit evenement