Conferentie Kenniswerkplaats Zorg & Veiligheid Midden-Nederland

Mensen met complexe problemen zoals schulden, verslaving of  dakloosheid zijn kwetsbaar. Soms komen deze mensen daardoor of daarnaast in aanraking met politie en justitie. In de Kenniswerkplaats Zorg & Veiligheid Midden-Nederland werken professionals, cliënten, docenten, onderzoekers en studenten aan passende hulpverlening voor deze specifieke groep. In deze conferentie op dinsdag 28 juni delen we onze kennis en inzichten uit recent onderzoek.

Goede samenwerking tussen zorg- en veiligheidsorganisaties is van groot belang bij passende hulpverlening voor kwetsbare mensen met complexe problemen. Maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Want wat betekent de combinatie van complexe problemen en politie- en justitiecontact voor de hulpverlening aan deze mensen? Hoe vinden zorg- en veiligheidsorganisaties elkaar en hoe werken ze samen? Hoe leiden we toekomstige professionals op in deze materie? Is er extra kennis nodig in het werkveld op dit gebied? 

Vanuit onderzoek is al veel bekend over wat werkt als het gaat om een goede samenwerking. Elkaar goed leren kennen, helderheid over taakverdeling, leren van goede praktijken en bespreken van dilemma’s zijn enkele voorbeelden. Maar hoe organiseer je dit goed? In deze conferentie delen we onze kennis en inzichten uit recent onderzoek en gaan hierover plenair en in interactieve workshops graag verder in gesprek. Na afloop van de conferentie organiseren we een netwerkborrel waar deelnemende organisaties zich kunnen presenteren aan conferentiedeelnemers.

Doelgroep

Professionals werkzaam in zorg en veiligheid, cliënten, onderzoekers, docenten/studenten Integrale Veiligheidskunde, Social Work, Recht, Pedagogiek, Verpleegkunde.

Praktische informatie & aanmelden

Datum: Dinsdag 28 juni 2022 van 13 - 17.30 uur
Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, Utrecht
Deelname: Kosteloos

Deel dit evenement