Conferentie Kenniswerkplaats Zorg & Veiligheid Midden-Nederland

Mensen met complexe problemen zoals schulden, verslaving of  dakloosheid zijn kwetsbaar. Soms komen deze mensen daardoor of daarnaast in aanraking met politie en justitie. In de Kenniswerkplaats Zorg & Veiligheid Midden-Nederland werken professionals, cliënten, docenten, onderzoekers en studenten aan passende hulpverlening voor deze specifieke groep. In deze conferentie op dinsdag 28 juni delen we onze kennis en inzichten uit recent onderzoek.

Goede samenwerking tussen zorg- en veiligheidsorganisaties is van groot belang bij passende hulpverlening voor kwetsbare mensen met complexe problemen. Maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Want wat betekent de combinatie van complexe problemen en politie- en justitiecontact voor de hulpverlening aan deze mensen? Hoe vinden zorg- en veiligheidsorganisaties elkaar en hoe werken ze samen? Hoe leiden we toekomstige professionals op in deze materie? Is er extra kennis nodig in het werkveld op dit gebied? 

Vanuit onderzoek is al veel bekend over wat werkt als het gaat om een goede samenwerking. Elkaar goed leren kennen, helderheid over taakverdeling, leren van goede praktijken en bespreken van dilemma’s zijn enkele voorbeelden. Maar hoe organiseer je dit goed? In deze conferentie delen we onze kennis en inzichten uit recent onderzoek en gaan hierover plenair en in interactieve workshops graag verder in gesprek. Na afloop van de conferentie organiseren we een netwerkborrel waar deelnemende organisaties zich kunnen presenteren aan conferentiedeelnemers.

Programma

12 uur Inloop met lunch
13 uur Opening
Andrea Donker, lector Kennisanalyse Sociale Veiligheid 
13.10 uur  Lancering Kenniswerkplaats Zorg & Veiligheid Midden-Nederland
Wilma Scholte op Reimer, lid College van Bestuur Hogeschool Utrecht
13.20 uur 
Een politieperspectief op zorg & veiligheid
Martin Sitalsing, Politiechef Midden-Nederland & Landelijk portefeuillehouder
Zorg & Veiligheid Nationale politie
13.30 uur Wie zorgt voor wat? Resultaten GIPZ-onderzoek
Lianne Kleijer-Kool, onderzoeker lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid &
hoofddocent Instituut voor Veiligheid
13.40 uur  De opleidingen & het werkveld: studenten in gesprek met professionals 
Carmen Paalman, onderzoeker lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid & docent
Instituut voor Social Work & Recht
 13.55 uur Naar workshoplokalen, koffie/thee
 14.10 uur  Eerste workshopronde
 15.20 uur  Tweede workshopronde
 16.30 uur  Plenaire afsluiting
 16.45 uur  Netwerkborrel met organisatiemarkt
Wilt u uw organisatie presenteren op de netwerkborrel? Geef dit dan aan in het
aanmeldformulier!
 

Doelgroep

Professionals werkzaam in zorg en veiligheid, cliënten, onderzoekers, docenten/studenten Integrale Veiligheidskunde, Social Work, Recht, Pedagogiek, Verpleegkunde.

Workshops

Bij binnenkomst kiest u twee workshops, waarbij geldt: vol is vol.

In het zorg- & veiligheidsdomein hebben woorden verschillende betekenissen. Zo betekent ‘spoed’ bij de politie binnen 10 minuten, maar gaat het in een GGZ-richtlijn over een uur. In situaties waar het er om spant en deze organisaties samen moeten werken, botst dat. In deze workshop komen veelvoorkomende misverstanden tussen professionals uit beide domeinen aan bod die invloed hebben op een goede integrale aanpak.

Door: Lisette Bitter (projectcoördinator/onderzoeker lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid), Jenneke van Spaandonk (Gemeente Utrechtse Heuvelrug), Richard Reinhard (politie) en Ester van Kempen (Altrecht). 

Zorg- en veiligheidsprofessionals handelen vaak op basis van wet- en regelgeving. Deze kaders passen niet altijd bij de praktijk. Stel je voor: je bent politieagent en treft op straat een ernstig verward persoon. De situatie vraagt volgens jou om handelen en je besluit de persoon in je politieauto naar een nabijgelegen GGZ-instelling te vervoeren. Terwijl je daar mee bezig bent, overlijdt de persoon in jouw auto. Wat zijn de consequenties van jouw keuze? Deze workshop gaat in op mogelijke handelingsonzekerheid of -onwetendheid bij professionals in situaties waarbij geldt: ik denk dat ik het niet mag, maar ik doe het toch.

Door: Anke van Gorp en Geertje Siegmund (Hogeschool Utrecht) en Petra van Kleef (Politie).  

Zowel zorg- als veiligheidsprofessionals maken dagelijks onveilige situaties mee. Professionals leggen soms de ‘schuld’ van die situatie bij zichzelf, of ze vinden het horen bij de aard van het beroep. Het moet wel heel erg uit de hand lopen willen zij overgaan tot het doen van aangifte. Deze workshop gaat in op hoe om te gaan met grenzen van onveilige situaties voor zowel zorg- als veiligheidsprofessionals. 

Door: Lianne Kleijer-Kool (docent/onderzoeker Hogeschool Utrecht,  Bas van Eijk (Altrecht) en Alfred Folkeringa (Politie).

Als iemand met een verslaving, psychoses en een licht verstandelijke beperking zich meldt bij een zorgorganisatie dicteert het organisatiebeleid veelal dat het primaire of ‘voorliggende’ probleem als eerste wordt aangepakt. In de praktijk blijkt het vaak lastig te bepalen welk probleem dat is en betreft het bovendien vaak moeilijke casussen die veel tijd kosten en weinig resultaat opleveren. Dergelijke casussen worden vaak doorgeschoven van bijvoorbeeld de GGZ naar verslavingszorg en weer terug. Professionals blijken hooggespannen verwachtingen te hebben over ‘de kans op succes’ bij professionals uit andere organisaties. Deze workshop gaat in op die verwachtingen en hoe dit een rol speelt in de samenwerking.

Door: Karlijn Schoonenberg (Hogeschool Utrecht). 

Rond een casus werken vaak meerdere zorg- en veiligheidsprofessionals samen. Deze professionals zijn in het handelen dan afhankelijk van een andere professional uit een ander domein. Wat moet je van de ander weten om je eigen vak goed te kunnen uitoefenen? 

Door: Andrea Donker (lector Kennisanalyse Sociale Veiligheid Hogeschool Utrecht), Carina Stichter – Altrecht en Jan Steenbrink (Politie).  

In de dagelijkse praktijk hebben zorg- en veiligheidsprofessionals met heel verschillende casussen te maken. Bij mensen met meerdere en complexe problemen spelen er verschillende dingen tegelijkertijd, zeker in een acute situatie. Hoe sluit je in zo’n acute situatie goed aan? Leg je in het de-escaleren de nadruk op het begrenzen of kies je juist voor een andere vorm? Deze workshop gaat in op de verschillende mogelijkheden en keuzes.  

Door: Mark Van Veen en Donnalee Heij (Hogeschool Utrecht) en Erik Timmerman (Van der Hoeven Kliniek). 

Zorg- en veiligheidsprofessionals hebben in de praktijk al veel geleerd over interprofessioneel samenwerken. In deze workshop komen de kennis en vaardigheden aan bod die nodig zijn voor dit interprofessioneel samenwerken. Docenten en professionals gaan samen onderwijs maken: wat moeten toekomstige professionals leren tijdens de opleiding? Maar ook: welke uitdagingen zijn er als het gaat om ontwikkeling van het vakmanschap van huidige professionals?

Door: Carmen Paalman en Tobia Westra (Hogeschool Utrecht), Patricia van Grondelle (student Sociaal Juridische Dienstverlening) en Juliette de Vos (student Integrale Veiligheidskunde).

Praktische informatie & aanmelden

Datum: Dinsdag 28 juni 2022 van 12 - 17.30 uur
Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, Utrecht
Deelname: Kosteloos

Organisatie

Deze conferentie wordt georganiseerd door de Kenniswerkplaats Zorg & Veiligheid Midden-Nederland in samenwerking met de Instituten voor Veiligheid, Social Work, Recht, Ecologische Pedagogiek en Verpleegkundige Studies.

Deel dit evenement