Compensatieregeling voor de bacheloropleiding Medische Hulpverlening

In 2010 is Hogeschool Utrecht (HU) begonnen met de bekostigde bacheloropleiding Medische Hulpverlener (BMH-opleiding). Onderdeel van de BMH-opleiding zijn praktijkstages. De eerste jaren bleken er echter onvoldoende stageplaatsen voor alle BMH-studenten. Dit heeft bij een groep studenten geleid tot studievertraging, waardoor zij niet in staat waren om in de reguliere vier jaar af te studeren.

Hoe kon dit gebeuren?

Voor het onvoldoende aanbod van stageplaatsen waren verschillende oorzaken. Als gevolg van de economische crisis veranderde de arbeidsmarkt, waardoor de behoefte aan zorgprofessionals minder groot was dan verwacht. Daarnaast was het beroep Medisch Hulpverlener nog niet geregistreerd volgens de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Dat heeft niet alleen geleid tot minder stageplaatsen, maar volgens een aantal studenten ook tot een verminderd arbeidsmarktperspectief, waardoor deze studenten langer dan voorzien niet in staat waren een baan of een startsalaris op hbo-niveau te verwerven.

Ben je in 2010, 2011, 2012 of 2013 gestart met je bacheloropleiding Medische Hulpverlener en heb je studievertraging opgelopen door een tekort aan stageplaatsen? Dan krijg je mogelijk compensatie.

Een aantal studenten heeft Hogeschool Utrecht via de rechter verzocht om een vergoeding van de schade die zij door studievertraging en een verminderd arbeidsperspectief hebben opgelopen. De rechtbank heeft de studenten in het gelijk gesteld. Hogeschool Utrecht heeft daarom een regeling om financiële compensatie te bieden aan BMH-studenten die studievertraging en/of arbeidsmarktvertraging hebben opgelopen.

Wie kan voor compensatie in aanmerking komen?

In aanmerking kunnen komen (oud-)studenten die gestart zijn in de studiejaren 2010, 2011, 2012 en 2013 en die studievertraging en/of arbeidsmarktvertraging hebben opgelopen. Studenten vanaf studiejaar 2014 zijn voor aanvang van hun studie geïnformeerd over de situatie rondom de wet BIG en de beschikbaarheid van stageplaatsen en komen daarom niet in aanmerking voor de regeling.

Wat moet je doen om mogelijk compensatie te ontvangen?

Ben je (oud-)student van de BMH-opleiding, met je studie gestart in 2010, 2011, 2012 of 2013 en heb je studievertraging en/of arbeidsmarktvertraging opgelopen door een gebrek aan stageplaatsen, dan kun je je hier aanmelden.

Indien uit het studentvolgsysteem Osiris blijkt dat je (oud-)student van de BMH-opleiding bent met een start in een van de genoemde studiejaren, dan krijg je de voor jou geldende compensatieregeling en bijbehorend Uitvoeringsreglement toegestuurd. Daarbij ontvang je een link naar het aanvraagformulier.

Je kunt je aanmelding en vervolgens de aanvraag indienen van 1 november 2019 tot 1 januari 2021.

Hoe wordt de compensatie berekend?

Een interne commissie beoordeelt de aanvraag en bekijkt eerst of je in aanmerking komt voor compensatie. Is dat het geval, dan biedt de commissie een financiële compensatie aan volgens het Uitvoeringsreglement.

Bezwaar

Ben je het niet eens met de beslissing van de HU, dan kun je daartegen bezwaar maken bij de bezwaarcommissie. Deze opereert onafhankelijk. De namen van de leden van de bezwaarcommissie zijn:

  • dhr. mr. A.R.O. Mooy, voorzitter van de bezwaarcommissie
  • dhr. Prof. Dr. P. Robert-Jan Simons, lid van de bezwaarcommissie
  • mw. Z.A. van den Aardweg MSc, lid van de bezwaarcommissie

De bezwaarcommissie is bereikbaar via bezwaarbmh@hu.nl.

 

Vragen over de compensatieregeling?

Heb je vragen over de compensatieregeling of de wijze van aanvragen, stuur dan een email naar aanvraagbmh@hu.nl.