Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) geeft leiding aan Hogeschool Utrecht. Het CvB bestaat op dit moment uit drie leden.

Leden College van Bestuur Hogeschool Utrecht

Blog College van Bestuur

De arbeidsmarkt is constant in ontwikkeling en de HU beweegt mee. Op hun blog reflecteren CvB-leden Jan Bogerd, Anton Franken en Tineke Zweed op deze dynamische tijd.

Lees erover op hun blog

Leden

Jan Bogerd

Jan Bogerd, MBA

Voorzitter

Jan Bogerd is sinds 1 september 2015 voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht. Jan Bogerd heeft de portefeuilles Algemeen bestuurlijke zaken, Strategieontwikkeling en strategisch stakeholdermanagement, Onderwijsbeleid, -kwaliteit en studentzaken. Van 1988 tot 1995 was hij docent binnen het mbo en hbo.

Daarna bekleedde hij posities als vakgroep voorzitter, hoofd onderwijs en afdelingsdirecteur binnen verschillende faculteiten van Hogeschool Utrecht. Van 2001 tot en met 2003 was hij senior consultant en interimmanager bij een bureau voor managementconsultancy.

Anton Franken

Anton Franken, MBA

Anton Franken is sinds 1 september 2013 lid van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht. Anton heeft de portefeuilles Onderzoekbeleid en -kwaliteit, Valorisatie en business development, Strategische marketing, communicatie en alumnibeleid.

Voordat hij de overstap maakte naar Hogeschool Utrecht, was hij vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Tineke Zweed

Tineke Zweed

Tineke Zweed is sinds 1 januari 2016 lid van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht. Zij heeft de portefeuilles Strategisch HRD en HRM, ICT en business innovatie, Campusontwikkeling, Financiën en Business Control en Bedrijfsvoering en dienstverlening.

Tineke heeft ruime ervaring in management en bestuurlijke rollen, bijvoorbeeld bij SNS Bank en REAAL Verzekeringen. Zo was zij directeur Management Accounting en directeur Schadebedrijf. 

Bestuursdienst

 • Sjef Vogel
  Directeur Bestuursdienst
 • Jochim Schueler 
  Bestuurssecretaris
 • Femke Strang
  Bestuurssecretaris
 • Maurits de Vries
  Bestuurssecretaris

De bestuursdienst biedt bestuurlijke ondersteuning en ondersteunt het CvB bij strategische vraagstukken en beleidsevaluaties.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is een toezichthoudend orgaan. De leden volgen de ontwikkelingen en dagelijkse gang van zaken van de HU van dichtbij en komen vier maal per jaar met het College van Bestuur bij elkaar. Secretaris van de Raad van Toezicht is Sandra Vermeulen. De leden van de Raad van Toezicht zijn:   

 • Prof. Dr. Guus van Montfort (voorzitter RvT)
  Voormalig bestuursvoorzitter Actiz
 • Drs. Jacques van Ek
  Voormalig voorzitter hoofddirectie Fortis ASR Verzekeringsgroep
 • Drs. Fabienne Hendricks
  Manager Tata Steel Training Centre
 • Prof. Dr. Edith Hooge
  Professor Boards and Goverannce in Education; directeur TIAS GovernanceLAB
 • Drs. Paul de Krom
  Voorzitter Raad van Bestuur TNO
 • Drs. Paul Meulenberg, RA
  Managing Partner Real Estate Industry Deloitte Financial Advisory Services
 • Mevrouw Ir. A. van den Berg MBA
  Directeur Rabo Schretlen Vermogensmanagement
 • De heer prof. dr. H. Brinksma
  President Hamburg University of Technology

Organogram

Organogram Hogeschool Utrecht