Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) geeft leiding aan Hogeschool Utrecht. Het CvB bestaat op dit moment uit drie leden.

Leden College van Bestuur Hogeschool Utrecht
Jan Bogerd

Jan Bogerd, MBA

Voorzitter

Jan Bogerd is sinds 1 september 2015 voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht. Jan Bogerd heeft de portefeuilles Algemeen bestuurlijke zaken, Strategieontwikkeling en strategisch stakeholdermanagement, Onderwijsbeleid, -kwaliteit en studentzaken. Van 1988 tot 1995 was hij docent binnen het mbo en hbo.

Daarna bekleedde hij posities als vakgroep voorzitter, hoofd onderwijs en afdelingsdirecteur binnen verschillende faculteiten van Hogeschool Utrecht. Van 2001 tot en met 2003 was hij senior consultant en interimmanager bij een bureau voor managementconsultancy.

Anton Franken

Anton Franken, MBA

Anton Franken is sinds 1 september 2013 lid van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht. Anton heeft de portefeuilles Onderzoekbeleid en -kwaliteit, Valorisatie en business development, Strategische marketing, communicatie en alumnibeleid.

Voordat hij de overstap maakte naar Hogeschool Utrecht, was hij vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Tineke Zweed

Tineke Zweed

Tineke Zweed is sinds 1 januari 2016 lid van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht. Zij heeft de portefeuilles Strategisch HRD en HRM, ICT en business innovatie, Campusontwikkeling, Financiën en Business Control en Bedrijfsvoering en dienstverlening.

Tineke heeft ruime ervaring in management en bestuurlijke rollen, bijvoorbeeld bij SNS Bank en REAAL Verzekeringen. Zo was zij directeur Management Accounting en directeur Schadebedrijf. 

Vacature CvB

Hogeschool Utrecht is op zoek naar een lid College van Bestuur. Voor informatie over deze functie verwijzen we u naar de link van het searchbureau Maes & Lunau.

Maes & Lunau

Bestuursdienst

Heeft u een vraag voor het College van Bestuur? Neem dan contact op met de bestuursdienst (secretariaat) via cvb@hu.nl of 088-4818553.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur, treedt op als werkgever en staat het college met raad terzijde. De leden van de Raad van Toezicht zijn:   

 • De heer prof. dr. Guus van Montfort (voorzitter Raad van Toezicht)
  Voormalig bestuursvoorzitter Actiz
  (geboortejaar 1947, Nederlandse nationaliteit. LinkedIn)
 • De heer mr. Kees Rutten
  Voormalig lid CvB ROC Midden Nederland
  (geboortejaar 1958, Nederlandse nationaliteit) 
 • Mevrouw drs. Fabienne Hendricks
  Manager Tata Steel Training Centre
  (geboortejaar 1984, Nederlandse nationaliteit. LinkedIn)
 • De heer drs. Paul de Krom
  Voorzitter Raad van Bestuur TNO
  (geboortejaar 1963, Nederlandse nationaliteit. LinkedIn)
 • De heer drs. Paul Meulenberg, RA
  Managing Partner Real Estate Industry Deloitte Financial Advisory Services
  (geboortejaar 1961, Nederlandse nationaliteit. LinkedIn)
 • Mevrouw ir. Annemarie van den Berg MBA
  Directeur Rabo Schretlen Vermogensmanagement
  (geboortejaar 1960, Nederlandse nationaliteit. LinkedIn)
 • De heer prof. dr. Ed Brinksma
  President Hamburg University of Technology
  (geboortejaar 1957, Nederlandse nationaliteit. LinkedIn)
 • De heer prof. dr. Marc Vermeulen
  Academic director postacademische opleidingen, TIAS Business School
  (geboortejaar 1958, Nederlandse nationaliteit. LinkedIn

Secretaris van de Raad van Toezicht is Sandra Vermeulen.

Organogram

Organogram Hogeschool Utrecht