Benoemingen en nevenfuncties

Een overzicht van recente benoemingen en belangrijke nevenfuncties in het bestuur, de Raad van Toezicht en van andere medewerkers van Hogeschool Utrecht.
wilma

Wilma Scholte op Reimer herbenoemd als bijzonder hoogleraar Complexe Zorg

Mw. prof. dr. W.J.M. Scholte op Reimer (1969) is herbenoemd tot bijzonder hoogleraar Complexe Zorg, in het bijzonder voor hartpatiënten aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA). 

De positionering blijft in het Hartcentrum van het Amsterdam UMC. Hogeschool Utrecht is de nieuwe vestiger van de bijzondere leerstoel. Het onderzoek richt zich op mensen die naast een hartprobleem meerdere ernstige gezondheidsproblemen hebben. Dit maakt de zorg complex. 

Wilma is sinds februari 2020 lid van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht. De combinatie van deze bestuursfunctie met het hoogleraarschap maakt het mogelijk om het onderzoek sterk te verbinden met het onderwijs. Hiermee laat Hogeschool Utrecht zien dat zij waarde hecht aan kennisontwikkeling in samenwerking met universiteiten. En ook aan de gezamenlijke impact die dat heeft op verbetering van de beroepspraktijk.

fabienne_hendricks

Raad van Toezicht herbenoemt Fabiènne Hendricks

De Raad van Toezicht van Hogeschool Utrecht heeft Fabiènne Hendricks herbenoemd als lid van de Raad van Toezicht. Zij is benoemd voor de periode van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2025.

Annette Wind, voorzitter Hogeschoolraad: “De raad is zeer verheugd over het feit dat Fabiènne bereid is om het lidmaatschap van de Raad van Toezicht te verlengen. Zij heeft blijk gegeven van een grote belangstelling voor de vraag hoe studenten en medewerkers de kwaliteit van het onderwijs ervaren. Ze is altijd aanwezig bij gezamenlijke bijeenkomsten en toont op een actieve manier haar belangstelling voor inhoud en proces.”

Jan Bogerd, voorzitter College van Bestuur: “Wij hebben Fabiènne de afgelopen vier jaar leren kennen als een actief en betrokken toezichthouder. Met focus op ontwikkelingsgerichte kwaliteit heeft ze oog voor zowel de harde als de zachte aspecten van een organisatie. Fabiènne brengt het perspectief van een grote werkgever mee, met goed inzicht in relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Met gemak staat zij in verbinding met de medezeggenschap en de studentleden daarbinnen, wat gezien en gewaardeerd wordt."