Afscheidsreceptie Beppie van den Bogaerde

Hogeschool Utrecht nodigt je uit om op donderdag 9 januari om 17.00 uur de afscheidsreceptie bij te wonen van Beppie van den Bogaerde.

Na 33 jaar onderzoek naar en onderwijs over Nederlandse Gebarentaal (NGT) gaat prof. dr. Beppie van den Bogaerde met pensioen. Zij stond bij Hogeschool Utrecht aan de wieg van de opleidingen tot tolk en leraar gebarentaal. In 2007 werd ze lector van het lectoraat Dovenstudies bij de HU en eind 2013 daarnaast hoogleraar met als leeropdracht NGT aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

Beppie heeft (mede) gestreden voor de officiële erkenning van de NGT en een gelijkwaardige positie van doven in de samenleving. Als linguïste heeft zij nationaal en internationaal onderzoek gedaan naar (tweetalige) taalverwerving van gesproken en gebarentaal door zowel eerste- als tweedetaalverwervers. Zij heeft met haar kennis de opleidingen van het HU Instituut Gebaren, Taal & dovenstudies steeds verder verrijkt.

Met haar jarenlange ervaring in de dovenwereld heeft zij een grote bijdrage geleverd aan de kennis over NGT en de Dovencultuur en aan een grotere participatie van doven in de maatschappij. De laatste jaren deed ze dit bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de HU.

Beppie heeft internationale faam verworven, getuige ook haar gasthoogleraarschap in 2017 bij Swarthmore College, waar zij een jaar colleges gaf over gebarentaal als vreemde taal en over bimodale tweetaligheid.  In Europees verband werkte zij onder andere mee aan het Europees Referentiekader voor Talen waarin de niveaus voor gebarentalen werden uitgewerkt in de ECML projecten PRO-Sign I en II.

Wij nodigen u van harte uit om samen met Beppie het glas te heffen en met waardering terug te kijken op haar werk.

Praktische Informatie

Datum: donderdag 9 januari 2020.
Tijd: van 17.00 tot 19.00 uur.
Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, Utrecht Science Park.

Aanmelden

Meld je aan via onderstaande aanmeldknop.

Deel dit evenement