Translation ENG-DUT

Letter A

Afkorting / begrip Toelichting Zie ook

 • a decision in violation of the law, in defiance of the law

  besluit in strijd met het recht

 • abridged programme

  verkorte route

 • academic advisor
  studiebegeleider
 • academic career

  studieloopbaan

 • academic career coach

  studieloopbaanbegeleider, slb'er, SLB

 • academic career coaching
  studieloopbaanbegeleiding
 • academic discipline, field

  vakgebied

 • academic misconduct report

  onregelmatighedenrapport

 • academic misconduct, cheating, fraud

  fraude

 • academic year
  studiejaar
 • accelerated programme

  versnelde route

 • Accountancy

  Accountancy

 • Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders (NVAO)

  Nederlands-Vlaamse Accrediatieorganisatie (NVAO)

 • achievement-related scholarship
  tempobeurs
 • action plan

  plan van aanpak

 • Ad Accountancy

  Ad Accountancy

 • Ad Assistant Marketeer

  Ad Assistent Marketeer

 • Ad Business management

  Ad Business management

 • Ad Chemical Engineering

  Ad Chemische Technologie

 • Ad Event Manager

  Ad Event Manager

 • Ad Intercedent

  Ad Intercedent

 • Ad Social and Personal Competences

  Ad Onderwijsondersteuner Omgangskunde

 • Ad Speech to Text Interpreter

  Ad Schrijftolk

 • Ad Technology Education

  Ad Onderwijsondersteuner Techniek

 • administrative grant

  bestuursbeurs

 • Administrative grant scheme

  Regeling Bestuursbeurzen

 • Administrative Support Committee
  Commissie Bestuurssteun
 • Administrator
  Beheerder
 • admission
  toelating
 • admission requirements

  toelatingseisen

 • admission restrictions
  toegangsbeperking
 • admission test 21+

  toelatingsonderzoek 21+

 • admission test, colloquium doctum

  toelatingsonderzoek

 • Advisory Appointment Committee
  Benoemingsadviescommissie
 • Advisory Committee
  Raad van Advies
 • Allied Medical Care

  Medische Hulpverlening

 • allowance

  facilitering

 • allowance scheme
  faciliteitenregeling
 • alternative assignment

  vervangende opdracht

 • amicable settlement
  minnelijke schikking
 • appeal

  beroep, beroepschrift

 • appeal committee
  commissie van beroep
 • appellant
  apellant
 • Application Administrator
  Applicatiebeheerder
 • Applied Safety & Security Studies

  Integrale Veiligheidskunde

 • appointment to the post of
  benoeming
 • Archimedes Centre

  Centrum Archimedes

 • Archimedes Institute

  Instituut Archimedes

 • Architecture and Construction Engineering

  Bouwkunde

 • arrangement in case of an urgent appeal

  voorzieningen bij spoedeisend beroep

 • Arts Therapies

  Creatieve Therapie

 • Ascension Day, Ascension

  Hemelvaartsdag, Hemelvaart

 • assessment criteria

  beoordelingscriteria

 • assessment form

  beoordelingsformulier

 • Attendance, preparation and active participation
  Presentie, Voorbereiding en Actieve Deelname
 • authorization
  machtiging
 • authorized agent
  gemachtigde

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten