Spoedtolk

 

Een spoedtolk kan in spoedsituaties ingezet worden. 

 

Spoedtolken worden ook wel Achterwachttolken genoemd en zijn dus tolken gebarentaal voor doven en slechthorenden. Deze tolken worden onder andere ingezet door bemiddelingsbureau Tolknet.

 

NOODNUMMER = 06 – 30804715 (buiten kantoortijden)

 

Er zijn 24 uur per dag tolken Nederlandse Gebarentaal of Nederlands met Gebaren beschikbaar voor noodoproepen in de hulpverlening. 
Als de klant een tolktoekenning heeft van het zorgkantoor of van het UWV, dan worden een beperkt aantal uren vergoed per jaar. De eerste vraag van een hulpverlener is altijd: “wie gaat dat betalen”. Eerst moet daarom gekeken worden of hij/zij een tolktoekenning heeft, zo niet, dan betaalt de organisatie het of de dove klant zelf. Meestal springt een organisatie wel in de bres.  


Stel dat een klant niet is ingeschreven bij Tolknet, maar toch met spoed een tolk nodig heeft, dan wordt deze service wel verleend, en moet de betaling achteraf geregeld worden. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van
Tolknet .

Meer informatie over Tolknet:

Telefoon:  (0346) 332 332
Teksttelefoon: (0346) 332 333
Fax: 0800 865 56 38
SMS: 06 229 88 453
E-mail:
info@tolknet.org

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten