Strategische allianties

De HU wil zichtbaar en waardevol voor de omgeving zijn. We werken intensief samen met grote en kleine bedrijven, (kennis)instellingen, partners in de onderwijsketen en overheden. Co-creatie en coproductie zijn daarbij sleutelwoorden. Tijdens hun studie leren studenten de beroepspraktijk onder andere kennen doordat zij daar stages lopen en afstudeeropdrachten verrichten. Ook treden mensen uit bedrijven en instellingen op als gastdocent.

bovenaanzicht gebouwen USP

De HU wil haar kennis en technologie van maatschappelijke en economische waarde laten zijn voor zowel de omgeving als voor de hogeschool zelf. De HU neemt daartoe deel aan het Utrecht Valorisatie Centrum (UtrechtVC), een samenwerkingsverband van HU, de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht en de Rabobank.

De HU heeft vestigingen in Utrecht en Amersfoort. De Utrechtse activiteiten worden stapsgewijs geconcentreerd op het Utrecht Science Park, waar belangrijke strategische partners van de HU zijn gevestigd zoals de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht en Nutricia Research. Hier versterken onderwijs, onderzoek en kennisintensieve bedrijven elkaar door hun onderlinge nabijheid.