HU in 2020

Om op nieuwe ontwikkelingen te zijn voorbereid, en verder te kijken dan de prestatieafspraken, stelde Hogeschool Utrecht in 2014 haar nieuwe instellingsplan vast: ‘Hogeschool Utrecht in 2020'. Hierin spelen we in op de snel veranderende omgeving en de voortdurend veranderende eisen die aan beroepsbeoefenaren worden gesteld.

 

Dowload 'Hogeschool Utrecht in 2020' als PDF