Duurzaamheid

‘Utrecht klimaatneutraal in 2030’. Deze regionale ambitie heeft Hogeschool Utrecht tot een van haar eigen speerpunten gemaakt. De HU speerpunten sluiten aan bij de focus van de regio, de stad Utrecht en het regionale bedrijfsleven.

Als kennisinstelling draagt Hogeschool Utrecht bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van de samenleving. De HU beschouwt duurzaamheid niet als een keuze maar als een noodzaak en een maatschappelijke plicht aan de volgende generaties. Een toekomstbestendige wereld is één van deze verantwoordelijkheden.

Opleiden zonder duurzame ontwikkeling is voor Hogeschool Utrecht geen optie. De studenten van nu moeten vorm geven aan onze toekomst. Die toekomst kan alleen maar berusten op duurzame ontwikkeling. Daarom stelt de HU duurzame ontwikkeling centraal in haar onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.

De HU hecht veel waarde aan de drie p’s: people, planet, profit. Zo heeft de HU voor 2020 vastgesteld dat duurzaamheid deel uitmaakt van het professioneel handelen van onze studenten en medewerkers, zowel in sociaal, ecologisch als economisch opzicht. En ook dat de uitstoot van CO2 in 2020 met 20% is verminderd ten opzichte van 2014.

Meer weten? Lees alles over de duurzame HU op www.duurzaam.hu.nl.