Onderwijsinnovatie

Samen met studenten en diverse partners staat de HU middenin een dynamische, internationaal georiënteerde samenleving waarin kennis zich razendsnel ontwikkelt. Een deel van onze studenten komt in beroepen terecht die nu nog niet bestaan. Toch bereiden we hen zoveel mogelijk voor op deze nieuwe, soms nog onbekende wereld.

De HU richt haar opleidingen opnieuw in, ondersteund door het programma Onderwijsinnovatie. Onze onderwijsvernieuwingen zijn gebouwd op een stevig fundament: onze Onderwijsvisie, waaraan vele HU docenten en studenten hebben meegedacht.

Bij de HU is het concept Leven Lang Leren leidend voor het onderwijs. We bieden dan ook een samenhangend onderwijsaanbod van bachelor- en masteropleidingen en postinitiële cursussen, in nauwe samenwerking met het beroepenveld en ons praktijkgericht onderzoek.

De HU biedt onderwijs dat op maat en flexibel is, zodat studenten hun eigen niveau kunnen bepalen. We bieden onze studenten de mogelijkheid zelf de regie te nemen over hun leerproces, we noemen dat gepersonaliseerd leren. Dat vraagt om een curriculum met veel zelfstandig te volgen modules.

Naast het reguliere onderwijsprogramma kunnen studenten meedoen aan een honourstraject. Wij houden rekening met verschillende manieren van leren, door onder meer steeds vaker blended learning in te voeren. Daarnaast biedt de HU een vrije keuzeruimte aan, bijvoorbeeld in de vorm van minors.

Hogeschool Utrecht in 2020

Hogeschool Utrecht in 2020
'Hogeschool Utrecht in 2020’ is een strategisch document dat aangeeft waar we in 2020 willen staan. Het geeft ons richting in ons werk en bij het maken van beleid. En het biedt veel ruimte voor een nadere invulling van het ‘hoe'.

Lees het document

HU Onderwijsvisie

HU Onderwijsvisie

Blended Learning

Wat is blended learning en wat zijn de voordelen ervan? Lees hierover op de blended learning pagina.


Bekijk ook de blog op blendedlab.hu.nl.

BlendedLab