Nieuws

RSS feed

 

 • Patiënten hebben na een beroerte meer stimulans nodig om te lopen

  14-06-2018

  Op 14 juni promoveert Jacqueline Outermans, onderzoeker aan Hogeschool Utrecht, op het stimuleren van lopen bij mensen die een beroerte hebben gehad.

 • Onderzoek zorgbehoefte jonge moeders: "Ineens draait alles om"

  06-06-2018 Onderzoek jonge moeders: opeens draait alles om

  Het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening van Hogeschool Utrecht heeft in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek verricht naar de ondersteuningsbehoefte van jonge moeders. De minister en staatssecretaris van VWS boden het rapport aan de Kamer aan op 28 mei.

 • Hogeschool Utrecht bereikt overeenstemming over kwaliteitsafspraken

  06-06-2018 Faculteit Educatie

  Hogeschool Utrecht (HU) heeft overeenstemming bereikt over de vereiste afspraken voor versterking van de kwaliteit van het onderwijs. De minister voor Hoger Onderwijs stelt hiervoor middelen beschikbaar die zijn vrijgekomen door invoering van het leenstelsel. Het College van bestuur van de HU en het centrale (studenten)medezeggenschapsorgaan (HSR) zijn in hun kwaliteitsafspraken overeengekomen dat zij vooral willen inzetten op extra onderwijzend personeel, maar ook op gemeenschapsvorming en vernieuwing van de digitale leeromgeving. De Raad van Toezicht van de HU heeft het bereikte akkoord bekrachtigd. Hogeschool Utrecht is de eerste hoger onderwijsinstelling met overeenstemming over de kwaliteitsafspraken.

 • Nieuwe Masteropleiding HU voor kwaliteitsimpuls primair onderwijs

  05-06-2018 MEPO

  Met de nieuwe Masteropleiding Expertleerkracht Primair Onderwijs, die september 2018 van start gaat, investeert Hogeschool Utrecht in versterking van de kwaliteit van het primair onderwijs in Nederland. De opleiding, die tot stand is gekomen in samenwerking met scholen uit de regio, laat ervaren leerkrachten doorgroeien in hun vak.

 • Zeven HU-studenten ontvangen beurs VSBfonds

  31-05-2018 vsbfonds

  Het VSBfonds geeft jaarlijks beurzen aan studenten voor een vervolgstudie of –onderzoek in het buitenland. Afgelopen week werd officieel bekend gemaakt welke studenten een beurs krijgen voor een vervolgstudie in het buitenland in 2018-2019. Onder hen waren zeven studenten van de HU.

Trajectum

Trajectum

Journalistiek (online) platform van de HU met nieuws, blogs en longreads.