Voltijd flexstudeerders van start aan Hogeschool Utrecht

05-09-2017

De eerste 40 voltijd flexstudeerders van Hogeschool Utrecht zijn gestart met hun studieprogramma. Zij volgen dit studiejaar een door henzelf gekozen, beperkt aantal vakken en betalen alleen voor die vakken collegegeld. Zo geeft de HU haar studenten meer regie over hun studieplanning.

Flexstuderen

Flexstuderen maakt het mogelijk de studie te combineren met bijvoorbeeld bestuurswerk, topsport of een eigen onderneming. Ook voor mantelzorgers en studenten met een chronische ziekte of functiebeperking kan het interessant zijn.

Landelijke pilot

Het flexstuderen gebeurt in het kader van een landelijke pilot flexstuderen van het ministerie van OCW, waar ook de Universiteit van Amsterdam en Tilburg University aan mee doen. Binnen de HU participeren de opleidingen Creatieve Therapie, Social Work en Small Business & Retail Management aan het experiment. De bevindingen van de deelnemende pilot-opleidingen worden meegenomen in de uitrol van flexstuderen bij meerdere voltijd opleidingen van de HU, in studiejaar 2018-2019. Dan kunnen naar verwachting zo’n 500 studenten aan de HU deelnemen.

Inhoudelijke opbrengst

Studiesucces wordt niet langer gedefinieerd door het aantal jaren dat iemand studeert, maar door de inhoudelijke opbrengst. Collegevoorzitter HU Jan Bogerd: “Een toekomst op de arbeidsmarkt is voor iedereen van groot belang. De kans daarop mag niet worden verkleind doordat de planning en financiering van het onderwijs niet passen op de omstandigheden die zich bij studenten voordoen, of dat nou zwangerschap is of zorgverlof, een bijzonder project of ontwikkelkansen in bijvoorbeeld het bestuur van een studentenvereniging.”