Publab krijgt subsidie voor ontwikkeling strategietool gedragsverandering

07-12-2017

Hoe bewerkstellig je gedragsverandering met een product, dienst of communicatie-uiting? In de psychologie zijn rond de honderd strategie├źn bekend voor gedragsverandering. Om creatieve bedrijven te helpen de juiste strategie te kiezen, ontwikkelt Publab een tool voor strategiekeuze. Begin december kreeg het project een SIA KIEM-subsidie toegekend.

Publab krijgt subsidie voor ontwikkeling strategiekeuzetool gedragsverandering

De creatieve industrie krijgt steeds vaker opdrachten om diensten, producten en communicatie te ontwerpen die gericht zijn op het bevorderen van gezond gedrag. “Tijdens het ontwerpen daarvan sta je vroeg of laat voor de keuze welke strategie je toepast om de gedragsverandering te bewerkstelligen”, zegt Sander Hermsen, onderzoeker bij Publab van Hogeschool Utrecht. “In de literatuur zijn er ongeveer honderd van die strategieën beschreven. Voor iemand in de creatieve industrie is het tot nog toe vrijwel ondoenlijk om wijs te worden uit de mogelijkheden en een gefundeerde keuze te maken voor een zinnige aanpak.”  

Taxonomie

Om de sector daarmee op weg te helpen, wil Publab een tool ontwikkelen om te helpen bij het kiezen van de juiste strategie. De onderzoekers hoeven niet helemaal bij nul te beginnen, aldus Hermsen. “Onder leiding van een onderzoeksgroep van University College London zijn wetenschappers wereldwijd al geruime tijd bezig met het opstellen van een taxonomie van technieken voor gedragsverandering. De laatste jaren zijn daar flinke stappen in gezet, bijvoorbeeld door naar de mechanismen te kijken die aan gedragsveranderende technieken ten grondslag liggen.” Hermsen was zelf als expert betrokken bij één van de studies. “Het taxonomie-project is vooral academisch van aard”, vervolgt hij. “Het gaat hen in de eerste plaats om volledigheid en dat maakt de uitkomsten niet per se praktisch toepasbaar. Publab wil die kennis beschikbaar maken voor toepassing in de praktijk, zodat creatieven de juiste strategie kunnen kiezen en hun keuze kunnen verantwoorden aan hun opdrachtgevers.”

Overzicht

Publab werkt al enkele jaren aan die taak. Zo ontwikkelde de onderzoeksgroep enkele jaren geleden het gedragsmodel Persuasive by Design, dat in grote lijnen de basisprincipes van gedragsverandering schetst. Op basis van dat model ontwikkelde Publab de zogenoemde Gedragslenzen, een instrument om vanuit vijf perspectieven naar doelen, doelgroep, doelgedrag en context te kijken, om het vraagstuk uit alle hoeken te benaderen en overzicht te creëren. De Gedragslenzen zijn vrij eenvoudig te verenigen met de uitkomsten van het taxonomie-project.

Stappenplan

Kortom: de basis ligt er. “Nu zijn we op een punt waarop het mogelijk wordt om een tool te ontwikkelen om bij een concreet vraagstuk de juiste strategie te kiezen”, zegt Hermsen. Hij schreef een voorstel dat werd gehonoreerd met 20 duizend euro, de maximale SIA KIEM-subsidie. Hogeschool Utrecht en partners dragen in totaal nog eens 10 duizend euro bij. “KIEM heet zo omdat het onderzoekers in staat stelt grotere projecten in gang te zetten”, licht Hermsen toe. “We gaan in een jaar tijd een voorloper maken van de tool die we voor ogen hebben. Dat betekent dat we een plan van aanpak gaan maken met alle kennis en stappen die er nodig zijn. Aan het eind van deze rit hebben we dan alle kennis om de tool te gaan maken. Er ligt dan dus geen kant-en-klaar product. Wel zijn onze bevindingen beschikbaar onder creative commons-licentie, klaar voor iedereen om mee aan de slag te gaan. De kennis die we hier ontwikkelen, kan op heel veel manieren worden aangewend.” 

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met creatief bureau Panton, waar de bevindingen ook direct in de praktijk gebracht en zo getest zullen worden. U Create, Centre of Expertise Creatieve industrie, en TrueBlue CHC dragen bij aan de brede inzetbaarheid van de resultaten en de disseminatie daarvan in de creatieve industrie.