Breed opgeleide sociaal werker klaar voor nieuwe beroepspraktijk

18-05-2017

In september start de opleiding Social Work bij Hogeschool Utrecht. De huidige opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) gaan op in deze nieuwe opleiding. “De sociaal werker van nu moet veel meer integraal kunnen opereren. Deze opleiding bereidt de student beter voor op de realiteit van de huidige praktijk”, vertellen Bregje Pieters en Els Overkamp, die intensief betrokken zijn bij het proces.

Les op PL 101

De beroepspraktijk van een sociaal werker is de afgelopen jaren sterk veranderd, onder invloed van het kabinetsbesluit om alle maatschappelijke zorg op gemeentelijk niveau te organiseren. Voorheen was een maatschappelijk werker vooral gericht op het individu, waar sph’ers en cmv’ers veel meer de focus hadden op respectievelijk groepen en de gemeenschap. “Tegenwoordig moet je als sociaal werker op alle niveaus kunnen werken: van het individu in de primaire leefomgeving, van netwerken en het niveau van gemeenschappen”, vertelt Els Overkamp, regisseur onderwijsinnovatie en hogeschoolhoofddocent Social Work.

Landelijke kennisbasis

In Nederland worden daarom alle studies die opleiden tot sociaal werker herzien, zodat studenten beter worden klaargestoomd voor het beroepenveld van nu. “De nieuwe beroepsrealiteit vraagt om breed opgeleide professionals met een generieke kennisbasis. We gaan daarom landelijk in alle opleidingen ook werken met een kennisbasis. Zodat het straks duidelijk is wat jij kent en weet als je in Nederland bent opgeleid tot sociaal werker.”

Nieuwe combinaties

De drie opleidingen, SPH, MWD en CMV, hadden altijd al een gezamenlijke propedeuse. Ook in de nieuwe opleiding Social Work volgen straks alle studenten een gezamenlijk propedeuse. Daarna profileer je je op het gebied van welzijn en samenleving, zorg of jeugd. “In de profielen komen elementen terug van de huidige drie opleidingen, in andere combinaties en aangevuld met nieuwe elementen”, zegt Overkamp. In Utrecht heb je de mogelijkheid om nog een accent te leggen op je studie: Creatief Social Work en Forensisch Social Work.

Integraal kunnen werken

De studiekiezer die eigenlijk Maatschappelijk Werk en Dienstverlening wil studeren, kan nog steeds goed terecht bij de opleiding Social Work. Je kunt je na de brede basis namelijk specialiseren in aspecten van het werk van de mwd’er, met je stage en keuzevakken. Dit gebeurt altijd in combinatie met het werken op de verschillende niveaus. “Het veld vraagt sterk om mensen die integraal kunnen werken en dat moet een hbo’er ook kunnen, je moet verbanden kunnen zien. Als hogeschool zijn wij de studenten verplicht om ze hierop voor te bereiden”, zegt projectleider en opleidingsmanager Bregje Pieters.

Leerteams

Ook de onderwijsvormen worden onder handen genomen, aldus Pieters: “Meteen in het eerste jaar vorm je een leerteam met medestudenten, waarin je samen aan de slag gaat met skills als presenteren en een stuk schrijven. De docent coacht je daarbij.” Daarnaast ga je elke periode met je medestudenten aan de slag in een werkplaats. “Net als in de praktijk moet jij je straks buigen over een maatschappelijk vraagstuk. Je hebt het dan bijvoorbeeld niet meer alleen over hoe je een moeilijk gesprek moet voeren, maar je bekijkt een vraagstuk samen vanuit meerdere hoeken en werkt aan een creatieve oplossing.”

Makkelijker doorstromen naar een master

Tot slot is het straks voor alle Social Work-studenten mogelijk om door te stromen naar een master binnen de HU. Pieters: “Daarvoor wordt een nieuwe master in het social work opgezet. Die master sluit aan op het profiel welzijn en samenleving, maar ook op het profiel van de HU: ‘kwaliteit van samenleven in de stedelijke omgeving’.”