Informatie voor leveranciers van Hogeschool Utrecht die een Jaarorder hebben ontvangen

Jaarorder van Hogeschool Utrecht

Dit jaar worden onder vermelding van het jaarordernummer door Hogeschool Utrecht (HU) bestellingen bij u geplaatst welke betrekking hebben op de producten en/of diensten die in de order staan vermeld.

Gebruik altijd dit ordernummer voor bestellingen die bij u zijn geplaatst. Wanneer het ordernummer gevolgd wordt door een eventueel volgnummer of ander kenmerk, dan is het belangrijk om ook dit te vermelden.

Vermeld het ordernummer op facturen en pakbonnen (producten). Facturen en pakbonnen zonder ordernummer worden door de HU niet in behandeling genomen.Het is mogelijk dat u meerdere ordernummers ontvangt in verband met bestellingen vanuit verschillende onderdelen en afdelingen van de HU.

Nieuwe werkwijze

Ook voor medewerkers van de HU is het bestellen met een ordernummer een nieuwe werkwijze. Wanneer u bestellingen van de HU ontvangt zonder ordernummer, dan verzoeken wij u deze niet in behandeling te nemen en uw contactpersoon bij de HU erop te wijzen dat een bestelling voorzien van ordernummer aangeleverd moet worden.

Neem voor inhoudelijke vragen over geplaatste bestellingen contact op met de medewerker van de HU die de bestelling bij u heeft geplaatst.

Levering producten

Levering vindt uitsluitend plaats op de afleverlocatie die op de order staat vermeld, op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur.

Het pakket of de pakbon dient voorzien te zijn van de volgende informatie:

 • bij producten koel, vries, breekbaar etc. een sticker op het pakket
 • ordernummer van Hogeschool Utrecht aangevuld met volgnummer / kenmerk
 • naam besteller en afdeling van Hogeschool Utrecht afleverlocatie, adres

Bij levering tekent een medewerker van de HU alleen voor het aantal pakketten op basis van de pakbon, zonder kennis te nemen van de inhoud. De levering wordt gecontroleerd door de gebruiker.

Facturering

Hogeschool Utrecht neemt uw factuur alleen in behandeling wanneer deze digitaal aangeleverd is via facturen@hu.nl. Per post aangeleverde facturen worden niet in behandeling genomen.

Aanleverspecificaties

Om uw factuur goed in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u de factuur te voorzien van de volgende specificaties:

 • ordernummer van Hogeschool Utrecht, aangevuld met volgnummer / bestelkenmerk
 • het juiste factuuradres:

  Hogeschool Utrecht
  t.a.v. Financiële Administratie
  Postbus 85083
  3508 AB Utrecht
  Padualaan 97
  3584 CH Utrecht

  NB: facturen dienen digitaal aangeleverd te worden via facturen@hu.nl.
  Per post aangeleverde facturen worden niet in behandeling genomen.
 • omschrijving van de producten en /of diensten
 • naam contactpersoon en afdeling van Hogeschool Utrecht
 • prijzen in €,  gespecificeerd in bruto prijzen, eventuele kortingen en netto prijzen
 • btw-tarief en btw-bedrag
 • het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw
  In geval van verschillende btw-tarieven, vermeld dan de aparte bedragen. Neem daarnaast (indien van toepassing) de eenheidsprijs op.
 • totaalbedrag factuur

Naast bovenstaande vereisten, dient een factuur voorzien te zijn van de basisgegevens die de Belastingdienst voorschrijft. Zie voor vereisten aan de facturering de website van de Belastingdienst.

Hogeschool Utrecht hanteert een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen.

 

Factuur aanleveren

Lever uw factuur aan Hogeschool Utrecht digitaal aan via facturen@hu.nl

Contact

Neem voor vragen over facturering contact met ons op.
E-mail: askfin@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 55 77 (bereikbaar op werkdagen van 8.30-12.00 uur en van 13.00-15.00 uur)