Symposium "Educatieve Opleidingen in een dynamische samenleving"

23-03-2017

Waar staan educatieve opleidingen voor in de huidige turbulente maatschappij waarin technische ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen en meningen steeds sterker uiteen lopen? Hoe gaan zij om met onderwijskundige en maatschappelijke vraagstukken? Welke rol spelen zij op het gebied van digitalisering, onderwijsinnovatie, passend onderwijs en verbinding tussen verschillende groepen? Deze en andere vragen staan centraal tijdens het symposium Educatieve Opleidingen in een dynamische samenleving op 23 maart 2017.

In een afwisselend programma met diverse werkvormen presenteren de educatieve opleidingen de nieuwste onderwijsontwikkelingen. Thema’s, die daarbij onder meer aan de orde komen zijn: bijzondere doelgroepen, didactiek, digitalisering, bildung. Lector Normatieve Professionalisering Cok Bakker is key-note spreker.

Het symposium wordt georganiseerd in het kader van het afscheid van Dick de Wolff als directeur van de Faculteit Educatie van Hogeschool Utrecht. Dick heeft in zijn negen jaar als bevlogen faculteitsdirecteur veel betekend voor de educatieve opleidingen met oog voor alle medewerkers en in bredere zin voor het hoger (beroeps)onderwijs binnen en buiten de HU. Als pionier op het gebied van blended learning en initiator van bildung heeft hij een belangrijke bijdragen geleverd aan de onderwijsinnovatie binnen het hbo. Zijn actieve rol in netwerken, adviesorganen en samenwerkingsverbanden hebben onder meer geleid tot de academische lerarenopleiding (ALPO), het uitrollen van blended learning in (Caraïbisch) Nederland en het agenderen van belangrijke thema’s als kennisontwikkeling, professionalisering van leraren, bildung en het inspelen op polarisering binnen het (hoger) onderwijs.

Praktische gegevens

Donderdag 23 maart 2017 -  Utrecht Science Park - Padualaan 97

Aanmelden

Mocht u geïnteresseerd zijn in dit symposium, dan kunt u een mail sturen naar symposiumDW@hu.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten