Symposium "Educatieve Opleidingen in een dynamische samenleving" (Dit evenement is geweest)

23-03-2017

Dank voor uw komst naar het symposium Educatieve opleidingen in een dynamische omgeving en het afscheid van Dick de Wolff.

De middag begon met een lezing van Cok Bakker waarin hij verhaalde over het omgaan met complexiteit, en de rol van de docent daarbinnen. Bakker gaf in zijn verhaal de menselijke maat der dingen aan: hoe kunnen we goed omgaan met de huidige dynamische omstandigheden?

Na de inleidende key-note waren negen workshops ingepland, elk ingericht rondom de toepassing van techniek binnen de educatieve opleidingen: zoals lesson study, werken met een digitale leeromgeving voor studenten, virtual reality in het onderwijs, bildung.

Na het symposium hebben we afscheid genomen van Dick de Wolff als faculteitsdirecteur van de voormalige Faculteit Educatie. Tijdens de druk bezochte receptie werd hij op humoristische wijze bedankt door Jaap van Voorst namens alle instituutsdirecteuren van het educatieve domein. Martin van der Harst (De Rode Loper) en Jan Bogerd (voorzitter CvB) bedankten hem voor zijn grote inzet. Dick zag voor dit gremium de kans om zijn ultieme boodschap over te brengen: ieder mens wil gekend, herkend en erkend worden. Vele – waaronder persoonlijk gemaakte – cadeaus begeleidden de warme woorden die zijn gezegd. In de avond hebben de FE-medewerkers Dick een bonte, warme én verrassende avond bezorgd. Zoals Dick zei: “ik ben ontroerd door deze dag en de bijdragen van iedereen. Hartelijk dank!”

Hiernaast tref je de video- en foto-impressie aan.

 

Foto-impressie

Video-impressie