De HU van Morgen: Festival en jaaropening 2017/2018

Op donderdag 24 augustus vonden in TivoliVredenburg (Utrecht) het Festival en de Jaaropening 2017/2018 ‘De HU van Morgen’ plaats. Op deze webpagina blikken we terug op een zeer geslaagde dag.

Jaaropening 2017/2018

Festival ‘De HU van Morgen’ 2017/2018

Opkomst: 590 collega’s

Tijdens het festival verkenden collega’s samen de HU van mogen. Welke ontwikkelingen in ons onderwijs, onderzoek en onze organisatie zijn nodig om studenten voor te bereiden op werken in de snel veranderende beroepspraktijk van de stad van morgen?

In twee rondes van in totaal 11 inspiratiesessies deden zij inspiratie op, bijvoorbeeld over:

  • beïnvloeding van gedrag en omgang met weerstanden;
  • de principes van (brein)leren;
  • de juiste student op de juiste plek door meer inzicht in DNA
  • hoe diversiteit het beste uit je team naar boven haalt

Daarnaast konden collega’s hun digitale vaardigheden testen en verbeteren. Ook konden ze aan drie ronde tafels meepraten over thema’s als de verbinding ondernemerschap en onderwijs of de veranderende rol van de docent als moderator en verbinder.

Tussen de twee rondes met inspiratiesessies was er alle tijd en ruimte om met elkaar in gesprek te gaan, te lunchen en diverse activiteiten op het festivalplein te bezoeken.

Terugblikken of meer weten?

Bekijk de foto's, de video en het nieuwsbericht. Of download de presentaties hieronder.

Presentaties inspiratiesessies festival

Jaaropening 2017/2018

Opkomst: 810 collega’s, studenten en relaties

De opening van het hogeschooljaar stond dit jaar in het teken van de toekomst: de HU van morgen. Hoe moet het onderwijs en praktijkgericht onderzoek zich ontwikkelen om aansluiting te houden op de zich snel ontwikkelende beroepspraktijk? Na een warm welkom door de HU-huisrobot werd de bijeenkomst aan elkaar gepraat door HU-docent van het Jaar 2017 Rik Boss.

Hoofdsprekers waren Jan Bogerd, voorzitter van het College van Bestuur, en filosoof en trendwatcher Ruud Veltenaar. Jan hield een pleidooi voor nauwe samenwerking, zowel binnen de HU als regionaal met kennispartners en bedrijven. ‘We moeten de waarde van onze kennis voor de samenleving vergroten en zo gezamenlijk bijdragen aan oplossingen voor de grote uitdagingen die in de wereld spelen. Dit vraagt om flexibel onderwijs op maat, met veel ruimte voor talentontplooiing.’ Hij kreeg bijval van Ruud die aangaf dat opleiden niet meer gaat om opleiden voor een baan, maar om het maximaal ontwikkelen van potentieel. ‘Vandaar de noodzaak om samen te investeren in gepersonaliseerd leren.’

Vervolgens reikte collegelid Anton Franken de jaarlijkse HUgenotenprijzen uit aan docent John Driedonks, alumna Leonie van der Schans en het studententeam van het project Selficient. Naast de HUgenotenprijzen werd een ereteken voor bijzondere verdienste uitgereikt aan oud-faculteitsdirecteur Harm Drost. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn bijdrage aan de transitie van de HU van onderwijsorganisatie naar multidisciplinaire kennisorganisatie.

Het collegejaar ging vervolgens symbolisch van start met een druk op de knop door studenten en medewerkers.Na afloop werd er door collega’s nog gezellig nagepraat tijdens de borrel. Tegelijkertijd namen in een afzonderlijke ruimte meer dan 150 collega’s en relaties persoonlijk afscheid van Harm Drost.

Terugblikken of meer weten?

Bekijk de foto's, video's, nieuwsberichten en presentaties in het overzicht hieronder.

Video's

Nieuwsberichten jaaropening

Presentaties sprekers jaaropening

  • De HU van Morgen (Beeldpresentatie Jan Bogerd. Bekijk de lezing bij 'Video's')
  • Een kijkje in de toekomst, een leven lang mensgericht werken (Ruud Veltenaar)
    Een kopie van de presentatie is aan te vragen via www.ruudveltenaar.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

E jaaropening2016@hu.nl
T 06-45 89 63 97 (Andy Wagenaar) of
   06-42 60 55 21 (Terese ter Burg)

video's HUgenoten

De HUgenoten-prijs van Hogeschool Utrecht
 

HUgenoot John Driedonks


 

HUgenoot Leonie van der Schans


 

HUgenoten Selficient