Conferentie Examencommissies 2017 'Samenwerken aan kwaliteit' (dit evenement is geweest)

05-10-2017

Na het succes van de goed bezochte conferentie van vorig jaar rond het thema “Examencommissies aan zet”, organiseert Hogeschool Utrecht wederom een bijeenkomst voor al haar examencommissieleden en direct betrokkenen binnen en buiten de HU. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 5 oktober in het Oude Tolhuys in Utrecht.

Tijdens de conferentie worden alle examencommissieleden feestelijk benoemd en zal Jan Bogerd, door middel van een collegetour-sessie, ons meenemen naar de toekomst van de HU en de rol van de examencommissies daarin.

Het thema van deze conferentie is Samenwerken aan kwaliteit. Gerard van Drielen, lid van de “Commissie Rullmann”, zal ons kort een recapitulatie van het rapport ‘Vreemde ogen dwingen’ geven en daarna ingaan op het rapport ‘Zienderogen vooruit’. In dit rapport wordt ingegaan op vragen zoals op welke manieren is externe validering van toetsing in het HBO doorgevoerd? Wat heeft deze externe validering gebracht en hoe kan (of moet) deze externe validering verder worden ingezet in het licht van verder personaliseren en verdere digitalisering van toetsing? Na deze keynote spreker gaan we uiteen in inspiratiesessies waar ‘good  practices’ binnen de HU gepresenteerd zullen worden.

Programma

13.00 - 13.30 uur 
Ontvangst
13:30 - 13.40 uur Welkomstwoord (dagvoorzitter)
13.40 - 14.00 uur Installatie commissieleden door en collegetour met Jan Bogerd
14.00 - 14.45 uur Keynote spreker, Gerard van Drielen; Zienderogen vooruit, evaluatie externe validering toetsing en examinering in het HBO
14.45 - 15.15 uur Pauze
15.15 - 16.00 uur Inspiratiesessie ronde 1
16.00 - 16.15 uur Wisseltijd
16.15 - 17.00 uur Inspiratiesessie ronde 2
17.00 - 17.15 uur Wrap-up van de dag met een speciale gast
17.15 - 18.00 uur Borrel

Inspiratiesessies

Sessie 1: Op welke wijze borgen examencommissies het eindniveau, nu en in de toekomst?
Door José Sagasser en Thea van Rooijen
In deze inspiratiesessie wordt een toelichting gegeven op de wijze waarop een aantal instituten  het eindniveau borgde, voordat de facultaire laag werd opgeheven. Aan de orde komt de vraag hoe deze werkwijze na het opheffen van de faculteiten nut kan hebben op HU-niveau. We gaan inventariseren hoe examencommissies de borging van het eindniveau nu geregeld hebben en we brainstormen over mogelijkheden om samen te werken.

Sessie 2: Aanwijzen van examinatoren
Door Anja Buijs
Hoe kun je borgen dat de examinatoren die je aanwijst voldoende toegerust zijn voor deze taak? De examencommissie IPS heeft hiertoe een instrument ontwikkeld dat wordt toegelicht en besproken tijdens deze workshop.

Sessie 3: Onderzoek naar mogelijkheden reductie verzoekenstroom
Door Jona Rovers en Marije Kraaij
Een verkenning van mogelijkheden om het aantal examencommissieverzoeken te reduceren, op basis van een onderzoek naar aantallen ingediende verzoeken bij een viertal REX-categorieën. In de sessie wordt besproken hoe deze mogelijkheden bij de de examencommissies kunnen werken.

Sessie 4: Kwaliteitsmeter
Door Jantine Huizing
In deze sessie wordt de kwaliteitsmeter besproken. Deze bestaat uit een vragenlijst over verschillende aspecten van toetsing en beoordeling, zowel tijdens de opleiding als in de afstudeerfase. De kwaliteitsmeter is bedoeld om inzicht te geven in de kwaliteit van de toetsing van de opleiding.

Sessie 5: Onderzoek naar tentamenresultaten
Door Bart Faber
Er is een instrument ontwikkeld waarmee tentamenresultaten onderzocht kunnen worden op de zogeheten “vreemde eenden in de bijt”. In deze inspiratiesessie wordt deze tool toegelicht en besproken hoe de examencommissies deze kunnen toepassen.

Praktische informatie

Locatie: Het Oude Tolhuys, Utrecht
Datum en tijd: 5 oktober 2017, 13.00 - 18.00 uur
Aanmelden kan tot en met uiterlijk 24 september via dit aanmeldformulier.
Contactpersoon: Jacqueline de Moor