September 2017

Hogeschool Utrecht

Aanmelden
Hogeschool Utrecht is een ambitieuze hogeschool in een dynamische omgeving. Als University of Applied Sciences verzorgen we onderwijs en verrichten we onderzoek. We leiden professionals op die gewild zijn op de arbeidsmarkt en onlosmakelijk zijn verbonden met de regio Utrecht. De verbinding tussen onderwijsonderzoek en de beroepspraktijk versterkt onze impact in de regio. Deze nieuwsbrief stelt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
 
 
HU opent collegejaar 2017-2018 met pleidooi voor samenwerking
Docenten, medewerkers en studenten van Hogeschool Utrecht hebben op donderdag 24 augustus samen met partners uit kennisinstellingen en de beroepspraktijk het collegejaar 2017/2018 feestelijk geopend. De jaaropening had als thema ‘De HU van Morgen’. Collegevoorzitter Jan Bogerd: “Samenwerking is nodig. Samenwerking zit in ons DNA.”
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
   
   
HU schoolt hoogopgeleiden om tot ICT'ers
In september start de HU met een nieuw opleidingstraject, ICT Omscholing Business Analist. Hiermee kunnen hoogopgeleiden (hbo en wo) zonder specifieke IT-achtergrond zich laten omscholen naar een IT-functie op hbo-niveau en direct in een baan van start gaan.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderwijs
   
   
HU maakt deeltijdopleidingen flexibel
Leven Lang Leren vraagt om voldoende mogelijkheden om werk, privé en studie te combineren. De HU speelt daarop in met de pilot Flexibilisering die september 2017 van start gaat. Deeltijdstudenten kunnen vanaf dan terecht bij een aantal heel flexibel ingerichte deeltijdopleidingen, waaronder de Parttime Management Opleidingen zoals Bedrijfseconomie, Commerciële economie, Management Economie & Recht en Human Resource Management (HRM).
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderwijs
   
   
Selficient: huis van de toekomst is af
Selficient, het zelfvoorzienende huis dat HU-studenten hebben ontworpen, is klaar. De studenten bouwden het huis op het terrein van Eneco in Utrecht. Het huis is 26 juli per container verscheept naar Denver in Amerika. Daar doen de studenten mee aan de Solar Decathlon: een wedstrijd waarin dertien teams met elkaar strijden om de titel van duurzaamste huis.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderwijs
   
   
“Te weinig Nederlandse organisaties gebruiken big data”
"Nederlandse organisaties moeten meer investeren in big data strategieën en diensten. Die strategieën en diensten zijn gebaseerd op grote hoeveelheden gegevens over klanten en processen. Op dit moment maakt slechts zes procent van de Nederlandse bedrijven serieus gebruik van de mogelijkheden van big data. Dat percentage moet omhoog", zegt Johan Versendaal, lector Digital Smart Services van Hogeschool Utrecht.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderzoek
   
   
HU start lectoraat voor didactiek van het bètaonderwijs
Hogeschool Utrecht (HU) start een lectoraat Didactiek van het bèta- en technologieonderwijs. Het lectoraat richt zich de komende vier jaar op versterking van het bèta- en technologieonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs en in het hoger beroepsonderwijs. Voor dit nieuwe lectoraat is Elwin Savelsbergh benoemd tot lector. Het lectoraat is ondergebracht bij het Kenniscentrum Leren en Innoveren van Hogeschool Utrecht.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderzoek
   
   
Financiering belangrijkste barrière voor startende ondernemers
Startende ondernemers blijken sterk gehinderd te worden door de slechte toegang tot kapitaal. De financiële steun vanuit familie en vrienden is ontoereikend. Vaak zijn ondernemers dan al afgewezen door een bank. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport van HU-promovendus Alija Ibrahimovic en HU-lector Lex van Teeffelen, uitgevoerd in opdracht van Qredits, de grootste alternatieve kredietverstrekker voor ondernemers in Nederland.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderzoek
   
   
HUgenotenprijzen voor HU-pioniers
Tijdens de jaaropening 2017 heeft Hogeschool Utrecht de HUgenotenprijs uitgereikt aan docent John Driedonks, alumna Leonie van der Schans en de studenten van het project Selficient. Harm Drost ontving het ereteken voor bijzondere verdienste. De HUgenotenprijs is voor mensen die een buitengewone bijdrage hebben geleverd aan de hogeschool.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
HU in bedrijf
   
   
Fabienne Hendricks en Edith Hooge lid Raad van Toezicht HU
De Raad van Toezicht van Hogeschool Utrecht heeft drs. Fabienne Hendricks en prof. dr. Edith Hooge benoemd tot lid voor een termijn van vier jaar. Per 25 oktober 2017 treden zij toe tot de Raad van Toezicht en volgen hiermee mr. drs. Kete Kervezee en prof. dr. Jan Anthonie Bruijn op, wier benoemingstermijn afloopt.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
HU in bedrijf
   
   
Jaarverslag 2016: een site vol verhalen
Het nieuwe publieksjaarverslag 2016 van de HU is een toegankelijke website, die aan de hand van inspirerende projecten en verhalen van studenten en medewerkers het verhaal van de HU vertelt. Je vindt er ook video’s over onderwijs, onderzoek, de beroepspraktijk en onze organisatie.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
HU in bedrijf
Hogeschool Utrecht
September 2017
Agenda
28 september 2017
Openbare les dr. Annette Klarenbeek
29 september 2017
De Master spreekt... privacywet 2018 (AVG)
05 oktober 2017
Openbare les Tamara Madern
Meer > >
naar boven | aanmelden | reageren | www.hu.nl