Nieuwsbrief oktober 2016

Aanmelden
mensen netwerken met elkaar
 
Hogeschool Utrecht is een ambitieuze hogeschool in een dynamische omgeving. Als University of Applied Sciences verzorgen we onderwijs en verrichten we onderzoek. We leiden professionals op die gewild zijn op de arbeidsmarkt en onlosmakelijk zijn verbonden met de regio Utrecht. De verbinding tussen onderwijsonderzoek en de beroepspraktijk versterkt onze impact in de regio. Deze nieuwsbrief stelt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
 
 
Hogeschool Utrecht in Keuzegids HBO 2017 en Elsevier
Hogeschool Utrecht (HU) neemt een negende plek in op de ranglijst van elf grote hogescholen in de Keuzegids HBO 2017. De HU heeft twee nieuwe topopleidingen in huis: Fysiotherapie en Technische Bedrijfskunde. In de Elsevier-special ‘Beste Studies’ staat de HU op een twaalfde plek van de zestien brede hogescholen. Beide ranglijsten zijn op 29 september uitgekomen en geven een overzicht van hoe tevreden studenten zijn over hun studie.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderwijs
 
 
HU en ROC MN ontwikkelen bekwaamheidstraject voor docenten
Nu op het mbo Nederlands weer een examenvak is en studenten een rekentoets moeten afleggen, is er een tekort aan docenten Nederlands en Rekenen ontstaan. Daarom zijn ROC Midden Nederland en Hogeschool Utrecht bekwaamheidstrajecten gestart voor docenten. De eerste certificaten worden 29 september uitgereikt aan docenten van het ROC.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderwijs
 
 
Voortaan studiekeuzecheck bij voormalig numerus fixus-opleidingen
en aantal opleidingen bij Hogeschool Utrecht waar een maximum aantal studenten werd toegelaten op basis van een decentrale selectie, stopt met deze zogenaamde ‘numerus fixus’. Dat betekent dat aanmelders voor deze opleidingen meegaan in het reguliere studiekeuzecheck-traject van de HU. Dat bestaat uit een verplichte digitale intake en een matchingsdag.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderwijs
 
 
Hogeschool Utrecht start lectoraat Jeugd
Hogeschool Utrecht (HU) start met het lectoraat Jeugd. Het lectoraat wordt mede gefinancierd door Provincie Utrecht. De organisaties willen met praktijkgericht onderzoek de kwaliteit van lokale jeugdhulp in Utrechtse gemeenten versterken. Het nieuwe lectoraat levert hiervoor de komende vier jaar toegesneden kennis voor professionals die met jeugd en ouders werken. Utrecht is de eerste provincie die met een lectoraat gemeenten inhoudelijk ondersteunt bij deze naar hen overgehevelde zorgtaken.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderzoek
 
 
Ilab wint prijs voor inspirerende oplossingen van Science Parken
Utrecht Science Park/De Uithof heeft de eerste prijs gewonnen van het Inspiring Solutions Programme 2016 van de Internationale Associatie van Science Parken. De prijs ging naar ilab, een laboratorium waar studenten, onderzoekers en bedrijven met elkaar studeren en werken.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderzoek
 
 
Tamara Madern benoemd tot lector Schuldpreventie en Vroegsignalering
Per 1 september 2016 is dr. Tamara Madern benoemd tot lector Schuldpreventie en Vroegsignalering bij het lectoraat Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht (HU). Ze wordt binnen dit lectoraat de tweede lector en werkt naast Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso. Het lectoraat is ondergebracht bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Faculteit Maatschappij en Recht.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderzoek
 
 
HU opent collegejaar 2016-2017 met convenant gemeente Utrecht
Hoe ziet de stad van morgen eruit? Hoe wonen en werken we, en in welke beroepen? Als opleider van professionals voor die stad van morgen wierp Hogeschool Utrecht (HU) een blik in de toekomst tijdens de feestelijke opening van het collegejaar 2016-2017. Tijdens de jaaropening werd tevens een convenant gepresenteerd waarmee de HU en de gemeente Utrecht een structurele samenwerking aangaan op belangrijke maatschappelijke thema’s voor de stad.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
HU in bedrijf
 
 
HU start innovatieve wervingscampagne voor techniekstudenten
Om de innovators van morgen te werven, zijn innovatieve middelen nodig. Daarom start de HU als eerste onderwijsinstelling in Nederland met het werven van techniekstudenten via ‘influencer marketing’. Daarmee worden bekendheden uit de online wereld ingezet om jongeren te interesseren voor techniekopleidingen. In september start er een pilot bij de HU.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
HU in bedrijf
 
 
Ellen Hilhorst
Gastblog: Geld vrijmaken, dat doen we niet voor niet
De HU maakt geld vrij bij de ondersteunende diensten en huisvesting. Dat voornemen stond in Hogeschool Utrecht in 2020 en wordt nu ten uitvoer gebracht. Over de gevolgen daarvan voor HU Diensten en onze huisvesting is veel gezegd en geschreven. Het is goed ook eens te kijken naar waar we het voor doen: om te kunnen investeren in onderwijs en onderzoek.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
HU in bedrijf
 
 
Green Office HU opent haar deuren
Green Office HU opent op 22 september 2016 groots haar nieuwe werkplek op Padualaan 97. Na een half jaar opstarten, vestigt Green Office HU zich hier met poefjes, banners en werkplekken die voor iedereen beschikbaar gesteld worden.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Hogeschool Utrecht
Oktober 2016
Agenda
08 oktober 2016
Open dag voor scholieren
11 oktober 2016
Jaarcongres 'Mediation en Macht'
05 november 2016
Open dag voor scholieren
09 november 2016
Opfriscursus bewegingsonderwijs
Meer > >
naar boven | reageren | aanmelden | www.hu.nl