November 2016

Hogeschool Utrecht


Aanmelden
 
Hogeschool Utrecht is een ambitieuze hogeschool in een dynamische omgeving. Als University of Applied Sciences verzorgen we onderwijs en verrichten we onderzoek. We leiden professionals op die gewild zijn op de arbeidsmarkt en onlosmakelijk zijn verbonden met de regio Utrecht. De verbinding tussen onderwijsonderzoek en de beroepspraktijk versterkt onze impact in de regio. Deze nieuwsbrief stelt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
 
 
Open dag-bezoekers ervaren studentenleven door virtual reality
Op de open dagen van 8 oktober en 5 november kunnen studiekiezers bij Hogeschool Utrecht via virtual reality een dag zien door de ogen van een student. Studiekiezers kunnen zo alvast ervaren hoe het is om een student te zijn.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
   
   
Eerste hbo'ers studeren af met NIMA B-certificaat bij Hogeschool Utrecht
Zestig studenten van Hogeschool Utrecht hebben op 13 oktober het NIMA B1-certificaat ontvangen. Deze lichting studenten is de eerste in Nederland die vanuit regulier hbo-onderwijs uitstroomt met hbo-diploma én een NIMA-certificaat op B-niveau. Het certificaat is een validatie van het hbo CE-programma van het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA): de beroepsvereniging en het exameninstituut op het gebied van marketing, communicatie en sales.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderwijs
   
   
HU schoolt werklozen om tot ICT-ers met Make IT Work
Er is in de regio Utrecht een groot tekort aan ICT’ers. Veel vacatures blijven onvervuld. Tegelijkertijd vinden lang niet alle hoogopgeleiden werk, of enkel werk ver onder hun opleidingsniveau. Het project Make IT Work pakt dit probleem aan: een ICT-omscholingstraject waarin Hogeschool Utrecht (HU) werkzoekenden en werkgevers samen optrekken.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderwijs
   
   
School voor Journalistiek Utrecht vandaag precies 50 jaar
De oudste journalistiekopleiding van Nederland en Europa, de School voor Journalistiek (SvJ) in Utrecht, bestaat vandaag precies vijftig jaar. Ze werd op 3 oktober 1966 geopend door professor Diepenhorst, toenmalig minister van Onderwijs en Wetenschappen. Het eerste diploma werd uitgereikt op 20 juni 1969. Sinds haar oprichting heeft de Utrechtse school veel journalisten opgeleid voor radio, televisie en schrijvende pers. In het huidige digitale tijdperk levert de school vooral multimedia journalisten af.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderwijs
   
   
Etnisch profileren komt voor bij politiecontroles
Als politieagenten burgers staande houden bij proactieve controles, doen ze dat vaak op basis van uiterlijke kenmerken en gedrag. Dit heet profileren. Etnische minderheden blijken oververtegenwoordigd bij deze controles, zonder dat daar een goede rechtvaardiging voor is. Dat blijkt uit onderzoek van het Programma Politie en Wetenschap, dat werd uitgevoerd door Wouter Landman en Lianne Kleijer-Kool. Kleijer-Kool was destijds werkzaam bij Twynstra Gudde en is momenteel onderzoeker bij het Lectoraat Werken in een Justitieel Kader van Hogeschool Utrecht.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderzoek
   
   
HU-onderzoeker volgt Syrische vluchtelinggezinnen vijf jaar lang
Ada Ruis, onderzoeker en docent bij het instituut voor ecologische pedagogiek van Hogeschool Utrecht (HU), volgt vijf jaar lang een aantal Syrische vluchtelinggezinnen in Nederland. Hoe bouwen zij hier een leven op en hoe werkt het netwerk van hulpverleners om hen heen? Een bijzonder onderzoek, want een zogenaamd etnografisch onderzoek wordt niet vaak in het hbo uitgevoerd.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderzoek
   
   
Lectoraat HU begeleidt nieuwe werkwijze OM en reclassering
Het lectoraat Werken in Justitieel Kader van Hogeschool Utrecht (HU) begeleidde met onderzoek anderhalf jaar lang twee experimenten, in Utrecht en Groningen, waarin het Openbaar Ministerie en de reclassering een gezamenlijke nieuwe werkwijze ontwikkelden. Het OM en de reclassering werkten daarbij niet meer na elkaar, maar naast elkaar waardoor soms buiten het strafrecht oplossingen konden worden geboden met tegelijkertijd minder kans op recidive.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderzoek
   
   
Grootste zonnepark in Utrecht gelanceerd
UMC Utrecht, Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht lanceren op maandag 10 oktober 2016 tijdens een ontbijt bij Stichting Utrecht Science Park, samen het grootste oppervlak aan zonnepanelen in Utrecht. In totaal liggen er 8.000 zonnepanelen op een groot aantal daken in het Utrecht Science Park (USP). Met zonne-energie zetten de drie organisaties duidelijk in op duurzame bedrijfsvoering en hopen daarmee een voorbeeld te zijn voor medewerkers en studenten.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
HU in bedrijf
   
   
"De patiënt verdient de aandacht, niet de operatie"
We zijn allemaal voor verbetering van onderwijskwaliteit en studierendement, maar wat is de beste wijze om daartoe te komen? De prestatieafspraken richten zich voornamelijk op input en output: wat is het percentage aan het begin en wat is het percentage na genomen maatregelen? Veel minder werd gekeken naar de brede impact en de impact op lange termijn. Hoe stimuleer je bijvoorbeeld studiesucces als je het onderwijs toegankelijk wil houden voor iedereen?
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
HU in bedrijf
   
   
Reviewcommissie brengt positief advies uit over prestatieafspraken HU
In 2012 hebben alle universiteiten en hogescholen afspraken met de overheid gemaakt over te realiseren prestaties. De Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek heeft gekeken of de onderwijsinstellingen deze prestatieafspraken, die een looptijd hadden tot eind 2015, afdoende zijn nagekomen. Over de bindende afspraken van Hogeschool Utrecht heeft de commissie nu een positief advies uitgebracht aan het ministerie van OCW.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
HU in bedrijf
Hogeschool Utrecht
November 2016
Agenda
05 november 2016
Open dag voor scholieren
17 november 2016
Mini-symposium De gezonde en duurzame stad
18 november 2016
Congres ‘Wie gelooft nog in de journalistiek?’
22 november 2016
Open avond voor deeltijdonderwijs
Meer > >
naar bovenreageren | aanmelden | www.hu.nl