Mei 2017

Hogeschool Utrecht

Aanmelden
 
Hogeschool Utrecht is een ambitieuze hogeschool in een dynamische omgeving. Als University of Applied Sciences verzorgen we onderwijs en verrichten we onderzoek. We leiden professionals op die gewild zijn op de arbeidsmarkt en onlosmakelijk zijn verbonden met de regio Utrecht. De verbinding tussen onderwijsonderzoek en de beroepspraktijk versterkt onze impact in de regio. Deze nieuwsbrief stelt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
 
 
Hogeschool Utrecht biedt vernieuwende oplossingen voor stedelijke problemen
Hogeschool Utrecht heeft haar bestaande kenniscentra omgevormd, passend bij het nieuwe profiel van de HU: Kwaliteit van leven in een stedelijke omgeving. De vier nieuwe kenniscentra zijn erop gericht om met praktijkgericht onderzoek het onderwijs en de beroepenvelden te innoveren en onderscheidende oplossingen te bieden voor maatschappelijke vraagstukken. De HU heeft al haar 35 lectoraten ondergebracht in de nieuw gevormde kenniscentra.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
   
   
Resultaten HBO Monitor 2016 bekend
Het bruto uurloon van afgestudeerden van Hogeschool Utrecht (HU) is in 2016 gestegen naar 15,29 euro. In 2015 was dat nog 15,00 euro. Alumni van de HU verdienen hiermee significant meer dan het landelijk hbo-gemiddelde van 13,96 euro. Dit blijkt uit cijfers van de HBO Monitor 2016, waarmee hogescholen ieder jaar de arbeidsmarktpositie van hun afgestudeerden kunnen vaststellen.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderwijs
   
   
Anita Faber-Wildeboer wint Arendje Jansen Prijs
Anita Faber-Wildeboer heeft de Arendje Jansen Prijs 2017 gewonnen. De prijs wordt door Hogeschool Utrecht uitgereikt aan de verpleegkundige die het best laat zien wat het betekent om te blijven leren.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderwijs
   
   
HU-lector Quirine Eijkman nieuw lid College voor de Rechten van de Mens
De ministerraad heeft nieuwe leden voorgedragen voor het College voor de Rechten van de Mens, voor benoeming door Zijne Majesteit de Koning. Een van de nieuwe leden is Quirine Eijkman, lector Toegang tot het Recht aan Hogeschool Utrecht. Zij zal de functie als ondervoorzitter van het College gaan bekleden, naast haar functie als lector aan de HU.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderzoek
   
   
HU onderzoekt effect kindermondzorg bij consultatiebureaus
Kinderen bezoeken meestal pas na hun vierde jaar voor het eerst een tandarts. Vaak hebben ze dan al gaatjes. Omdat de meeste kinderen tot hun vierde jaar wel met grote regelmaat het consultatiebureau bezoeken, start er een pilot met mondzorgcoaches op een beperkt aantal consultatiebureaus. Onder de noemer Gezonde Peutermonden gaat Hogeschool Utrecht de effectiviteit van deze coaches onderzoeken.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderzoek
   
   
Model HU-lector verbindt beweging van onderop met beweging aan de top
Lector Laurens de Graaf heeft een model ontwikkeld dat laat zien hoe in de samenleving bewegingen van onderop, zoals burgerinitiatieven en sociaal ondernemerschap, worden verbonden met bewegingen aan de top, zoals van publieke organisaties en het lokale bestuur. De lector Organiseren van Verandering in het publieke domein van Hogeschool Utrecht bracht dit model op 20 april naar voren in zijn openbare les.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderzoek
   
   
HBO-ICT bestendigt samenwerking met Quintor
Softwareontwikkelaar Quintor en de opleiding HBO-ICT van Hogeschool Utrecht hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het bijzondere aan deze samenwerking is dat Quintor, naast het verzorgen van gastcolleges en het begeleiden van stagiairs en afstudeerders, ook investeert in het bijspijkeren van docenten.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
HU in bedrijf
   
   
HU voegt 249 miljoen euro toe aan regio Utrecht
Wat is het effect van de HU op de economie in de regio Utrecht? Dat valt terug te zien in de impactanalyse die de HU heeft laten maken van haar onderzoek en onderwijs. Daarbij is gekeken naar wat de HU toevoegt in termen van geld en werkgelegenheid.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
HU in bedrijf
   
   
Inburgeren doe je op lokaal niveau
Onderwijs heeft een grote rol te spelen bij de inburgering van nieuwkomers. Dat begint bij het leren van de Nederlandse taal – maar houdt daar zeker niet op. Om nieuwkomers kansen te bieden op succesvolle participatie, moeten ze de kans krijgen hun talenten te ontplooien – net als ieder ander. Alleen dan kunnen ze passend werk vinden en volwaardig meedraaien in onze maatschappij.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
HU in bedrijf
Hogeschool Utrecht
Mei 2017
Agenda
30 mei 2017
Bootcamp Big Data in Gezondheidsdomein
01 juni 2017
Werkconferentie Zorg en Veiligheid
08 juni 2017
Openbare Les lector Nico de Vos
Meer > >
naar boven | aanmelden | reageren | www.hu.nl