Nieuwsbrief maart 2016


Aanmelden
Een man die op een congres een groep mensen toespreekt
 
Hogeschool Utrecht is een ambitieuze hogeschool in een dynamische omgeving. Als University of Applied Sciences verzorgen we onderwijs en verrichten we onderzoek. We leiden professionals op die gewild zijn op de arbeidsmarkt en onlosmakelijk zijn verbonden met de regio Utrecht. De verbinding tussen onderwijsonderzoek en de beroepspraktijk versterkt onze impact in de regio. Deze nieuwsbrief stelt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
 
 
Docent laat studenttypes eigen leerniveau kiezen
Docent en onderzoeker Michiel van der Ven heeft zijn eigen gepersonaliseerde leersysteem ontwikkeld. Zijn studenten maken een keuze uit vijf niveaus, van volledig zelfstandig tot veel bemoeienis. Voordeel: de resultaten zijn uitstekend. Nadeel: het is arbeidsintensief. Volgens student Jonathan Marty is zelfkennis essentieel bij Van der Vens systeem.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderwijs
 
 
HU-studenten bereiken finale Solar Decathlon Challenge
Een team van twintig studenten van de Faculteit Natuur en Techniek van Hogeschool Utrecht heeft de finale bereikt van de Solar Decathlon Challenge. In 2017 gaan ze naar de VS om in het kader van deze wedstrijd een duurzaam huis te bouwen.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderwijs
 
 
Master schoolt docent als Expert Nieuwkomeronderwijs
De opvang van ‘nieuwkomers’ is een zeer actueel maatschappelijk thema, ook in het onderwijs. Docenten in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs voelen zich niet altijd voldoende toegerust om deze leerlingen optimaal onderwijs te bieden. Om in te spelen op deze vraag uit het beroepenveld, starten Hogeschool Utrecht en Windesheim in september met een pilot voor de specialisatie ‘Expert in Nieuwkomersonderwijs’.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderwijs
 
 
Handreiking voor verpleegkundigen in ziekenhuizen
Een nieuwe handreiking geeft verpleegkundigen tips hoe ze zich kunnen blijven ontwikkelen in hun vak. Het gaat om adviezen die ze in de werkomgeving van het ziekenhuis kunnen toepassen. De handreiking is ontwikkeld door het Lectoraat Chronisch zieken van Hogeschool Utrecht, waarbij onder andere studentenprojecten van HBO-Verpleegkunde zijn gebruikt.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderzoek
 
 
Kennisplatform Utrecht Sociaal van start
Het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) is van start gegaan. Onlangs kwamen ruim 100 vertegenwoordigers van gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, cliëntenorganisaties en kennisinstellingen bijeen voor de startconferentie. Het kUS wil met kennisontwikkeling en -deling de professionalisering in het sociale domein een impuls te geven.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderzoek
 
 
Studie helpt kinderen met taalontwikkelingsstoornis
Wat betekent het begrip ‘communicatieve redzaamheid’ bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis? Op dit moment ontbreekt bij professionals consensus daarover. Dit kan leiden tot ongewenste verschillen in toegang tot zorg- en onderwijstrajecten. Het onderzoeksproject ENGAGE gaat op zoek naar consensus.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderzoek
 
 
Minister Bussemaker onderzoekt 'beter benutten' bij de HU
Hogeschool Utrecht werkt onder de naam ‘beter benutten’ hard aan verduurzaming. Bijvoorbeeld door haar CO2-uitstoot en vloeroppervlak te reduceren. Beter benutten gaat daarnaast over het slimmer inzetten van talenten, netwerken en partnerschappen. Minister Bussemaker van OCW kreeg beide kanten van het thema te zien tijdens haar werkbezoek aan de HU.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
HU in bedrijf
 
 
Ook bij Hogeschool Utrecht daling aantal eerstejaars studenten
In het studiejaar 2015 schreven zich landelijk 93.918 studenten in voor het eerste jaar van een hbo-opleiding, 8,3 procent minder dan vorig jaar. Bij Hogeschool Utrecht schreven 7163 eerstejaars zich in, 12,8 procent minder dan in 2014. Daarmee is de daling van het aantal eerstejaars studenten bij de HU sterker dan het landelijk gemiddelde.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
HU in bedrijf
 
 
Utrechtse partners laten mbo’ers proeven aan hoger onderwijs
Hogeschool Utrecht startte onlangs samen met vijf middelbare beroepsopleidingen in de regio Utrecht een pilot voor een programma dat mbo-studenten voorbereidt op het hoger onderwijs in het economische domein. De onderwijspartners hebben dit voorbereidingsprogramma ontwikkeld om het studiesucces na doorstroom van mbo-studenten naar het hoger onderwijs te bevorderen.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
HU in bedrijf
 
 
Les in zorginnovaties op het CareTechLab
Zorgrobot ZORA danst en praat tijdens de eerste les aan studenten in het CareTechLab in het gebouw van Hogeschool Utrecht op Heidelberglaan 7. Het onlangs geopende CareTechLab laat zien wat er mogelijk is op het gebied van zorg en technologie. De bezoeker kan hier zorginnovaties en nieuwe technologieën bekijken en ervaren.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Hogeschool Utrecht
Maart 2016
Agenda
15 maart 2016
Open avond voor professionals
19 maart 2016
Deaf Gain Dag 2016
19 maart 2016
Alumnidag lerarenopleidingen
07 april 2016
SBE16 Utrecht: Transition Zero - 7 & 8 april 2016
Meer > >
naar boven | reageren | aanmelden | www.hu.nl