Nieuwsbrief juli 2016

Aanmelden
Mensen zitten tijdens een congres in een ruimte te luisteren naar een spreker
 
Hogeschool Utrecht is een ambitieuze hogeschool in een dynamische omgeving. Als University of Applied Sciences verzorgen we onderwijs en verrichten we onderzoek. We leiden professionals op die gewild zijn op de arbeidsmarkt en onlosmakelijk zijn verbonden met de regio Utrecht. De verbinding tussen onderwijsonderzoek en de beroepspraktijk versterkt onze impact in de regio. Deze nieuwsbrief stelt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
 
 
De app ‘BEP’ wint Crossover Challenge 2016
Studenten van Hogeschool Utrecht hebben de Crossover Challenge gewonnen met hun idee voor de app ‘BEP’. BEP moet ervoor zorgen dat zorgverleners makkelijker kunnen communiceren met patiënten van een allochtone afkomst door een goede vertaalfunctie en culturele kennis aan te bieden. De studenten winnen 10.000 euro om hun idee te ontwikkelen tot een heus product. De Crossover Challenge van Entrepreneurship@HU daagde studenten uit om een idee, creatie of uitvinding om te zetten in een zakelijke kans.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderwijs
 
 
Drie projecten HU-studenten ontvangen Take-off subsidie HBO
Maar liefst drie projecten van HU-studenten hebben een Take-off subsidie HBO in de wacht gesleept. De projecten Reis van Vijf, Movemat en #Selfiecient krijgen ieder 40.000 euro om de haalbaarheid te onderzoeken van hun product: een spel om kinderen met kanker beter te laten eten, een mat om zieke kinderen in bed meer te laten bewegen en een duurzaam huis van houten panelen die mensen zelf in elkaar kunnen schuiven.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderwijs
 
 
HU en Windesheim herschikken lesplaatsen Master SEN
Windesheim en Hogeschool Utrecht bieden vanaf komend studiejaar de Master Special Educational Needs (SEN) aan vanuit elf leslocaties. De hogescholen zetten hiermee een belangrijke stap in hun samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek binnen het educatieve domein. Het Ministerie van OCW heeft ingestemd met de herschikking van de lesplaatsen voor de Master SEN. Windesheim Flevoland in Almere is op termijn een nieuwe lesplaats.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderwijs
 
 
Hogeschool Utrecht start lectoraat Innovatie van beweegzorg
Hogeschool Utrecht (HU) start met het lectoraat Innovatie van beweegzorg. Het nieuwe lectoraat richt zich de komende vier jaar op de vraag welke innovaties in de beweegzorg de fysieke zelfredzaamheid van patiënten kunnen vergroten. Voor dit nieuwe lectoraat is prof. dr. Cindy Veenhof per 1 juli 2016 benoemd tot lector. Het lectoraat is ondergebracht bij het Kenniscentrum Innovatie van Zorg van de faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Utrecht.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderzoek
 
 
Interventies ter bevordering financieel gezond gedrag niet effectief
De effectiviteit van interventies om te bevorderen dat burgers gezond financieel gedrag vertonen, laat te wensen over. Dat blijkt uit onderzoek van lector Nadja Jungmann en onderzoeker Tamara Madern van Hogeschool Utrecht. Beiden schreven in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het rapport 'Duurzame verbetering van gezond financieel gedrag: droom of werkelijkheid?'. Volgens Jungmann en Madern worden interventies vaak onzorgvuldig opgezet en uitgevoerd en zeker in Nederland zelden geëvalueerd.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderzoek
 
 
"Meer aandacht nodig voor jonge ondernemers die bedrijven overnemen"
Er moet meer aandacht komen voor jonge ondernemers die bedrijven overnemen. Ook het onderwijs moet de focus meer richten op jonge overnemers. Dat bepleit Lex van Teeffelen, lector Financieel-economische Advisering bij Hogeschool Utrecht, in zijn boek ‘Jong Overnemen’, dat donderdag 2 juni is gepresenteerd tijdens de Dag van de Overnemer in Utrecht. Hij schreef het boek samen met Karin Kleingeld, die als onderzoeker is verbonden aan hetzelfde lectoraat.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderzoek
 
 
Hogeschool Utrecht en Waternet versterken samenwerking
Het Institute for Life Sciences & Chemistry (ILC) van Hogeschool Utrecht (HU) werkt al enige tijd samen met Waternet, het waterzuiveringsbedrijf van de Gemeente Amsterdam en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Die samenwerking is op 3 juni versterkt met een samenwerkingscontract. Daarin zijn afspraken gemaakt over het continueren van stage- en afstudeerplekken voor HU-studenten bij Waternet en het uitwerken van onderzoeksvragen van Waternet bij het ILC.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
HU in bedrijf
 
 
Samenwerking Uzelf in regio Utrecht moet zorginnovatie realiseren
Kennisinstituten, gemeentes, zorgaanbieders en het bedrijfsleven in de Utrechtse regio bundelen de krachten in het programma Uzelf. Het doel: innovatie op het gebied van zelfmanagement realiseren. Bij zelfmanagement draait het om kennis en vaardigheden die mensen, ziek of gezond, gebruiken om actief bij te dragen aan hun eigen gezondheid. Hierbij wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van ondersteunende technologie, bijvoorbeeld in de vorm van apps die mensen in staat stellen hun gezondheid te monitoren.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
HU in bedrijf
 
 
Utrecht3DMedical eerste Smart Industry Fieldlab in Utrecht
Utrecht krijgt een eerste Smart Industry Fieldlab, vanuit de Smart Industry agenda van het Rijk. Hogeschool Utrecht (HU), UMC Utrecht en Stichting ProtoSpace gaan onder de naam Utrecht3DMedical (U3DM) samenwerken als het gaat om 3D-printen in de medische sector. De samenwerking wordt gecompleteerd met een aantal bedrijven die alle expertise inbrengen op het gebied van 3Dprint en imaging. Tot die bedrijven behoren startups 3Devo en MRI Guidance, maar ook gevestigde bedrijven als Landré en Ultimaker.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
HU in bedrijf
 
 
Hogeschool Utrecht ondertekent de Green Deal Cirkelstad
Meer dan veertig partijen uit de Utrechtse regio, waaronder Hogeschool Utrecht (HU), hebben op 17 juni de Green Deal Cirkelstad ondertekend. De partijen beloven hiermee om werk te maken van steden zonder afval en zonder uitval. Bijvoorbeeld door materialen die vrijkomen bij het slopen, renoveren of beheren van gebouwen terug te brengen in de kringloop. En door bewoners te betrekken bij werk of wijkactiviteiten.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Hogeschool Utrecht
Juli 2016
Agenda
25 augustus 2016
Jaaropening HU: De stad van morgen
20 september 2016
Bootcamp Big Data
08 oktober 2016
Open dag voor scholieren
Meer > >
naar boven | reageren | aanmelden | www.hu.nl