Januari 2018

Hogeschool Utrecht

Aanmelden
Hogeschool Utrecht is een ambitieuze hogeschool in een dynamische omgeving. Als University of Applied Sciences verzorgen we onderwijs en verrichten we onderzoek. We leiden professionals op die gewild zijn op de arbeidsmarkt en onlosmakelijk zijn verbonden met de regio Utrecht. De verbinding tussen onderwijsonderzoek en de beroepspraktijk versterkt onze impact in de regio. Deze nieuwsbrief stelt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
   
   
HU en HAN zoeken naar nieuwe vormen burgerparticipatie
Burgers lijken niet erg betrokken bij lokale politiek. Tenminste, als je kijkt naar verkiezingsuitslagen en de opkomst bij inspraakavonden. Maar betrokkenheid en participatie kennen meer vormen. Hogeschool Utrecht en de HAN onderzoeken samen met Citisens en gemeenten hoe zij burgers op nieuwe manieren kunnen betrekken.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
   
   
Marian Klok wint Ad van Doorenprijs 2017
Marian Klok, net afgestudeerd als logopediste, is winnaar van de Ad van Doorenprijs 2017. Met deze prijs bekroont Hogeschool Utrecht jaarlijks een inspirerende honoursstudent in het vakgebied van de gezondheidszorg: een student die naast het reguliere curriculum extra uitdagingen is aangegaan.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderwijs
   
   
HU-studenten schrijven ‘topartikelen’ over sociaal werk
Het sociaal werk is sterk in beweging, de transformaties en transities buitelen over elkaar heen. De maatschappelijke opdracht van sociale professionals verandert voortdurend in de snel veranderende samenleving. HU-studenten van de sociale opleidingen schreven over deze turbulente tijden in het kader van een artikelwedstrijd. De oogst aan onderwerpen is rijk: van vechtscheidingen tot het stemrecht voor verstandelijk gehandicapten en ‘wearables’.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderwijs
   
   
StudentsInc en ProtoSpace stimuleren design thinking studenten
StudentsInc begeleidt ondernemende studenten, ProtoSpace… eigenlijk ook, maar vanuit een andere invalshoek. Onlangs bezochten studenten in de Pressure Cooker van StudentsInc ProtoSpace. Jedidjah Faber: “Wij zijn aan het onderzoeken hoe we onze activiteiten meer met elkaar kunnen verbinden en kunnen samenwerken. Dit bezoek is daar een mooie uitkomst van.”
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderwijs
   
   
Onderzoek ondersteuning diabetespatiënten krijgt KIEM-subsidie
Mensen met een lage sociaaleconomische status hebben vaker te kampen met gezondheidsklachten, maar ook meer moeite met het opvolgen van leefstijladviezen. Publab start samen met Pharos en Design Innovation Group een onderzoek om die adviezen een heel andere grondslag te geven, namelijk vanuit het dagelijks leven van de doelgroep. Het project kreeg onlangs een SIA KIEM-subsidie toegekend.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderzoek
   
   
Bouw van nieuwe scholen met sloopmateriaal oude scholen
In en rond Utrecht worden de komende tijd veel schoolgebouwen afgebroken, terwijl op andere plekken nieuwe scholen worden gebouwd. Het materiaal dat vrijkomt uit de sloop wordt beschouwd als afval. Voor de nieuwe scholen zijn juist weer veel grondstoffen nodig. Met het project ‘Old School New School’ kijkt Hogeschool Utrecht met studenten, architecten en ingenieurs hoe materialen en elementen uit oude scholen hergebruikt kunnen worden in nieuwe.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderzoek
   
   
Nieuwe e-learning module verbetert informele zorg dementie
In Nederland lijden ruim 270.000 mensen aan dementie. Een steeds groter deel blijft thuis wonen, vaak met een naaste als mantelzorger. Dit vraagt veel van mantelzorgers én van sociale professionals. Het HU-lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning heeft nu een e-learning module ontwikkeld die sociale professionals vaardigheden leert waarmee ze beter kunnen samenwerken met en steun bieden aan mantelzorgers van mensen met dementie.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
Onderzoek
   
   
Ook auto’s op zonne-energie bij Utrechtse Jaarbeurs
Op 6 december nam de Jaarbeurs energieopwekkende parkeeroverkappingen in gebruik die samen ruimte bieden voor 20 elektrische auto’s en laadpalen. Het is een uitbreiding van Smart Solar Charging, een lokaal initiatief waarvan de HU partner is. Eerder kreeg de HU al bedrijfsauto’s die werken met Smart Solar Charging.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
HU in bedrijf
   
   
Verhuizing naar nieuwbouw in zomer 2018
Alle opleidingen van de instituten die in de nieuwbouw gehuisvest gaan worden, starten maandag 3 september 2018 tegelijk op hun nieuwe locatie: Heidelberglaan 15. Na bijna vijf jaar van herhuisvesten is de HU Campusontwikkeling in fysieke zin bijna afgerond. De nieuwbouw is het laatste project binnen een reeks van verhuizingen en verbouwingen. 
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
HU in bedrijf
   
   
Onderwijsfestival toont "momentopname van innovaties"
Op 17 en 18 januari barst het Onderwijsfestival ‘HU next 18’ los in de Utrechtse Werkspoorkathedraal. Er zijn vele sprekers en bijna honderd sessies. Het festival is voor zowel medewerkers als studenten. Medeorganisator Erik Mooij, programmamanager Onderwijsinnovatie, vertelt over het hoe en waarom van het festival.
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
>>
HU in bedrijf
Hogeschool Utrecht
Januari 2018
Agenda
18 januari 2018
Congres Inclusief HRM
23 januari 2018
Scaling Up: Van eHealth naar WeHEALTH
25 januari 2018
Afscheidssymposium Ineke van den Berg
25 januari 2018
Openbare les dr. Katarina Jerkovic-Cosic
Meer > >
naar boven | aanmelden | reageren | www.hu.nl