1 KENGETALLEN

Hier vindt u de belangrijkste cijfers rond instroom, uitstroom, rendement, tevredenheid, personeel en financieel resultaat.

In 2011 studeerden er 36.819 studenten aan de HU. Het aantal afgestudeerden aan de HU nam in 2011 toe tot 6.789 gediplomeerden, waarbij het rendement van de masteropleidingen sterk is verbeterd. De tevredenheid van de voltijdbachelorstudenten blijft achter bij het landelijke gemiddelde, terwijl de tevredenheid van de deeltijd- en masterstudenten boven het landelijke gemiddelde scoren. De studenten kregen les van 2.189 docenten, 1.384 medewerkers werkten in ondersteunende functies. In 2011 bezat 72,5 procent van de docenten een mastergraad en 7,3 procent was gepromoveerd. De HU heeft over het boekjaar 2011 een financieel resultaat gerealiseerd van € 12,4 miljoen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten